Säästöpankki Yrityslaina -rahaston säännöt muuttuvat

Säästöpankki Yrityslaina –erikoissijoitusrahaston sääntöjä on muutettu siten, että rahasto muuttuu suoraan yrityslainoihin sijoittavaksi sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset täyttäväksi sijoitusrahastoksi. Samalla sääntöjen 19 §:ää on muutettu siten, että rahastolta ei jatkossa peritä erillistä säilytysyhteisön palkkiota, sekä tehty sääntöihin muita lähinnä teknisiä muutoksia. Finanssivalvonta on 22.11.2012 hyväksynyt rahaston edellä mainitut sääntömuutokset. Uudet säännöt tulevat voimaan 20.1.2013.

Vanhojen sääntöjen mukaan, Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sijoitti varansa pääasiassa muihin kansainvälisesti yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Sijoitukset tehtiin sekä korkeamman luottoluokituksen Investment Grade –lainoihin sijoittaviin että alemman luottoluokituksen High Yield -lainoihin sijoittaviin rahastoihin.

Uusien sääntöjen mukaan Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääasiassa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin kansainvälisesti. Luottoluokituksen kriteerinä on kansainvälisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, jonka on oltava vähintään BBB- (S&P) tai vastaava.

Vanhojen sääntöjen mukaan Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahaston juoksevat kulut (TER-luku) olivat 1,01 % p.a., josta rahaston hallinnointipalkkion osuus oli 0,60 % p.a.

Uusien sääntöjen mukainen hallinnointipalkkio on 0,80 % p.a. Jatkossa kohderahastojen kulut jäävät pois, eikä rahastolta peritä erillistä säilytysyhteisön palkkiota. Rahaston juoksevat kulut voidaan laskea vasta jälkikäteen, mutta ne jäävät salkun tulevalla rakenteella alle nykyisen tason.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston uudet säännöt ovat saatavissa internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi sekä kaikissa myyntipaikoissamme.

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Ajankohtaista