Säästöpankkiryhmältä erinomainen tulos – kasvu jatkuu kaikilla ydinalueilla

Vuosi 2019 oli Säästöpankkiryhmälle vahvan kasvun vuosi. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ asiakaskokemuksen laadun parantamiseksi tuotti tulosta ja asiakastyytyväisyys nousi edelleen. Ryhmän tulos oli sen yhteenliittymähistorian paras.

Tomi Närhinen - toimitusjohtaja 2017-2022, Säästöpankkiryhmä.
Säästöpankkiryhmä oli kovassa vireessä vuonna 2019, kun ryhmä teki yhteenliittymähistoriansa parhaan tuloksen. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja vuodelta 2019 oli 94,8 miljoonaa euroa (36,4 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2018-31.12.2018). Tilikauden voitto oli 74,1 miljoonaa euroa (30,6), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 72,9 miljoonaa euroa (30,1). 

”Vuosi 2019 oli Säästöpankkiryhmälle erittäin hyvä. Teemme työtä asiakkaan hyöty edellä, ja nyt tämä määrätietoisuus näkyy sekä luvuissa että asiakastyytyväisyydessä hyvinä tuloksina ”, Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen iloitsee. 

Kaikkiaan Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 321,4 miljoonaan euroon (234,7). Kasvua oli korkokatteessa, palkkiotuottojen ja -kulujen netossa, sijoitustoiminnan ja henkivakuutustoiminnan nettotuotoissa sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Korkokate kasvoi pitkän tähtäimen tavoitteen mukaisesti, jonkin verran markkinakasvua nopeammin. Korkokate kasvoi 1,9 prosenttia ollen 155,6 miljoonaa euroa (152,7). Korkokatteen kasvua selittää luotonannon kasvu sekä jälleenrahoituksen edullinen hinta. Ryhmän tase oli vuoden 2019 lopussa 12,0 miljardia euroa (11,7), jossa oli kasvua 2,6 prosenttia.

Palvelut kehittyvät vauhdilla

Säästöpankkiryhmä panosti viime vuoden voimakkaasti palvelujensa kehittämiseen. Yksi keskeisimmistä hankkeista on Säästöpankkiryhmän historian suurin investointi, uusi peruspankkijärjestelmä, joka mahdollistaa tulevaisuuden digitaalisen pankin rakentamisen ja varmistaa modernin pankkialustan ryhmän seuraavalle vuosikymmenelle. 

”Uusi peruspankkijärjestelmä tehostaa pankkien prosesseja ja toimintaa, jolloin pystymme jatkossa tarjoamaan uusia tuotteita ja palveluita aiempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Näin asiakkaidemme käyttökokemus paranee edelleen, oli kyse sitten mobiilista, verkosta tai konttorista”, Närhinen kuvailee.

Säästöpankkiryhmässä tehtiin myös merkittävä toimintamallin muutos, kun pankkiryhmä myi omistamansa Samlink Oy:n osakkeet ja solmi strategisen kumppanuussopimuksen Cognizantin Suomen tytäryhtiön kanssa. Cognizant kehittää Säästöpankkiryhmälle yhdessä Oma Sp:n ja POP Pankki -ryhmän kanssa uuden peruspankkijärjestelmän, operoi sitä sekä tukee pankkeja niiden digitaalisen strategian toteutuksessa. Osakekaupalla oli noin 12 miljoonan euron positiivinen vaikutus Säästöpankkiryhmän tilikauden tulokseen. 

Vuonna 2019 Säästöpankkiryhmä julkaisi myös uuden mobiilisovelluksen, joka lunasti heti paikkansa markkinoiden parhaiden mobiilisovellusten joukossa. 

Asiakkailta kiitosta säästöpankkikokemuksesta

Vahvat tulokset näkyvät Säästöpankin asiakastyytyväisyydessä. Säästöpankkikokemus eli Säästöpankkien tuottama asiakaskokemus oli ryhmälle vahva kilpailu- ja erottumistekijä myös vuonna 2019. Säästöpankki sai loistavat tulokset niin EPSI Rating -tutkimuksessa kuin Suomen Asiakasmarkkinointiliiton vuosittaisessa tutkimuksessa.

”Säästöpankkiryhmän strategisena tavoitteena on tarjota markkinoiden paras yhdistelmä digitaalisia ja kasvotusten tapahtuvia palveluja, sekä ennen kaikkea auttaa asiakkaitamme parantamaan taloudellista hyvinvointiaan. Hyvät asiakastyytyväisyystutkimustulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä kohti tätä tavoitetta. Tästä suurin kiitos kuuluu henkilöstöllemme, joka tekee säästöpankkikokemuksen todeksi joka päivä”, Närhinen toteaa.

EPSI Rating -tutkimuksessa sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tyytyväisyys Säästöpankkeihin oli selkeästi yli toimialan keskiarvon, ja molemmissa asiakasryhmissä Säästöpankit sijoittuivat toiseksi. Henkilöasiakkaista 91 prosenttia ja yritysasiakkaista 90 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Säästöpankkiin.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton vuosittaisessa Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa Säästöpankki oli 5. paras asiakasuskollisuudessa ja asiakaskokemuksessa 10. paras. Tutkimuksessa oli mukana noin 60 yritystä eri toimialoilta.

Nykypäivän pankkiasiakkaat odottavat pankeilta sekä helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja että asiantuntevaa, inhimillistä ja henkilökohtaista palvelua. 

”Valtaosa asiakaskohtaamisista on jo digitaalisia, mutta ne merkityksellisimmät tapahtuvat yhä kasvotusten. Verkkoneuvottelut, jotka lanseerasimme vuonna 2019, luovat linkin digitaalisten ja kasvotusten tapahtuvien asiakaskohtaamisten välille. Ne ovatkin vuoden mittaan kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan”, Närhinen kommentoi.

Uudet kumppanuudet kasvun kirittäjinä

Säästöpankkiryhmä jatkoi vuoden 2019 aikana myös aktiivista strategisten kumppanuuksien rakentamista. Ryhmä julkaisi useita kumppanuuksia, joissa yhteistyön voima ponnistaa samanlaisesta taustasta ja arvopohjasta. Näistä kumppanuuksista hyviä esimerkkejä ovat säästämisen ja sijoittamisen yhteistyö POP-pankkiryhmän kanssa sekä yritysrahoituksen yhteistyö LähiTapiola ryhmän kanssa. 

Vuonna 2019 Säästöpankkiryhmä aloitti yhdessä kumppaniensa kanssa myös uuden pk-yrittäjille suunnatun Tahdo uudistua -ohjelman, jonka tavoitteena on innostaa pk-yrittäjiä uudistamaan omaa toimintaansa. Ohjelmassa ovat mukana Säästöpankin lisäksi LähiTapiola, Elo ja Innovestor sekä alueellisia toimijoita. 

Yhdistymisestä voimaa

Tilikauden aikana toteutettiin myös kolme Säästöpankkien välistä fuusiota. Kiikoisten Säästöpankki fuusioitui Huittisten Säästöpankkiin, Suomenniemen Säästöpankki fuusioitui Säästöpankki Optiaan ja Pyhärannan Säästöpankki Kalannin Säästöpankkiin. Edellä mainitut muutokset ovat olleet Säästöpankkiryhmän sisäisiä eikä järjestelyillä siten ole vaikutusta Säästöpankkiryhmän tulokseen.

Kasvuasemista vuoteen 2020

Säästöpankkiryhmän liiketoiminta kasvoi vuonna 2019 kannattavasti pankkiryhmän kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Palkkiotuotot nousivat voimakkaasti, ja palkkiotuottojen merkitys ryhmän tuloksessa kasvatti merkitystään. Palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 6,9 prosenttia 90,3 miljoonaan euroon (84,5). 

Varallisuudenhoidon palveluiden hallinnoimat varat kasvoivat 25 prosenttia yhteensä 4,5 (3,6) miljardiin euroon. Suurinta kasvu oli rahastopääomissa, jotka kasvoivat 3,2 (2,2) miljardiin euroon. Vuoden 2019 aikana Sp-Rahastoyhtiö kasvatti markkinaosuuttaan Suomeen rekisteröityjen rahastoyhtiöiden joukossa, ja sen markkinaosuus oli 2,6 prosenttia. Markkinaosuuden kasvu, 0,5 %-yksikköä, oli markkinan suurin. Kasvua tukivat erinomaiset sijoitustuotot ja 436 (45,56) miljoonan euron nettomerkinnät.
 
Vahvojen lukujen myötä Säästöpankkiryhmä lähtee hyvistä asemista vuoteen 2020. 

”Painopisteenämme on edelleen kilpailukykymme parantaminen ja asiakaskeskeisen strategiamme toteuttaminen. Tavoitteemme on jatkaa panostuksia asiakkaidemme Säästöpankkikokemukseen sekä saada yhä enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin. Meillä on kaikki edellytykset tässä onnistumiseen”, Närhinen kiteyttää.

Lisätiedot: 
Tomi Närhinen, 
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista