Tiedote Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

Säästöpankki Yrityslaina –erikoissijoitusrahaston sääntöjä on muutettu siten, että rahasto muuttuu suoraan yrityslainoihin sijoittavaksi sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset täyttäväksi sijoitusrahastoksi. Samalla sääntöjen 19 §:ää on muutettu siten, että rahastolta ei jatkossa peritä erillistä säilytysyhteisön palkkiota, sekä tehty sääntöihin muita lähinnä teknisiä muutoksia. Finanssivalvonta on 22.11.2012 hyväksynyt rahastojen edellä mainitut sääntömuutokset. Uudet säännöt tulevat voimaan 20.1.2013.

Säästöpankki Yrityslaina on sijoittanut varansa pääasiassa muihin, yrityslainoihin kansainvälisesti sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sijoitukset on tehty sekä korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainoihin sijoittaviin että alemman luottoluokituksen High Yield -lainoihin sijoittaviin rahastoihin. Jatkossa Säästöpankki Yrityslaina sijoittaa varansa pääasiassa korkeamman luottoluokituksen (kansainvälisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus on vähintään BBB- (S&P) tai vastaava) yrityslainoihin kansainvälisesti.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston uudet säännöt ovat saatavissa internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi sekä kaikissa myyntipaikoissamme.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista