Kokouskutsu Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajien kokoukseen

Säästöpankki High Yield –erikoissijoitusrahaston osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina, toukokuun 23. päivänä 2013 klo 17.00 Mäntsälässä, NEXT Hotel Hirvihaaran Kartanossa, osoitteessa Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara.

Kokouksessa käsitellään Säästöpankki High Yield –erikoissijoitusrahaston sääntöjen 13 §:n mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina, toukokuun 20. päivänä 2013 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää kokouksessa asiamiestä, pyydetään valtakirja jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

 

Helsingissä, huhtikuun 29. päivänä 2013 

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...