Voiko ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sijoittaa?

Kiertotalous ja vastuullinen kuluttaminen ovat merkittävissä rooleissa kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksilön ja yhteiskunnan valinnoilla on väliä. Jokainen meistä voi löytää itselleen sopivan tavan olla mukana edistämässä kestävää kehitystä. Myös sijoittajan on mahdollista tukea näitä teemoja - kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, mutta jo pienin askelin voi saada aikaan muutosta.

Säästöpankin brändikuva

Ilmastonmuutosta tutkittu jo vuosikymmeniä

Ilmastonmuutosta on tutkittu jo pitkään. Ensimmäiset akateemiset tutkimukset, jossa on pystytty yhdistämään kasvihuonekaasut (ml. hiilidioksidi) ja maapallon lämpeneminen, tehtiin jo 1850-luvulla. Käsitteitä ilmastonmuutokseen liittyen on myös ollut paljon esillä. On puhuttu muun muassa maapallon lämpenemisistä, ilmastollisista muutoksista, radiohiilten hajoamisesta ja Suessin efektistä. Itse muistan, että lapsuudessani puhuttiin otsonikadosta. Otskonikato eli otsonikerroksen oheneminen lisää auringon ultraviolettisäteilyn määrää. Sen on katsottu aiheuttavan muun muassa ihosyöpää ja vähentävän viljelykasvien satoa. Iso puheenaihe oli aerosolipullojen ponnekaasut ja kylmälaitteet, joissa käytettiin paljon otsonikatoa aiheuttavia CFC-yhdisteitä. Tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta on siis jo vuosikymmenien ajalta. 

Myös viimeisen kuukauden aikana ilmastonmuutos on ollut suuresti esillä. Syyskuun lopussa oli ilmastoviikko ja ilmastolakko. Nuoret vaativat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja marssivat ilmaston puolesta ympäri maailmaa.  New Yorkissa pidettiin YK:n ilmastokokous, jonka aikana eri tahot sitoutuivat moniin aloitteisiin ja Greta Thunberg piti tunteikkaan puheen. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkisti uusimman raporttinsa valtameristä, lumesta ja jäästä. Samaan aikaan myös Amazonin metsäpalot levisivät.    

Omilla valinnoilla voi vaikuttaa

Eurobarometrin tämän vuoden kyselyn mukaan kuluttajat ovat yhä suuremmin sitä mieltä, että heillä yksilöinä on mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta. Reilu kolmannes oli sieltä mieltä, että he itse ovat vastuussa ilmastonmuutoksen ehkäisevistä toimista. Aikaisempina vuosina näin oli ajatellut vain reilu viidennes vastaajista. Kuluttajat ovat yleisesti kiinnostuneita vastuullisista ja kestävän kehityksen vaihtoehdoista, mutta itselle sopivia keinoja on ehkä vaikea löytää. 

YK:n tukeman maailman suurimman vastuullisen sijoittamisen aloitteen PRI:n mukaan arviolta puolet maailman sijoitusvarallisuudesta on sitoutunut huomioimaan myös vastuullisuuden sijoitusprosesseissaan. Teemasijoittaminen ja vaikuttavuussijoittaminen ovat esimerkkejä vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista. 

Teemasijoittamisessa keskitytään nimensä mukaisesti johonkin valittuun teemaan. Markkinoilta löytyy rahastoja, jotka sijoittavat tietyillä kriteereillä esimerkiksi kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, veden kestävään käyttöön tai puhtaaseen teknologiaan. 

Vaikuttavuussijoittamisella taas voidaan esimerkiksi parantaa koulutusta, työttömyyttä tai lasten harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on sijoitustuottojen lisäksi mitattava muutos esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin tai ympäristöön liittyen. 

Sijoittajat voivat seurata sijoituskohteidensa vaikuttavuutta

Onneksi rahastojen vaikuttavuusraportointi on lisääntynyt viime aikoina. Sijoittajan on mahdollista nähdä konkreettisesti mitä vaikuttavuutta sijoituksilla voi saada aikaan. Säästöpankki Ympäristö on esimerkki rahastosta, jonka sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Rahasto raportoi neljännesvuosittain myös sijoitustensa vaikuttavuutta. Esimerkiksi suorien osakesijoitusten osalta raportoidaan sijoitusten positiivisten ympäristöratkaisujen osuus per liikevaihto ja vihreiden velkakirjojen osalta kerrotaan mitä ympäristöä edistäviä projekteja on rahoitettu ja mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nämä edistävät.  

Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa, mutta omilla valinnoillamme me jokainen voimme vaikuttaa maapallomme tulevaisuuteen positiivisesti. 

Anna Varpula on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Säästöpankkien varainhoidossa ja koulutukseltaan maa-ja metsätaloustieteiden maisteri. Rahoitusta hän on lukenut sivuaineena sekä Lontoossa MBA-tutkintoa suorittaessa. Annalla on vajaan kahden vuosikymmenen kokemus rahoitusalalta niin kotimaasta kuin ulkomailta. Anna on myös museokortin suurkuluttaja/käyttäjä.

Kiinnostaako osakesijoittaminen? Ota yhteyttä sijoittamisen asiantuntijoihimme. Pääset tutustumaan muun muassa ratkaisurahastoihimme täällä.

 
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista