Yrittäjä, onhan sinulla verkkolaskutus käytössä? Laki muuttuu huhtikuussa

Huhtikuun alussa voimaan tuleva verkkolaskutuslaki antaa yritykselle oikeuden vaatia laskut verkkolaskuina.

Säästöpankin brändikuva

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa eli verkkolaskuna. Uusi laki tulee vaatimaan sen, että yritysasiakkaalla on käytössä verkkolaskutuspalvelu. 

Laki ei kuitenkaan kosketa yksityishenkilöitä, eikä täten vaadi kuluttajakauppaa tekeviltä yrityksiltä suuria muutoksia. Myös yritykset, joilla on alle 10 000 euron vuosittainen liikevaihto jäävät lain ulkopuolelle. 

EU:n voimaantuleva verkkolaskutuslain tarkoituksena on ohjata laskutusta yhä enemmän sähköiseen muotoon EU:n alueella, sekä pyrkiä tätä kautta tehokkuuteen sekä talous ja ympäristöhyötyihin. Sen halutaan myös helpottavan kaupankäyntiä valtion rajojen yli. 

Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei riitä 

Huomion arvoista on, että sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei täytä sähköisen laskun määritelmää. Sähköisen laskun tulee olla laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa muodossa ja sen tulee noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN 16931. Laki siis edellyttää yrityksiä käyttämään uusimpia standardoituja verkkolaskuformaatteja. 

Tahot voivat siis hylätä muut kuin direktiivin mukaiset sähköiset laskut.

Säästöpankissa tuetaan Finvoice 3.0 –verkkolaskutusformaattia. Kun otat Säästöpankin kautta käyttöön verkkolaskutuspalvelun, niin toimitamme laskusi yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutusosoitteisiin.  

Myös 1.4.2020 alkaen, Suomen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja. Jos yritys ei pysty toimittamaan verkkolaskuja asiakkailleen, voi myyntisaatavien kotiuttaminen hankaloitua tai viivästyä. Laki edellyttää yrityksiä käyttämään uusimpia standardoituja verkkolaskuformaatteja.

Lisätietoa laista löytyy Finlexin sivuilta.

Löydät myös lisää tietoa verkkolaskutuksesta Säästöpankin sivuilta. Jos haluat apua verkkolaskutukseen siirtymisessä, niin varaa meiltä aika tai jätä yhteydenottopyyntö

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista