Kutsu varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 17.3.2016

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Korkosalkku, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Pitkäkorko ja Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Trendi ja Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahastojen

rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 17. päivänä 2016, klo 17.00 Hotelli Crowne Plazan tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sijoitusrahastojen 1.3.2016 voimaan tulevien yhteisten sääntöjen 14 pykälän sekä erikoissijoitusrahastojen sääntöjen 13 pykälän mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina maaliskuun 14. päivänä 2016 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu.

Rahasto-osuudenomistaja voi olla kokouksessa valtakirjalla edustettuna ja käyttää kokouksessa avustajaa. Asiamiehen valtakirja pyydetään jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Helsingissä tammikuun 29. päivänä 2016

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...