Kutsu varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 2018

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Korkosalkku, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Pitkäkorko ja Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen ja Säästöpankki Tuottohakuinen -erikoissijoitusrahastojen

rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 15. päivänä 2018, klo 16.00 Hotelli Crowne Plazan tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään rahastojen yhteisten sääntöjen 14 pykälän mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Säästöpankki Aasia, Kehittyvät Korkomarkkinat, Kehittyvät Markkinat ja Venäjä -erikoissijoitusrahastojen kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 pykälän mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyvät kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina maaliskuun 12. päivänä 2018 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu.

Rahasto-osuudenomistaja voi olla kokouksessa valtakirjalla edustettuna ja käyttää kokouksessa avustajaa. Asiamiehen valtakirja pyydetään jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin sijoittaneet asiakkaat eivät ole rahastojen suoria rahasto-osuudenomistajia eivätkä näin ollen ole oikeutettuja osallistumaan osuudenomistajien kokoukseen.

Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2018

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...