Dokument och villkor

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 13.01.2018

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 13.01.2018

Allmänna villkor för företagskonto 13.01.2018

Allmänna villkor för tidsbunden deposition 1.7.2015

Allmänna kontovillkor för aktiedeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för brukskonto och prime-konto 13.01.2018

Allmänna villkor för placeringsdeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för spardeposition 01.12.2014

Allmänna villkor för sparkonto 01.12.2014

Hemflexkonto allmänna kontovillkor 01.12.2014

Kortvillkor 01.12.2015

Kortvillkor 08-2018

LoungeKey™ – Allmänna villkor

Villkor för bostadssparpremiekonto 01.12.2014

 

Boende

Intyg över graden av färdigställande