Säästöpankin osakerahastojen hiilijalanjälki jälleen mitattu

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä maapallon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ilmastonmuutoksesta johtuvilla riskeillä ja ympäristöön liittyvällä sääntelyllä voi olla myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia etenkin tietyillä toimialoilla tai maantieteellisen sijainnin osalta.

Säästöpankkien Varainhoito on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ottaa siten toiminnassaan huomioon myös kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Pyrimme kohdistamaan sijoituksiamme sellaisiin yrityksiin, jotka huomioivat toiminnassaan ympäristöarvot, kestävän kehityksen ja ilmaston. Kannustamme kohdeyrityksiä raportoimaan kasvihuonepäästöistään ja toimistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Osana vastuullisen sijoittamisen toimintaamme käytössämme on hiilijalanjälki-tunnusluku rahastojen hiiliriskin arvioimiseen. Tavoitteenamme on lisätä rahastojen ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä. Hiili-intensiteettiluku lasketaan puolivuosittain niille Säästöpankin osakerahastoille, joissa on suoria osakesijoituksia. 

Hiilijalanjälki 

Säästöpankin rahastoista vastaava Sp-Rahastoyhtiö Oy on liittynyt kesäkuussa 2018 CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) sijoittaja-allekirjoittajaksi ilmastonmuutos- vesi- ja metsäkatoaloitteisiin. CDP on organisaatio, joka kerää yrityskohtaista tietoa mm. ilmastonmuutoksen torjunnasta, vedenkulutuksesta ja kasvihuonepäästöistä.

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista