Varainhoito Säästöpankeissa

Säästöpankkien Varainhoito tarjoaa aktiivista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa varainhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Sinulla on käytössäsi koko varainhoitotiimimme asiantuntemus, jonka varaan voit huoletta jättää sijoituspäätösten teon ja markkinoiden tulkinnan.

Vastuullista varainhoitoa

Olemme vastuullinen ja täysin kotimainen toimija. Toimintaperiaatteemme on pitkäjänteinen ja läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa. Varainhoitopalvelumme perustuu aina sinun omiin tarpeisiisi.

Asiantuntevat salkunhoitajat ja varainhoitajat palveluksessasi 

Palvelumme rungon muodostavat oma asiantunteva ja sitoutunut salkunhoitotiimimme sekä asiakasvastuulliset varainhoitajamme. Käytössämme ovat uudet, alan johtavat salkunhoitojärjestelmät, jotka mahdollistavat joustavan salkunhoidon, tarkat sijoitusrajoitukset ja laadukkaan asiakasraportoinnin. Varainhoidon palvelut tarjoaa Sp-Rahastoyhtiö yhteistyössä paikallisten Säästöpankkien kanssa. 

Aktiivista ja pitkäjänteistä sijoittamista

Pyrimme tunnistamaan ne keskeiset tekijät, jotka kulloisessakin markkinatilanteessa ohjaavat sijoitusten tuottoja ja riskejä. Reagoimme markkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja varmistamme, että asiakkaidemme varallisuus on allokoitu tehokkaasti markkinanäkemyksemme mukaisesti. Markkinanäkemyksessä ja analyysissa otetaan huomioon mm. 

  • Talouden suhdanteet maailmanlaajuisesti
  • Markkinasentimentti
  • Omaisuuslajien suhteellinen hinnoittelu
  • Keskuspankkipolitiikka ja
  • Geopoliittiset riskitekijät.

Analysoimme yksittäisiin sijoituskohteisiin liittyvät riskit ja tuottopotentiaalin riippumattomasti ja hyödynnämme tästä saadun lisäarvon täysimääräisesti aktiivisen salkunhoidon kautta. Sijoituspäätösten kustannustehokas toteutus varmistetaan kauppojen kilpailutuksella useiden kotimaisten ja kansainvälisten välittäjien kanssa. Seuraamme ja analysoimme sijoitussalkkujamme huolellisesti. 

Laatuyhtiö varainhoidon kumppaninasi 

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, mikä pienentää kaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia ja sitä kautta parannamme asiakkaidemme sijoituksilleen saamia tuottoja. Uskomme, että laatuyhtiöstrategia niin osake- että korkosijoituksissa alentaa riskejä ja tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä. Laatuyhtiön tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi keskimääräistä parempi kannattavuus ja pääoman käyttö, selkeä kasvutarina sekä merkittävät markkinoille tulon esteet, kuten brändit, patentit ja jakelukanavat. Vastuullinen sijoittaminen on olennainen osa toimintaamme ja samalla pienennämme myös sijoituksiin liittyviä riskejä.

...