Kuukauden rahasto.
Kuukauden rahasto ei ole sijoitussuositus tai -neuvo, vaan kunkin asiakkaan on itse arvioitava rahaston sopivuutta itselleen sijoituskohteena.

Mikä rahasto on ajankohtainen juuri nyt? 

Säästöpankkien Varainhoito valitsee kuukausittain markkinoiden kokonaistilannetta ajatellen ajankohtaisen rahaston juuri nyt. Rahaston salkunhoitaja kertoo perustelut nostolle ja analysoi kyseisen rahaston sijoitusmarkkinoiden tilannetta tarkemmin. 

Kuukauden rahasto: Kotimaa

”Säästöpankki Kotimaa on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Rahasto toteuttaa aktiivista sijoitusfilosofiaa, jossa aktiivinen riski on verrattain korkea ja poikkeamat vertailuindeksin sisältöön ovat merkittäviä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Rahastoon liittyy markkinariski sekä maatieteelliseen keskittymiseen liittyvä riski. Koska rahasto sijoittaa suhdanneherkälle ja varsin pienelle Suomen osakemarkkinalle, sen riskitaso on keskimääräistä korkeampi. Korkeasta riskitasosta johtuen rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 7 vuotta. Sijoitusrahasto Säästöpankki Kotimaan rahastopääoma on 424 miljoonaa euroa.” – Olli Tuuri, salkunhoitaja - Säästöpankki Kotimaa

Säästöpankin rahastojen arvot ja tuotot

Miten Säästöpankin rahastoilla menee juuri nyt? Arvot ja tuotot -sivulta voit seurata rahastojen arvon kehitystä vuoden alusta, 6 kk, 1 kk ja 1 päivän aikana. Sivulla olevalla rahaston riski- ja tuottoprofiilimittarilla voit myös haarukoida valikoimastamme omaan riskiprofiiliisi sopivat rahastot. Jos tahdot apua sijoituskohteiden valinnassa ja sinulle sopivan sijoitussuunnitelman tekemisessä, varaa aika sijoittamisen asiantuntijalle.

Missä mennään sijoitusmarkkinoilla? Tilaa muistutus varainhoidon markkinakatsauksesta sähköpostiisi.

Ajankohtaisen kuukauden rahaston lisäksi varainhoidon markkinakatsaus analysoi markkinoiden tilannetta kokonaisuutena. Markkinakatsaus ilmestyy kuukausittain, tilaa muistutus ilmestymisestä sähköpostiisi ja pysyt kartalla.  

Esittelyssä Säästöpankin kuukauden sijoitusrahastot

4/2021 rahasto: Säästöpankki Kotimaa

3/2021 rahasto: Säästöpankki Osake Maailma

2/2021 rahasto: Säästöpankki Korkosalkku

1/2021 rahasto: Säästöpankki Pienyhtiöt

12/2020 rahasto: Säästöpankki Eurooppa

11/2020 rahasto: Säästöpankki Ympäristö (rahaston osto vain tapaamisen kautta)

10/2020 rahasto: Säästöpankki Kehittyvät markkinat

Tutustu myös näihin

Säästöpankki Maltti -rahasto

Yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisesti osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin, korkoinstrumentteihin ja rahasto-osuuksiin..

Säästöpankki Ryhti -rahasto

Yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisesti osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin, korkoinstrumentteihin ja rahasto-osuuksiin.

Säästöpankki Kantti -rahasto

Yhdistelmärahasto, jonka sijoituskohteina ovat kansainväliset korko- ja osakemarkkinat.