Kokouskutsu osuudenomistajien kokoukseen 16.3.2012

Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästö-pankki Maailma Osake, Säästöpankki Pienyhtiöt ja Säästöpankki Kassa -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Yrityslaina, Säästöpankki Venäjä, Säästö-pankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Amerikka ja Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään perjantaina, maaliskuun 16 päivänä 2012 klo 11.30 Helsingissä Hotelli Crowne Plazan tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 50, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eu-rooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Maailma Osake, Säästöpankki Pienyhtiöt ja Säästöpankki Kassa -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Yrityslaina, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat , Säästöpankki Amerikka ja Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahastojen sääntöjen 13 §:n mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina, maaliskuun 12. päivänä 2012 klo 16.00 men-nessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot se-kä minkä rahaston kokoukseen osallistuu. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää koko-uksessa asiamiestä, pyydetään valtakirja jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumis-ajan päättymistä.

Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

 

Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2012

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...