Kan man placera i bekämpning av klimatförändringarna?

Cirkulär ekonomi och ansvarsfull konsumtion har en betydande roll i att främja en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Individens och samhällets val har betydelse. Var och en av oss kan hitta sitt eget sätt att vara med och främja en hållbar utveckling. Även placerare har möjlighet att stödja dessa områden – man behöver inte förändra allt på en gång, men redan med små steg kan man få till stånd en förändring.

Forskningen om klimatförändringarna har pågått i decennier

Klimatförändringarna har varit ett område för forskning sedan länge. De första akademiska studierna där man fann en koppling mellan växthusgaser (inklusive koldioxid) och global uppvärmning gjordes redan på 1850-talet. Olika begrepp som anknyter till klimatförändringarna har också diskuterats mycket. Man talar bland annat om global uppvärmning, klimatologiska förändringar, sönderfall av radioaktivt kol och Suess-effekten. Själv minns jag att det talades mycket om ozonhål under min barndom. Ozonhål, det vill säga förtunning av ozonlagret, ökar mängden ultraviolett strålning från solen, vilket anses orsaka bland annat hudcancer och sämre skördar. Ett stort samtalsämne var också drivgas från aerosolflaskor och kylapparater där man använde mycket CFC-föreningar, som skadade ozonlagret. Det finns alltså redan flera decenniers forskningsrön om klimatförändringar. 

Klimatförändringarna har också diskuterats mycket under den senaste månaden. I slutet av september uppmärksammades klimatveckan, och många klimatstrejker ordnades. Ungdomar marscherade runt om i världen för att kräva åtgärder för klimatet.  I New York höll FN ett klimatmöte, där olika aktörer förband sig till olika initiativ och Greta Thunberg höll ett känslosamt tal. Klimatpanelen IPCC publicerade sin senaste rapport om hav, snö och is. Vid samma tid spred sig skogsbränder i Amazonas. 

Du kan påverka genom dina val

Enligt årets Eurobarometer är konsumenterna i allt större utsträckning av den uppfattningen att de som individer har möjlighet att bekämpa klimatförändringarna. En dryg tredjedel avser att de själva ansvarar för åtgärder för att förebygga klimatförändringar. Tidigare år har endast en dryg femtedel av dem som svarat varit av denna åsikt. Konsumenterna är i allmänhet intresserade av ansvarsfulla alternativ som bidrar till en hållbar utveckling, men det kan vara svårt att hitta sådana som passar en själv. 

Enligt PRI, världens största initiativ för ansvarsfullt placerande, som också stöds av FN, beräknas hälften av världens placerade egendom vara placerad enligt en process där det också tas hänsyn till ansvarsaspekten. Temaplacering och effektplacering är exempel på olika metoder för ansvarsfullt placerande. 

Inom temaplacering fokuserar man, som namnet antyder, på något visst tema. På marknaden finns fonder som i enlighet med vissa kriterier placerar i exempelvis hållbar utveckling, bekämpning av klimatförändringarna, hållbar användning av vatten eller ren teknologi. 

Genom effektplacering kan man exempelvis bidra till utbildning eller förbättra arbetslösas situation eller barns möjligheter att delta i hobbyer. Vid sidan av att få avkastning på placeringarna är målet att uppnå förändring exempelvis i samhället eller i fråga om miljön. 

Placerarna kan följa effekterna av sina placeringsobjekt

Under den senaste tiden har rapporteringen av fondernas effekter ökat, vilket är bra. Placerarna kan på ett konkret sätt se vilka effekter placeringarna kan få till stånd. Sparbanken Miljö är ett exempel på en fond vars placeringsobjekt fokuserar på bekämpning av klimatförändringarna och på miljöinnovationer. Fonden rapporterar också om placeringarnas effekter varje kvartal. För stora aktieplaceringar rapporteras exempelvis de positiva miljölösningarnas andel per omsättning, och för gröna skuldebrev anges vilka projekt som främjar miljön som har finansierats och vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som främjas genom detta.  

Klimatförändringarna förändrar världen, men genom våra egna val kan var och en av oss påverka jordklotets framtid i en positiv riktning. 

Anna Varpula är expert på ansvarsfullt placerande på Sparbankens kapitalförvaltning och utbildningsmässigt är hon agronomie- och fortsmagister. Finansiering har hon studerat som ett biämne och i samband med att hon avlade MBA-examen i London. Anna har nästan två årtiondens erfarenhet av finansieringssektorn, både i Finland och utomlands. Anna är även en storkonsument av museikortet.

Är du intresserad av aktieplacering? Kontakta våra experter på placering. Du kan bland annat bekanta dig med våra lösningsfonder här

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu