Lisätukea pk-yritysten rahoitukseen - Säästöpankki kasvattaa osuuttaan Euroopan investointirahaston lainatakausohjelmassa 125 miljoonaan euroon

Säästöpankki toi alkusyksystä markkinoille pk-yrityksille suunnatun takausratkaisun, joka toteutetaan Euroopan investointirahaston (EIF) takausohjelmana, Euroopan laajuisen takuurahaston (EGF), puitteissa. Säästöpankkiryhmä kasvattaa takausmäärän 125 miljoonaan euroon.

Säästöpankin brändikuva.

Säästöpankin ja Euroopan investointirahaston syyskuussa 2021 allekirjoittama sopimus saa nyt jatkoa. Säästöpankki kasvattaa EGF-takausohjelman määrää yhteensä 125 miljoonan euroon takausohjelman jatkuessa vuoden 2022 loppuun asti.

”Aiemmin tänä vuonna lanseeraamamme yritysten kannattavaa kasvua tukeva EGF-takausohjelma on herättänyt pk-yrityksissä vielä odotuksiammekin enemmän kiinnostusta. Vastaamme nyt kasvaneeseen kysyntään tuomalla markkinoille aiempaa selvästi suuremman takausohjelman. Näin voimme vastata sekä nykyisten asiakkaidemme että uusien asiakkaiden suureen kysyntään”, sanoo Säästöpankkiryhmän yritysasiakkaista vastaava johtaja Kari Suutari.

EGF-takausohjelman avulla Säästöpankilla on mahdollisuus tarjota pk-yrityksille uutta rahoitusta aiempaa edullisemmilla ehdoilla varsinkin yrityksille, joilla ei ole riittävästi vakuuksia tai suurta puskurirahastoa. Ohjelman turvin tarjottava rahoitus soveltuu pk-yritysten kasvuinvestointien ja pääomatarpeiden rahoittamiseen. Se täydentää Säästöpankin jo ennestään vahvaa luotonannon kapasiteettia ja pk-yrityksille tarjottavia luottoratkaisuja.

”Tavoitteemme on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla. Sen lisäksi, että EGF-takaus on asiakkaalle edullinen, kattaa se myös merkittäviltä osin rahoituksen vakuustarpeen. Takauksen avulla Säästöpankit saavat mahdollisuuden rahoittaa nykyisten ja uusien pk-yritysten kehittämistä ja kannattavaa kasvua, mistä on merkittävää hyötyä asiakkaillemme”, jatkaa Suutari.

Euroopan laajuinen takuurahasto (EGF) on Euroopan investointipankkiryhmän, johon kuuluvat Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto, vuonna 2021 käynnistämä rahoitusohjelma vastaukseksi koronakriisin aiheuttamaan pääomatarpeeseen. EGF:n avulla halutaan varmistaa likviditeetti EU:n jäsenmaissa vastuullisesti toimiville pk-yrityksille ja auttaa niitä selviytymään koronapandemiaan liittyvistä vastoinkäymisistä. Tarkoituksena on myös tukea terveen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Lue lisää takausohjelmista: Euroopan investointipankin takausohjelmat

 

Lisätietoja: Kari Suutari, Säästöpankkiryhmä, liiketoimintajohtaja/yritysasiakkaat, 044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista