Uhkaako koronavirus taloudellista hyvinvointiasi?

Henna Mikkonen.

Koronaviruksen leviäminen on uusi ja odottamaton uhka. Korona saattaa luoda pelkoa omasta ja lähimmäisten terveydestä. Se voi helposti ahdistaa ja osa meistä voi jopa lamaantua. Tilanne myös iskee monen suomalaisen omaan talouteen. Nyt onkin hyvä hetki käydä oman talouden kokonaistilanne läpi. Jos tilanne on haasteellinen, on aika ryhtyä toimiin henkilökohtaisen talouskriisin välttämiseksi. Jos oma tilanne onkin ihan hyvä, sen tiedostaminen rauhoittaa. Ne, joilla resursseja on enemmän - on ne sitten taloudellisia tai henkisiä - voivat myös käyttää niitä muiden hyväksi ja osaltaan helpottaa tietä ulos kriisistä.

Tulot putoavat, menot juoksevat

Moni yrittäjä on jo saanut huomata, että koronaviruksen leviämisen estotoimien vuoksi oma liiketoiminta on vähentynyt selvästi, tai jopa täysin pysähtynyt. Tulot ovat pahimmassa tapauksessa romahtamassa, mutta menot juoksevat. Julkisen vallan toimet yrittäjien tukemiseksi, esimerkiksi pääsy työttömyysturvan piiriin, helpottavat tilannetta. Onneksi moni yrittäjä on myös suunnitellut talouttaan etukäteen. Säästöpankin syksyllä 2019 toteuttama Säästämisbarometri nimittäin paljasti, että yrittäjät ovat keskimääräistä valveutuneempia talouden hoitajia: he ovat talouden suunnittelussa pitkäjänteisempiä ja lisäksi he säästävät muita enemmän ja hajautetummin erilaisiin kohteisiin. Nyt puskurit tulevat monella yrittäjällä tarpeeseen.

Palkansaajatkaan eivät ole turvassa. Lomautuksia ja työttömyyden lisääntymistä varmasti nähdään. Ensimmäisiä lomautusuutisia onkin jo näkynyt mediassa. Toivottavasti ne jäävät mahdollisimman lyhytaikaisiksi. Eläkeläisten tulot ovat siinä mielessä turvatummat, että eläkkeeltä ei voi lomauttaa. Toki tulojen lähtötaso on myös palkansaajia pienempi, mutta moni pienituloinen eläkeläinen on jo oppinut tulemaan toimeen vähemmällä.

Pahan päivän säästöt käyttöön

Puskurivarojen merkityksestä on puhuttu pitkään. Tutkimusten mukaan pahan päivän varalle säästäminen on suomalaisten suurin syy säästää. Nyt se paha päivä on monessa perheessä koittanut tai koittaa lähikuukausien aikana, ja säästöille voi tulla käyttöä. Etenkin nuorilla talouden puskurit ovat pienemmät. Tämä on ymmärrettävää, kun säästöaikaakin on kertynyt vähemmän. Nuoriin kotitalouksiin koronashokki voikin iskeä erityisen pahasti.

Jos omat / perheen tulot pienentyvät merkittävästi, on aika käydä kriittisin silmin menopuolta läpi. Rahojen uhatessa loppua, on menojen priorisointi tärkeää. Maksetaan ensin kriittisimmät laskut, kuten vuokra, ruoka ja terveydenhoitomenot. Velkojien kanssa kannattaa yrittää sopia maksujärjestelyistä. Ymmärrystä tällaisella hetkellä riittää varmasti kaikilla.

Akuuttiin maksukriisiin erilaiset hetkelliset helpotuskeinot, kuten lainojen lyhennysvapaat, luottorajojen nostot yms. varmasti auttavat. Ne on kuitenkin tarkoitettu väliaikaiseksi avuksi ja velat on jossain vaiheessa maksettava takaisin.  Jos lisävelkaa on tässä tilanteessa otettava, on hyvä pitää mielessä oman maksukyvyn rajat myös tulevaisuudessa.

Nyt on hyvä hetki auttaa – luovuus käyttöön

Jos on siinä onnellisessa asemassa, että omassa taloudessa on puskureita ja työpaikkakin suhteellisen turvattu, niin silloin ei kannata ryhtyä liikaa kukkaron nyörejä kiristämään. Kansantalouden kannalta olisi hyvä, että kulutuskykyiset jatkaisivat hankintojen tekemistä, siten kun karanteenit ja liikkumisrajoitukset sen mahdollistavat.

Tämänhetkisessä tilanteessa monella on myös herännyt halu auttaa esimerkiksi paikallisia pienyrittäjiä. Yllättävässä tilanteessa on myös etsitty uusia tulonlähteitä. Ja jo nyt on näkynyt erilaisia luovia ratkaisuja esimerkiksi ravintoloiden ateriakuljetuksissa. Vaikkakin eristäytymisohjeet estävät liikkumisen ja epävarmuuden myötä ihmiset ovat tulleet kulutuspäätöksissään varovaisemmiksi, niin uskon, että vaihtoehtoja löytyy - nyt luovuus käyttöön.

Vältä paniikkiratkaisuja sijoitusmarkkinoilla - tarjolla myös oston hetkiä

Sijoitusmarkkinoilla on nähty viime viikkoina laskevia kursseja ja suurta heiluntaa. Se luonnollisesti hermostuttaa, mutta pää kannattaa pitää kylmänä. Ihmiselle on luontainen reaktio ”tehdä jotain”, kun pelko uhkaa. Paniikkireaktiot harvoin johtavat hyvään. Nyt kannattaa pysyä omassa sijoitussuunnitelmassaan, jos se vain on mahdollista.  Jos sijoituksia tarvitaan arjen menoihin, voi myyminen olla ainut vaihtoehto. Etenkin jos kyse on suuremmista summista, kannattaa myynnit tehdä ajallisesti hajauttaen. Kenellä taas on mahdollisuus tehdä pitkän tähtäimen liikkeitä, voi markkinoiden lasku tarjota oivallisia oston hetkiä.

Kyllä tästä selvitään!

Taloudessa on nähty kriisejä ennenkin. Nyt käynnissä oleva kriisi on toki monella tapaa erityinen, se iskee talouteen ja terveyteen samaan aikaan. Ihmisten turvallisuudentunne on uhattuna. Kriiseistä on kuitenkin aina noustu; taloudet ovat toipuneet ja markkinat kääntyneet taas nousuun. Kriisin kestoa ei kukaan tiedä, mutta kyllä tästäkin selvitään. Ennemmin tai myöhemmin. Tällaisina aikoina on hyvä fokusoitua niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa: sijoitusten arvon heiluntaan et voi vaikuttaa ja kurssien tiuha tuijottelu voi vaan lisätä stressiä. Omaan käyttäytymiseen ja muiden auttamiseen sen sijaan voit vaikuttaa -myös talousasioissa. Pidetään huolta itsestämme, läheisistämme ja kanssaihmisistä sekä autetaan toinen toistamme.

Henna Mikkonen on Säästöpankkiryhmän pääekonomisti. Hänen sydäntään lähellä ovat maailman- ja Suomen talouden seuraamisen lisäksi ihmisten taloudellinen hyvinvointi.

Haluatko apua taloutesi hallintaan? Ota meihin yhteyttä!

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista