Säästöpankki Ympäristö – mihin todella sijoitetaan?

Säästöpankki Ympäristö –rahasto sopii erinomaisesti vastuulliselle sijoittajalle, koska sen sijoituskohteet edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä, mutta miten? Siihen sijoittava voi olla esimerkiksi mukana edistämässä aurinko- ja tuulivoimalahankkeita.

Nuorella naisella on tulevaisuus hallussaan ja suunnitelmat tehtyinä. Talouden hoitamisessa hän luottaa Säästöpankin asiantuntijoihin.

Esimerkiksi kierrätys tai omien kulutustottumuksiensa tarkasteleminen, ovat monelle arjen pieniä hyviä tekoja ja toisaalta jo itsestäänselvyyksiä. Mutta mitäpä, jos tietäisit, että sinä voisit olla mukana esimerkiksi Oulun alapuolelle rakennettavassa tuulivoimalahankkeessa, joka auttaa tuottamaan uusiutuvaa energiaa tuhansille kotitalouksille parin vuoden päästä? Kyllä, se on täysin mahdollista, nimittäin Säästöpankki Ympäristö-rahaston avulla. Rakennetaan kestävämpää maailmaa yhdessä. 

Säästöpankki Ympäristö
–rahasto käynnistettiin viime vuonna ja sen sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä ympäristöinnovaatioihin. Se on vaikuttavuusrahasto, jossa kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat sijoitusprosessia. Rahaston sijoitukset noudattavat Sp-Rahastoyhtiö Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi myös muita vastuullisuuskriteerejä.

- Rahastolla on tiukemmat kriteerit, joita se noudattaa, esimerkiksi lento- ja puolustusteollisuus on poissuljettu sijoituskohteista, kertoo Sp-Rahastoyhtiö Oy:n osakesalkunhoitaja Anders Pelli

Rahasto myös sulkee tai myy herkemmin pois yksittäisiä yrityksiä, joiden ympäristöseulonnassa ilmenee ongelmia. Rahasto sopii siis hyvin esimerkiksi eettiselle sijoittajalle, jonka sydäntä ovat lähellä ympäristöarvot.  

- Säästöpankki Ympäristö -rahaston sijoituskohteet valikoituvat siis ympäristöteeman mukaan. Rahasto sijoittaa myös pääomasijoituksiin. Sijoittamalla Säästöpankki Ympäristöön, sijoittaja saa hajautetun rahaston, jossa pääomasijoitukset ovat yhtenä omaisuusluokkana. Teemme kyseisen rahaston pääomasijoitukset yhteistyökumppaneidemme kautta. Tavoitteena on, että noin neljännes rahaston varoista on sijoitettu hankkeisiin, jotka ovat sidottuja parempaan ympäristönkehitykseen, Pelli kertoo. 

Rahaston sääntöjen mukaan pääomasijoituksia saa olla enintään 40 prosenttia ja suorien osakkeiden maksimiosuus 45 prosenttia. Tästä syystä Säästöpankki Ympäristö käyttää myös muita rahastoja ja velkakirjoja sijoituskohteena. Tarkemmat tiedot rahaston sijoituskohteista löytyvät neljännesvuosittain julkaistavasta vaikuttavuusraportista

Minne konkreettisesti sijoitetaan? 

Rahaston sijoitukset voidaan karkeasti jakaa neljään omaisuusluokkaan (sijoitusten koon mukaan): suorat osakesijoitukset, rahastosijoitukset, pääomasijoitukset ja vihreät obligaatiot. Kaikissa sijoituksissa omaisuusluokasta riippumatta yhteinen teema on se, että sijoitukset ovat kestäviä ja ympäristöteemaan sidonnaisia. 

Velkapääomasijoitukset kanavoidaan esimerkiksi vihreisiin velkakirjoihin (Green Bond). Green Bondien kautta yritykset saavat rahoitusta, jotka ovat korvamerkitty ympäristöä edistäviin projekteihin. 

- Ensimmäinen pääomasijoitus on tehty Taaleri AurinkoTuuli II: een, joka sijoittaa varansa Taaleri SolarWind II –vaihtoehtorahastoon. Tämän sijoituksen kautta olemme mukana tuuli- ja aurinkopuistohankkeissa, Pelli konkretisoi. 

Ensimmäisen pääomakutsun kautta saamansa varat SolarWind II –rahasto käyttää kahden Pohjoismaisen tuulivoimaprojektin rahoittamiseen. Ensimmäinen, ja jo rakennusvaiheessa oleva projekti, sijaitsee Oulusta noin 100 kilometria etelään, ja sen arvioidaan tuottavan sähköä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Toinen projekti on Norjassa. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoitusosuus kasvoi entistä enemmän syksyllä 2019, kun rahasto sijoitti espanjalaiseen pörssiyritykseen EDP Renovàveisiin, joka rakentaa ja operoi suuria tuuli- ja aurinkovoimaloita. 

Rahasto sijoittaa myös yrityksiin, joilla on mahdollisuus luoda kestävän kehityksen ratkaisuja. Tästä esimerkkinä sijoitus Novozymes A/S:ssä, joka on tanskalainen bioteknologian alan pörssiyritys. Yritys valmistaa ja myy teollisuuden entsyymejä, mikro-organismeja sekä biofarmaseuttisia raaka-aineita.  

Miten sijoituskohteet valitaan? 

- Säästöpankki Ympäristö hyödyntää laatuyhtiöstrategiaa, jota meidän muut rahastomme käyttävät sijoituksissaan. Laatuyhtiöstrategian kolme kulmakiveä ovat: laatu, hinnoittelu ja aika. Säästöpankki Ympäristössä näiden kriteereiden lisäksi otetaan huomioon ympäristökriteerit, Pelli kertoo. 

Ympäristökriteerit huomioidaan siten, että yrityksen liikevaihdosta merkittävä osa on tultava ympäristöä suosivasta liiketoiminnasta.

- Kehittyneiden maiden osakeavaruudessa, joille valitsemamme palvelun tarjoaja analysoi ja arvioi yritysten ympäristödataa, on tällä hetkellä noin 1800 yritystä. Näistä 1800 yrityksestä noin sata läpäisee meidän ympäristöseulan. Yritystapaamiset ja ulkopuoliset analyysit ovat tärkeässä asemassa, kun valitsemme lopulliset sijoituskohteet. 

Edellä mainitut lähteet ovat erityisen tärkeitä, kun on kyse pienemmistä yrityksistä, joille ei vielä ole olemassa datapohjaista ’ympäristöratingiä’.  Pohjoismaissa on vielä monia suhteellisen pieniä pörssiyhtiötä, jotka tarjoavat mielenkiintoisia ratkaisuja ympäristöteknologian saralla.

Yrityslainat osakeseulan läpäisseissä yrityksissä ovat myös varteenotettavia sijoituskohteita.

Kenelle Säästöpankki Ympäristö sopii? 

Rahasto sopii eettiselle sijoittajalle, mutta myös pitkäaikaiselle sijoittajalle. 

- Pitkät sijoitusajat hankkeissa, ympäristötrendit, kuten esimerkiksi lainsäädäntö ja muutokset kulutustottumuksissa sekä neljännesvuosittaiset lunastukset ja merkinnät tarkoittavat käytännössä, että rahastosijoittajan sijoitushorisontin tulisi olla pitkä, mielellään yli seitsemän vuotta, kun harkitaan sijoitusta Säästöpankki Ympäristöön, Pelli lisää. 


Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto on tarkoitettu sijoittajalle, joka sijoittaa varojaan pitkäaikaisesti. Rahaston ominaispiirteenä on, että rahastoa voi merkitä ja lunastaa vain 4 kertaa vuodessa. Lunastuksen tai merkinnän voi tehdä kuukauden viimeisenä päivänä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. 

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Kiinnostuitko sijoittamisesta parempaan tulevaisuuteen? Ota meihin yhteyttä tai varaa aika, niin tehdään yhdessä hyvää.

 
Kategoriat
...