Kokouskutsu osuudenomistajien kokoukseen 14.3.2014

Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Kassa, Säästöpankki Korkosalkku ja Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Trendi ja Säästöpankki High Yield –erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään perjantaina, maaliskuun 14. päivänä 2014, klo 14.00 Scandic Hotel Marskin tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Kassa, Säästöpankki Korkosalkku ja Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Trendi ja Säästöpankki High Yield –erikoissijoitusrahastojen sääntöjen 13 §:n mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina, maaliskuun 10. päivänä 2014, klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää kokouksessa asiamiestä, pyydetään valtakirja jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Helsingissä, helmikuun 24. päivänä 2014

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus         

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...