Pensionering ökar välbefinnandet, men vad händer med den ekonomiska välfärden?

Henna Mikkonen.

Jag frågade min tonårsdotter vad hon tyckte om ordet ”pensionär". Svaret var: ”Någon som bara dricker kaffe och äter bullar." 

En något mer varierad bild framgår av den undersökning som nyligen gjorts av pensionsbolaget Ilmarinen. Enligt undersökningen upplever majoriteten (70 procent) av dagens pensionärer att deras välbefinnande och hälsa är god. Dessutom är de aktiva både fysiskt och socialt, och förvånansvärt många har fortfarande arbetsintressen. 

Pensionering är en stor förändring, även ekonomiskt

Enligt Ilmarinens undersökning anser 79 procent av pensionärerna att pensioneringen har varit positiv för deras välbefinnande. I frågan angavs inte mer exakt vad som avses med välbefinnande, men jag gissar att människor främst tänkte på sin hälsa, sitt psykiska välbefinnande och sina sociala relationer.

Ekonomisk välfärd? Själv anser jag att den ekonomiska välfärden utgör en del av det övergripande välbefinnandet, även om det inte är det första man tänker på när man talar om välbefinnande. Att ha den egna ekonomin i gott skick minskar stressen och möjliggör många trevliga och viktiga saker.

Med tanke på ekonomin är pensioneringen inte en så positiv förändring. Många blir förvånade över den lägre inkomstnivån när de går i pension. Enligt Ilmarinens undersökning bedömde pensionärerna i genomsnitt sin utkomst som måttlig, men svaren är mycket spridda. Varannan pensionär anser att hans eller hennes pension är otillräcklig. Det är då ganska många.

Det är smart att förbereda sig ekonomiskt 

En minskning av inkomsterna efter pensioneringen kan dämpas genom att man sparar i förväg för pensioneringen. Ju tidigare du börjar förbereda dig, desto mindre behöver du satsa för att samla en behändig extra summa. Detta är naturligtvis lättare sagt än att omsätta det i praktiken. Människans hjärna fungerar så att ju längre bort din pensionering är, desto mindre tänker du på den. 

Enligt Ilmarinens forskning spelar den samlade förmögenheten också en viktig roll för en tillräcklig utkomst. ”I sammanfattningen konstateras att förmögenhet är viktigare än storleken på en pension när det gäller att avgöra om en person anser att hans eller hennes pension är tillräcklig.

Enligt Ilmarinens studie är majoriteten (78 procent) av pensionärerna på något sätt ekonomiskt förberedda för sin pensionering. Å andra sidan är 22 procent oförberedda, så en hel del människor lever enbart på sin pension.

De vanligaste formerna av förberedelser är egen bostad (51 procent), kontosparande (44 procent) och fonder/aktier/placeringsbostäder (36 procent). I en ekonoms ögon kan man säga att det är glädjande att många har förberett sig ekonomiskt på att gå i pension, men sparobjekten skulle kunna vara ännu mer spridda. På många orter fungerar bostaden inte längre som pensionsskydd och den faktiska avkastningen på insättningar är negativ. Detta betonas för närvarande när inflationen har ökat. 

Pensionärer vill fortfarande arbeta

Även om det oftast är lättast att förbereda sig i förväg, kan man ännu som pensionär påverka sin egen utkomst. 64 procent av pensionärerna vill fortfarande arbeta efter pensioneringen, och denna andel har ökat stadigt under det senaste årtiondet. De ekonomiska orsakerna är naturligtvis inte de enda, utan många människor vill inte bara ha lön, utan också innehåll i sina liv, sociala relationer och möjligheter till självutveckling. Många vill också förändra sitt tidigare arbetsliv; de vill arbeta deltid och ofta med en ny arbetsgivare och nya uppgifter.

Jag tror också och hoppas att dessa pensionärers roll på arbetsmarknaden kommer att öka under de kommande årtiondena, eftersom antalet personer i arbetsför ålder i Finland väntas minska. Så kanske min dotters vision om en pensionär om tjugo år skulle kunna vara: "En avslappnad och smart person som ibland kommer för att hjälpa oss på jobbet." Och då kanske jag själv har något annat att göra än att vänta på att min dotter ska komma över och ta en kopp kaffe med dopp😊. 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Kauppalehtis blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu