Lammin Säästöpankin tulostiedote 2020

Lammin Säästöpankilta hyvä tulos poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Panostukset henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistämiseksi tuottivat tulosta. Pankki investoi asiantuntijuuteen ja asiakaskokemukseen. Kasvua haetaan erityisesti varallisuudenhoito- ja yritysasiakaspalveluista.

Lammin Säästöpankin tulostiedote 2020.

Lammin Säästöpankin liiketoiminta ja tulos kehittyivät maailmanlaajuisen koronapandemian aikana hyvin. Luottokanta kasvoi 8,27 % ja talletuskanta 5,26 %. Vakavaraisuus oli vuoden 2020 lopussa hyvällä tasolla 22,36 %. Liikevoitto oli 3,67 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuotta parempi. Liikevoiton suotuisaan kehitykseen vaikuttivat palkkiotuottojen kasvu ja hyvin alhaisina pysyneet luottotappiot.

- Vuosi alkoi vahvan asiakaskysynnän merkeissä, kunnes koronapandemia muutti lähes kaiken. Yhtäkkiä lainojen lyhennysvapaapyynnöt niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden osalta täyttivät päivämme. Jouduimme rajoittamaan fyysistä palvelua viruksen leviämisen estämiseksi. Halusimme auttaa asiakkaitamme vaikeuksien keskellä ja mielestämme onnistuimme siinä. Iso kiitos asiakkaillemme ja osaavalle henkilökunnallemme joustavuudesta ja erinomaisesta yhteistyöstä, kertoo Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala.

Korona muutti asiakaskäyttäytymistä

Keväällä pahentuneen koronaepidemian ja poikkeustilan johdosta pankki sopeutti konttoritoimintojansa vallitseviin olosuhteisiin turvaamalla asiakkaiden ja henkilöstön terveyttä, mutta varmistaen samalla pankkipalveluiden jatkuvuuden. Iästä riippumatta asiakkaiden digitaalisten palvelujen käyttö kasvoi merkittävästi ja Säästöpankki mobiilipankki, Tunnistus-sovellus ja verkkotapaamiset tulivat monelle asiakkaillemme yhä tutummaksi ja arkipäiväisemmäksi.

- Pankkitoiminnan maailmanlaajuinen digitalisoituminen on ollut jo pitkään trendinä. Korona lisäsi entisestään muutosvauhtia ja uskomme, että asiakaskäyttäytymisen muutos digipalvelujen osalta jäänee pysyväksi. Helpoimmat pankkiasiat tullaan kasvavassa määrin hoitamaan digitaalisten palveluiden avulla. Ihmisten välisten kasvokkain käytävien tapaamisten merkitys korostuu kuitenkin tulevaisuudessa edelleen asiantuntijapalveluissa, toteaa Kalpala.

Panostusta asiantuntijuuteen ja asiakaskokemukseen

Vuoden 2020 lopulla Lammin Säästöpankki päivitti strategiaansa vuosille 2021–2023. Pankin keskeisin strateginen tavoite on erinomainen asiakastyytyväisyys.

- Me rakennamme palvelumme asiantuntemuksen, sujuvuuden, hyödyllisyyden ja inhimillisyyden varaan. Pankkien asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI -ratingin (2020) tulokset kertovat, että olemme oikealla tiellä. Tutkimuksessa Säästöpankkien yrittäjäasiakkaat mm. nostivat Säästöpankin Suomen ja Pohjoismaiden ykköseksi asiakastyytyväisyydessä, jatkaa Kalpala.

Syksyllä pankki uudisti organisaatiotaan. Uudistusten tavoitteena on pystyä palvelemaan yhä paremmin asiakkaita muuttuvassa maailmassa. Pankki haluaa korostaa profiiliaan erityisesti varallisuudenhoito- ja yrityspalveluissa.

- Lanseeraamme nyt mm. uuden Säästöpankki Yksityispankki – palvelun. Yksityispankki tarjoaa asiakkaille laadukasta private banking -varainhoitoa kertyneen varallisuuden parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Meillä on tähän erinomainen osaaminen. Meillä on pankissa huippu asiantuntijaporukka, joka vahvistui entisestään, kun saimme elokuussa pankkimme uudeksi liiketoimintajohtajaksi vahvan varallisuudenhoidon osaajan Martti Hakalan, kertoo Kalpala.

Vastuullista toimintaa alueensa hyväksi

Lammin Säästöpankki on kotimainen pankki, joka toimii Kanta-Hämeen ja Keski-Uusimaan alueella. Pankin maksamat verotulot jäävät toimialueelle sekä Suomeen.

- Asiakkaidemme ja toimialueemme menestyminen ovat edellytys myös pankin menestykselle. Sen takia Lammin Säästöpankki osallistuu aktiivisesti toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseen muun muassa tukemalla paikallisia kulttuuri- ja harrastetoimijoita, tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, Kalpala mainitsee.

Vuonna 2020 Lammin Säästöpankki lahjoitti 50 000 euroa vastuullisuuslahjoituksina. Lahjoitukset kohdistuivat erityisesti vähävaraisten perheiden ruoka-apuun sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen.

- Vuoden 2020 kertyneistä voittovaroista jaetaan myös tänä vuonna vastuullisuuslahjoituksia. Keräämme asiakkailtamme ja muilta asiasta kiinnostuneilta parhaillaan ehdotuksia nk. Hyviä tekoja –kampanjan kautta. Lahjoituskohteiden ehdottaminen ja äänestys jatkuvat verkkosivuillamme 31.3.2021 saakka, Kalpala toteaa.

Lammin säästöpankin avainluvut 2020

  2020 2019

Asiakkaita

28 559* 29 401

Vakavaraisuussuhde, %

22,36 21,90

Liikevoitto, meur

3,67 3,52

Luotot, meur

557,6 515,0

- josta luotot taseessa

430,0 416,3

- kiinnitysluottopankkiluotot

127,6 98,7

Tase, meur

533,9 514,8

Oma pääoma ja varaukset, meur

61,6 58,6

Kulu-tuotto-suhde, %

74,7 75,4

Henkilöstö

51** 65

* Asiakasmäärän vähentyminen johtuu asiakasrekisterin teknisistä muutoksista.
** Henkilöstömäärään ei ole laskettu mukaan Lammin Säästöpankin Säästöpankkipalveluissa työskentelevää 9 hlön resurssia.

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Lammin Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy.

 

Lisätietoja:

Lammin Säästöpankki
Lauri Kalpala, toimitusjohtaja
puh. 040 539 4955, email: lauri.kalpala@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista