Kutsu varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 2019

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Korkosalkku, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Pitkäkorko ja Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen, Säästöpankki Tuottohakuinen ja Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastojen

rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 14. päivänä 2019, klo 16.00 Radisson Blu Royal Hotellin tiloissa, osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään rahastojen yhteisten sääntöjen 14 pykälän mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyvät kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina maaliskuun 11. päivänä 2019 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6559, puhelimitse numeroon 010 436 6500 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu.

Rahasto-osuudenomistaja voi olla kokouksessa valtakirjalla edustettuna ja käyttää kokouksessa avustajaa. Asiamiehen valtakirja pyydetään jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin sijoittaneet asiakkaat eivät ole rahastojen suoria rahasto-osuudenomistajia eivätkä näin ollen ole oikeutettuja osallistumaan osuudenomistajien kokoukseen.

Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2019

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...