Själv ihopsatta drömmar – Risto investerar i amerikanare

När storebror på hemgården iståndsatte amerikanska bilar, följde Risto Vattulainen noggrant med bredvid. Åkomman fastnade och har inte gett med sig under åren. För den händige kan även bilar vara en hobby till överkomliga kostnader.

Cougar kom som byggsats 

Rocken ljuder och kromrören bolmar, när en ståtlig bilkolonn åker runt Salutorget i Helsingfors. De som intresserar sig för amerikanska bilar samlas på torget från vår till höst alltid den första fredagen i månaden. En Cougar cabriolet från år 1969 och dess chaufför har också anlänt till platsen, esbobon, företagaren Risto Vattulainen.

Åkdonet är den femte i ordningen och självhopsatt, liksom också de tidigare. Den första var en halv-gratis Pontiac, som Risto tog under arbete redan före körkortet. De tidigare har han själv såväl tagit isär som satt ihop, men den nyaste erbjöds, när en vän tröttnade på ett resultatlöst ihop sättande. "Jag köpte en byggsats", skrattar Risto. "Den kom som ett Ikea-paket, det kom skruvar och plåtdelar och där är motorn." Erfarenhet och kännedom om märket garanterade att också den sattes ihop.

En sällsynt bil är en placering 

Vanligen byter fordonen ägare via djungeltelegrafen eller nätet. En del importeras ända från USA. Bilen kan köpas färdig att startas, men för många är iståndsättandet eller att meka med bilarna en väsentlig del av hobbyn. Sysslandet belönar också ekonomiskt. "Om man inte räknar något värde för det egna arbetet, så nog blir det som projekt betydligt billigare", summerar Risto. När bilen har underhållits grundligt, syns det också på prislappen. Efter år av byggande och flera tusen euros reservdelar skulle han begära 37 000 euro för Cougar.

Priserna för de mest sällsynta modellerna rör sig till och med över hundratusen. Beloppen är stora, men bilen kan också ses som en anskaffning, som håller sitt värde. "Om man köper en så kallad folkbil, som har gjorts i hundratusen exemplar, så är det nödvändigtvis inte en bra investering, utan ett hobbyobjekt. Man har att köra med. "Men en mera sällsynt är alltid en placering", konstaterar Risto. För kartläggning av dylika hjälper modellernas tillverkningsmängder som finns på nätet.

Enligt Ristos uppskattning finns det tusentals utövare, kanske över tiotusen. "Vi är sådana här petroliumskallar", summerar han. En stor del är utövare med lång karriär, men också yngre generationer har anslutit sig. Verksamheten är livlig runt om i Finland. Som medlem i GM-Cruisers-föreningen är även Risto med i välgörenhetsverksamhet. "Vi besöker varje år SOS-Barnbyn för körningar till olika ställen, tekniska museer och luftfartsmuseer." Det är lätt att gissa, att passagerarna utsätts för samma sjukdomsbild som Risto som grabb.

Sparande - mycket mera än att samla på slantar

"Sparande lönar sig alltid, det är fakta," konstaterar Sparbankens placeringschef Pia Liinavuori.

Sparbanken hjälper med att göra sparandet så avkastande som möjligt, från den första spargrisen. På så sätt uppfylls målen snabbare. Vi ställde några frågor till Pia, som till exempel kan hjälpa när du börjar spara till en amerikansk bil eller för någon annan dröm du har.

Varför lönar det sig att spara?

"Det ger trygghet för överraskande situationer och ger alternativ för planering av framtiden. Den som är intresserad av bilar kan till exempel med hjälp av sina besparingar ta några månaders sabbatsledighet och tona sin bil fast från morgon till kväll. Även i överraskande situationer, till exempel vid byte av yrkesbana, insjuknande eller familjetillökning har den som har besparingar mera friheter att handla. Det är skäl att också förbereda sig för pensionstiden i god tid."

Hurudana spartips skulle du ge åt den som drömmer om en amerikansk bil?

"Jag skulle samla ihop köpeskillingen med Sparförsäkringen, för i den koncentreras egentligen alla olika sparalternativs bästa egenskaper. Att iståndsätta en bil är ett långsiktigt arbete. Från Sparförsäkringen kan man lyfta sparat kapital under resans gång. Lyftandet minskar först alltid det sparade kapitalet, inte avkastningen, och lyftandet av kapital är skattefritt.

Inne i Sparförsäkringen kan man skaffa olika placeringsobjekt, fast aktie- eller räntefonder. Dessa kan bytas under resans gång utan kostnader. Om till exempel placeringarna på aktiesidan har gett bra avkastning, kan de överföras i trygghet till räntesidan. Sparbeloppet kan minskas och förstoras eller fast sätta ett större engångsbelopp."

Kan vem som helst spara och placera?

"Många tror, att för sparande och placering behövs mycket pengar. I verkligheten kan sparandet inledas även med små belopp. När sedan potten har vuxit större, kan man börja placera den på olika sätt. Om man till exempel sätter 20 euro i månaden på ett sparkonto, kan man därifrån placera besparingen i en fond, alltid när man har sparat 50 euro. Alla som har regelbundna inkomster kan i allmänhet vid behov åtminstone spara lite."

Hurudana alternativ finns för sparande?

"Sättet att spara väljs alltid enligt situationen. Sparbeloppen inverkar naturligtvis, och det om man sparar för en viss dröm eller i största allmänhet för framtida trygghet. Fondsparande, försäkringssparande och aktier är ganska allmänna sparformer. Man kan också spara i till exempel aktiedepositioner och placeringsobligationer. Sedan, när redan lite besparingar har ihopsamlats, kan man börja fundera på besparingarnas placering. Vi hjälper gärna kunderna att hitta de bästa sätten att spara."

Hur inleder man planeringen av sparandet i Sparbanken?

"Sparbankens Ekonomistund är en gemensam planeringstid, där man går igenom kundens livscykel från nuläget långt in i framtiden. Vi diskuterar om målsättningar och familjesituationen och funderar tillsammans, en hurudan plan skulle hjälpa i detta fall. Jag har många sorters situationer lösta med det, att man lyckats spara pengar eller inlett sparandet."

Och hur är det, sparar du själv?

"Jag har en pensionsförsäkring och fondsparar för barnen samt åt mig själv. Utöver dessa sätter vi tillsammans med en arbetskamrat 35 euro varje månad via sparkonto i en fond. Besparingarna töms alltid med jämna mellanrum till exempel för en kryssning eller ett spa-veckoslut. Följande gång åker vi till Nice. Vi fick flyg och inkvartering ihop sparat på två år och över blev ännu en reskassa. Detta inverkar inte på familjens normala ekonomi, för besparingarna har insamlats under en lång tid."

Hur ser dina mål ut? Vill du ha hjälp att nå dem? Lämna en kontaktbegäran så tar en av våra experter på sparande kontakt med dig.

 

 
Kategorier

Intressant just nu