Psykologi Maarit Lassander: Näillä ajatusmalleilla vaurastut (ja elämäkin tuntuu paremmalta)

”Olen kiinnostunut siitä, mitä vauraus meille merkitsee: tekeekö se elämästä parempaa tai suorastaan onnellista? Entä millaiset ajatusmallit asettuvat taloudellisen vaurauden esteiksi?”, kirjoittaa psykologi Maarit Lassander. Hän pohtii aihetta viiden vaurauteen ja onnellisuuteen liittyvän ajatusmallin kautta. Lassander löytää niistä myös yhtäläisyyttä Säästöpankin Säästämisbarometri -tutkimuksen tulosten kanssa.

Nainen siivet selässään tähtää korkealle. Kumppaniksi matkalleen hän valitsi Säästöpankin.

Ajatusmalli 1: Omaan onnellisuuteen voi vaikuttaa – samoin kuin talouteen

Elämässä on aikoja, joita ei parhaalla tahdollakaan voisi sanoa onnellisiksi, mutta se ei tarkoita sitä, että koko elämä olisi onnetonta. Käsitys onnellisuudesta muuttui radikaalisti viime vuosisadan puolivälissä, kun onnellisuus alettiin nähdä henkilökohtaisena saavutuksena, jonka eteen voi tehdä töitä. 

Tämä muutos kuvastaa hyvin koko länsimaisen ihmisen ajattelun historiaa: ennen vaurastuminen vain omin voimin oli lähes mahdotonta, nykyään asiat ovat paremmin vaikkakaan eivät täydellisesti. Kaikilla meillä suomalaisilla on mahdollisuus tehdä parempia taloudellisia valintoja, olivatpa ne sitten pieniä tai suuria.

Ajatusmalli 2: pitkän tähtäimen talouden suunnittelu tekee vauraaksi, mutta myös onnellisemmaksi

Taipumuksemme mukautua tulojen lisääntymiseen on nopeaa, erityisesti jos käytämme lisääntyneen varallisuuden kulutustuotteiden hankkimiseen. Uusi vaate tai älypuhelin on jo tuskin saapunut kotiimme, kun se tuoma uutuudenviehätys ja onnellisuuden tunne alkaa häipyä. Palkankorotuksen aiheuttama huuma on tuskin laantunut, kun jo harmittelemme, ettei se ollut suurempi.

Jos nopean kuluttamisen sijaan käytämme hankkimamme varallisuuden edistämään itsellemme tärkeitä tavoitteita ja toimintaa, meidän on mahdollista nauttia sen tuomista hedelmistä pitempään. Pitkän tähtäimen suunnittelu on siis useimmiten palkitsevampaa, kuin nopeat hankinnat ja niiden tuoma mielihyvä. Voit vaalia uskoa tulevaisuuteen kiinnostumalla siitä. Säästäminen, visiointi ja omien unelmien tutkiminen luovat optimistista suhdetta tulevaisuuteen.

Ajatusmalli 3: usko tulevaisuuteen saa tekemään parempia taloudellisia päätöksiä

Tulevaisuuden suunnittelu vaatii uskoa itseen ja omaan tulevaisuuteen, näkemystä sen jatkuvuudesta ja mahdollisuuksista. Se vaatii myös luottamusta siihen, että meille on mahdollista elää arvokasta ja merkityksellistä elämää niillä resursseilla mitä on käytettävissä. Kun mietimme enemmän sitä, mitä meillä on ja vähemmän sitä, mitä meiltä puuttuu, on helpompi uskoa myös tulevaisuuden kantokykyyn.

Ruth Veenhoeven, onnellisuuden pioneeritutkija, sanookin että onnellisuus perustuu ”maalaisjärkeen”. Ruth on havainnut, että taipumus onnellisuuteen on luonteenpiirre, kuten ulospäinsuuntautuneisuus tai optimismi, jota lisää, jos pystymme elämään omannäköistä, hyvää elämää. Onnellisuutta ja uskoa tulevaisuuteen kannattaa siis vaalia ja vahvistaa, ne ovat saman kolikon kaksi puolta.

Ajatusmalli 4: säästäminen saa olosi tuntumaan fiksulta

Vaikka suuremmat tulot tai vauraus eivät välttämättä tee meitä onnelliseksi, yllättäen tutkijat ovat havainneet, että säästäminen saa meidät tuntemaan olomme paremmaksi ja uskomaan tulevaisuuteemme. Tästä seuraa myös hyvinvointia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Säästäminen lisää turvallisuuden ja kyvykkyyden tunnetta. Kyse ei siis ole vain rahasta, vaan siitä, että tunnemme olemaan kykeneviä tekemään fiksuja, vapaaehtoisia päätöksiä taloudellisesta tulevaisuudesta.

Säästöpankin Säästämisbarometri on havainnut näitä samoja asioita suomalaisten keskuudessa. Ihmiset kokevat olevansa sitä onnellisempia, mitä paremmin he uskovat pystyvänsä vaikuttamaan omaan taloudelliseen asemaansa. Onnelliseksi itsensä kokevat myös säästävät enemmän.

Ajatusmalli 5: ajattele optimistisesti myös säästämisestä – pienillä askeilla pääsee kauas

Haluan muistuttaa kaikkia kohtalotovereitani siitä, että säästäminen tekee meidät onnellisemmiksi, mutta se ei vaadi suurta pesämunaa tai säästämisen aloittamista 1-vuotiaana. Muutamia vuosia sitten olisin ehkä sanonut, että säästäminen ei ole mahdollista, kun perhe kasvaa eksponentiaalisesti ja asuntojen hinnat samaa vauhtia. Miten pysyä perässä, kun tuntuu, että on aina askeleen jäljessä sitä riittävää taloudellista tasapainoa tai puskuria? Kuinka väärässä olinkaan!

Säästäminen on myönteistä tekemistä oman elämän ja tulevaisuuden turvaamiseksi, pienikin summa riittää ja tärkeämpää on tehdä viisaita valintoja kuin keksiä oikopolkuja siihen lopulliseen tavoitteeseen. Optimismi sekä nykyhetkessä että tulevaisuuden näkymien osalta on terveyden kannalta viisasta, ja se auttaa sinua myös todennäköisemmin vaurastumaan.

Psykologi Maarit Lassander on psykologi ja psykoterapeutti, jonka elämään kuuluu kolmilapsinen perhe, kaksi koiraa, koti Helsingissä, juuret Pohjanmaalla ja sydän tasa-arvoisemman talouden edistämisessä. 

Tahdotko sparrausta talousasioissa tai esimerkiksi aloittaa säästämisen? Varaa aika Säästöpankin asiantuntijalle, niin laitetaan yhdessä taloutesi paremmalle mallille. 

 

VARAA AIKA

Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen

Ajankohtaista