Tiivistä oppilaitosyhteistyötä talousasioissa Kokkolan alueella

”Talouskasvatus on pankkien velvollisuus. Koen kunnia-asiana, että me säästöpankkilaiset jaamme vinkkejä talousosaamisen kartuttamiseen nuorille”, kertoo konttorinjohtaja Pasi Hautamäki Säästöpankista Kokkolan konttorilta.

Suomalainen Säästöpankki tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa talouskasvatuksena. Kuva otettu opetustilanteesta Länsipuiston lukiossa Kokkolassa.
Tahdomme kartuttaa osaltamme nuorten taloustietämystä. Kuvassa abeja Säästöpankin opetustuokiossa Länsipuiston lukiossa Kokkolassa.

 

Talouskasvatus liittyy läheisesti Säästöpankkiryhmän historiaan – onhan säästäväisyyden edistäminen kirjattu Säästöpankkilakiinkin. Konttorinjohtaja Pasi Hautamäki toteuttaa vastuullisuutta omassa työssään asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi aktiivisella oppilaitosyhteistyöllä. 

Infotilaisuuksia talousasioista abeille 

”Teemme tiivistä yhteistyötä lukioiden kanssa Kokkolassa. Järjestämme esimerkiksi talouden tietoiskuja abiturienteille neljä kertaa vuodessa. Osallistumisintoa löytyy – esimerkiksi talvella järjestettyyn infoon osallistui huikeat 200 abia. Tämän lisäksi pidän pari kertaa vuodessa abeille talousmatikan tunteja, joissa käymme läpi mm. valtiontakauksia ja vakuusarvoja”, Hautamäki summaa. 

Opettamisen lisäksi Säästöpankki tukee lukioita kustantamalla todistusten ylioppilaskansiot ja jakamalla vuosittain ympäristöstipendin Kokkolan alueella. Rahastipendi myönnetään henkilölle vastuullisesta teosta ympäristön hyväksi. Vastuullisuus on tärkeää Säästöpankille.

Myös moni nuori haluaa hoitaa pankkiasioita kasvokkain

Vaikka suunta digitaalisiin palveluihin on vahvaa, myös henkilökohtaista palvelua arvostetaan edelleen. Tämä käy ilmi myös Hautamäen töiden ohella ammattikorkeakoulu Centriaan tekemästä opinnäytetyöstä: ”Tutkin, millaisia vaatimuksia ja odotuksia abiturienteilla on pankkeja kohtaan. "Henkilökohtaisuutta arvostetaan pankkiasioinnissa edelleen. Esimerkiksi sijoittamisen ratkaisujen ostamisessa vain 9 % tahtoi hoitaa asioinnin pelkästään verkossa, ilman asiantuntijaa", Pasi sanoo. Tutkimusotoksena olivat Kokkolan Suomalaisen Lukion vuoden 2018 abiturientit. Tutkimus on osa Pasin suorittamaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

”Henkilökohtaisuus on säästöpankkilaisuutta. Esimerkiksi konttoriverkostomme on edelleen vahva ja asiakkaillamme on aina mahdollista verkkoasioinnin sijaan hoitaa asiointia myös kasvokkain pankin asiantuntijan kanssa”, Pasi kertoo.

Vastuullinen toiminta tuo myös uusia asiakkaita 

Oppilaitosyhteistyössä kaikki voittavat. ”Samalla kun kerromme talousasioista, myös tietämys Säästöpankista kasvaa. Moni luokka on avannut tilin Säästöpankissa – lisäksi moni opiskelija on innostunut esimerkiksi ASP-tilin avaamisesta, sekä myös ensiasunnon ostosta, kun on saanut aiheesta lisätietoa”, Pasi kertoo innostuneena ja jatkaa: ”Mielestäni oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on todella antoisaa ja olen itse valmis tulemaan puhumaan kouluihin – jopa lyhyellä varoitusajalla”.
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista