Vastuullisuuden johtaminen ja hyvä hallintotapa

Säästöpankin brändikuva
  • Säästöpankkiryhmässä vastuullisuutta johdetaan järjestelmällisesti Säästöpankkiliiton hallituksen hyväksymän vastuullisuuden hallintomallin mukaisesti. Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme ja se integroidaan kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme.
  • Säästöpankkiliiton johtoryhmä ja hallitus seuraavat säännöllisesti vastuullisuuden johtamista, mittareita ja saavutuksia. Vastuullisuusasiat, kuten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun asiat sekä kestävyysriskit käsitellään säännöllisesti Säästöpankkiliiton johtoryhmän ja Säästöpankkiliiton hallituksen agendalla.
  • Säästöpankkiliiton tarkastusvaliokunta esittää vastuullisuusasiat Säästöpankkiliiton hallitukselle hyväksyntää varten ja riskivaliokunta tarkastelee ja hyväksyy ESG-riskejä (environmental, social, governance) ja mahdollisuuksia koskevia arvioita, tavoitteita ja rajoja osana muuta riskitarkastelua.
  • Vastuullisuusjohtaja vastaa yritysvastuun tuloksellisuudesta, johtaa ja koordinoi vastuullisuutta, sen projekteja sekä viestintää kokonaisuutena ja omistaa niiden operatiivisen vastuun. Vastuullisuusjohtaja johtaa Säästöpankkikeskuksen vastuullisuustyöryhmää ja ohjausryhmää ja vastaa johtoryhmästä vastuullisuutta koskien nimetylle sponsorille.
  • Vastuullisuusohjausryhmässä on mukana Säästöpankkiliiton johtoryhmän ja Säästöpankkien edustajia ja vastuullisuustyöryhmässä on mukana tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden vastuullisuusasiantuntijoita sekä laajaa asiatuntemusta eri toiminnoista.
  • Säästöpankit integroivat vastuullisuuden toimintaansa ja osallistuvat vastuullisuusstrategian ja -tiekartan implementointiin pankkitasolla, huolehtivat osaamisesta, koulutuksista, resursseista ja ohjeiden noudattamisesta. Säästöpankeille järjestetään myös sidosryhmäpaneeleja vastuullisuudesta.

Vastuullisuuden politiikat ja suuntaviivat

Säästöpankkiryhmän vastuullisuustyötä ohjaavat ryhmän vastuullisuusstrategia, -politiikka ja -tiekartta. Vastuullisuusstrategia sisältää sekä pitkän, että lyhyen aikavälin tavoitteita. Vastuullisuusstrategian viisi pääteemaa tavoitteineen tukevat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Muita tärkeimpiä periaatteitamme ja suuntaviivojamme ovat mm. henkilöstöämme koskevat hyvän liiketavan periaatteet, vastuullisen sijoittamisen periaatteet, vastuullisen ja kestävän luotonannon periaatteet osana luotto-ohjettamme, hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden toteuttamisen periaatteet ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Työntekijöiden turvaksi Säästöpankkiryhmällä on myös rikkomusten ilmiantokanava todettujen tai mahdollisten epäeettisten toimintatapojen raportoimista varten. Lue myös lisää henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisestämme.

Toimimme Säästöpankkiryhmässä myös hyviä hallintotapoja ja eettisiä periaatteita noudattaen. Noudatamme muun muassa luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteita, eturistiriitojen hallinnan periaatteita ja hyvän liiketavan periaatteita. Estämme rahanpesua ja korruptiota, arvioimme ja hallitsemme riskejä periaatteidemme ja toimintaohjeidemme mukaisesti.

Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssiala ry:ssä vahvistettuja Vastuullinen finanssiala -teesejä, Hyvän pankkitavan ja Hyvän vakuutustavan ohjeita ja kaupankäyntiohjetta sekä muita sisäisiä ohjeita.

Järjestämme koulutusta olennaisista aiheista lisätäksemme tietoisuutta ja edistääksemme organisaation sitoutumista vastuullisuustyöhön. Henkilöstömme suorittaa vuosittain esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja hyvän liiketavan periaatteisiin liittyviä pakollisia koulutuksia asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, tietosuojaan ja -turvaan sekä hyvän liiketavan periaatteisiin liittyen.