Kutsu rahasto-osuudenomistajien varsinaiseen kokoukseen 15.3.2013

Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Maailma Osake, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Kassa ja Säästöpankki Yrityslaina, –sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Amerikka ja Säästöpankki Trendi –erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään perjantaina, maaliskuun 15. päivänä 2013 klo 11.30 Radisson Blu Royal -hotellin tiloissa, osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Maailma Osake, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Kassa ja Säästöpankki Yrityslaina, –sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat , Säästöpankki Amerikka ja Säästöpankki Trendi –erikoissijoitusrahastojen sääntöjen 13 §:n mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina, maaliskuun 11. päivänä 2013 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää kokouksessa asiamiestä, pyydetään valtakirja jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

                                                     

                                                        Helsingissä, tammikuun 30. päivänä 2013 

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

        Hallitus         

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...