Taloudenhallinnan naisnäkökulmalle edelleen tarvetta

Henna Mikkonen

Naiset ovat aktivoituneet viime vuosina puhumaan talousasioista aiempaa enemmän. Sosiaalisesta mediasta löytyy esimerkiksi erilaisia naisille tarkoitettuja sijoittamisen ja vaurastumisen ryhmiä. Eri tahot ovat myös innokkaasti järjestäneet naisille suunnattuja tilaisuuksia, joissa käsitellään talousasioita eri näkökulmista. Tätä kehitystä on ollut ilo seurata, sillä taloudellinen hyvinvointi on kiinteä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia – niin naisille kuin miehillekin.  

Itsekin olen viime vuosina ollut monissa naistilaisuuksissa puhumassa naisten taloudellisesta hyvinvoinnista. Tämä on ollut erittäin antoisaa. Mutta jos rehellisiä ollaan, olen viime aikoina hieman jopa kyllästynyt teeman sukupuolittumiseen. Säästöpankin tuore Säästämisbarometri paljasti, että ei olisi kannattanut. Naisnäkökulmaa selvästi tarvitaan edelleen. 

Säästämisbarometri paljasti nimittäin muutamia mielenkiintoisia eroja naisten ja miesten näkemyksissä omasta taloudestaan. Ohessa muutama nosto.

Naiset stressaavat rahasta miehiä enemmän

Kansainväliset tutkimukset ovat vuosi toisensa jälkeen paljastaneet, että raha-asiat ovat eniten stressiä aiheuttava tekijä ihmisten elämässä ympäri maailman. Aiemmissa kyselytutkimuksissa on huomattu, että naiset stressaavat miehiä enemmän. Säästämisbarometrimme vahvistaa tämän tuloksen: 45 %:lle naisista oma taloudellinen tilanne on aiheuttanut unettomia öitä, kun miehillä vastaava luku on 35 %. Naisista lisäksi yli puolet (51%) ei koe taloudellista tulevaisuuttaan turvallisena, miehistä vastaavaa mieltä on 44 %.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia tulevan eläkkeensä riittävyydestä

Kaikki ovat varmaan kuulleet puhuttavan kestävyysvajeesta ja eläkejärjestelmään kohdistuvista paineista. Ne ovat aiheellisia huolia ja itse ainakin koen, että tulevaisuudessa omaehtoisen varautumisen rooli on entistä tärkeämpää – toki yhdessä hyvinvointivaltion tarjoamien palveluiden ja eläkejärjestelmän rinnalla. 

Säästämisbarometrimme mukaan naisista 48 % on huolissaan tulevan eläkkeensä riittävyydestä, kun miehistä huolta kokee 36 %. Naisten huoli eläkkeensä riittävyydestä on perusteltua. Naiset elävät miehiä pidempään ja ovat siten pidempään myös eläkkeellä – ja pidempään työuraa pienemmän tulotason varassa. Naisten eläkkeet ovat myös miesten eläkkeitä pienempiä, koska naisten ansiot ovat pienempiä ja työurat yleensä katkonaisempia esimerkiksi lastenhoidon vuoksi. Vuonna 2019 miesten keskieläke oli 1937 euroa kuukaudessa, ja naisten 1533 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

Naiset eivät tunnista vaurastumisen mahdollisuuksia kovin hyvin

Säästämisbarometrimme mukaan 61 % naisista kokee, ettei tunnista tilanteita, joissa heillä on mahdollisuus vaurastua. Miehistä samoin ajattelee vain 43%. Tämä ei valitettavasti taida olla vain naisten vaatimattomuutta, sillä naiset myös jättävät vaurastumisen mahdollisuudet useammin käyttämättä. Naiset nimittäin sijoittavat miehiä turvahakuisemmin, minkä myötä vaurastuminen on hitaampaan ja korkoa-korolle -vaikutus jää pienemmäksi tai sitä ei tule ollenkaan. Naiset suosivat säästömuotona talletuksia, joille tuskin maksetaan nykypäivänä korkoa. Tuottavampia sijoituskohteita, kuten rahastoja ja osakesijoituksia, on naisilla käytössään selvästi harvemmin kuin miehillä. 

Tässä on pieni paradoksi, joka kaipaa mielestäni korjaamista: naisilla olisi miehiäkin suurempi tarve taloudellisesti varautua tulevaisuuteensa ja saada tuottoa säästöilleen, mutta käytännössä he sijoittavat yhä miehiä vähemmän ja turvahakuisempiin kohteisiin. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että naiset ovat hyviä sijoittajia, kunhan vain ryhtyvät hommaan!

Naiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa pienempinä

Säästämisbarometrissämme esitettiin myös kysymys, kuinka paljon vastaaja kokee voivansa vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaansa. Naiset kokivat vaikutusmahdollisuutensa olevan vähäisempiä: naisista 35 % koki voivansa vaikuttaa taloudelliseen asemaansa, miehistä 46 %. Tämä ei ole merkityksetön asia. Barometrimme nimittäin paljasti, että ne vastaajat, jotka kokivat voivansa vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaansa, säästivät enemmän ja olivat myös onnellisempia. Ei ihan pieni juttu siis!

Yllä mainitut tilastot mielestäni kertovat, että naisnäkökulman korostaminen talousasioissa on edelleen tervetullutta. Asenteet ja käyttäytymismallit kun muuttuvat kovin hitaasti. Toki miehille oman talouden hallinta on aivan yhtä tärkeää kuin naisille, mutta naiset ovat vielä vähän takamatkalla. 

 

Henna Mikkonen on Säästöpankkiryhmän pääekonomisti ja kauppatieteiden maisteri, CFA. Maailmantalouden ja Suomen talouden seuraamisen lisäksi hänen sydäntään lähellä on ihmisten taloudellinen hyvinvointi. Mikkonen kokee onnistuneensa erityisesti silloin, kun pystyy tuomaan talousasiat lähemmäksi ihmisiä.

Teksti on julkaistu aiemmin Kauppalehden blogissa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista