Regelbundet sparande tryggar din ekonomi – läs om hur

Fortlöpande fondsparande hjälper dig trygga din ekonomi och skapar stabilitet i vardagen.

Sparbankens varumärkesbild.

En fråga. Hur bra sover du? Om du svarade bra, sover du också bra om din bil plötsligt går sönder, det sker en vattenskada i din bostad eller det finns risk för att du inte längre kommer att ha en regelbunden inkomst? 

Många av livets överraskningar inverkar även på vårt ekonomiska välmående. Det känns ändå bra att man kan säkerställa god nattsömn genom att spara. Besparingar är pengar du har tillgång till när du behöver dem som mest och överraskningar kan därför inte längre ställa din ekonomi på huvudet. 

I samband med sparande pratar man ofta om drömmar, visioner eller mål. Man behöver inte en semesterresa som mål eller planer på att byta bil eller bostad för att spara. Besparingar får man endast genom att spara. Viljan att trygga den egna vardagen och en kort stund för att börja spara i mobilbanken är redan en god bit på väg. 

Man pratar många gånger om drömmar, visioner och vilja. Om det du vill göra med dina pengar i framtiden. Alla behöver inte ha särskilt mycket planer, men visst skulle det kännas bra om överraskande utgifter inte skulle inverka på budgeten för den planerade semesterresan nästa år. 

En metod att bygga upp ett reservkapital är att börja fondspara fortlöpande. 

Det har stor betydelse när du sparar.

Många tänker att de ska spara den summa som finns kvar på kontot före följande lönedag. Ändå kan det lätt hända att det inte längre precis före lönedagen finns någon summa att överföra till sparande. Månadens utgifter har anpassats enligt inkomsterna och det finns inget kvar att spara. Därför lönar det sig att tänka på sparandet som en del av månadens fasta utgifter och att överföra pengar till sparkontot genast på lönedagen. På så sätt får man säkert besparingar, tipsar Mika Laakkonen, utvecklingschef för kapitalförvaltningstjänsterna vid Sparbankscentralen. 

– Ett avtal om fondsparande med automatisk debitering är ett bra sätt att säkerställa sparandet utan att du själv behöver komma ihåg att överföra pengar. Du kan smidigt öppna ett avtal, fortsätter Laakkonen. 

För att säkerställa den egna vardagen rekommenderar vi att lätt tillgängliga besparingar skulle utgöra ett belopp som motsvarar cirka det belopp som blir över från två månaders lön. Det lönar sig också att fundera på den månatliga sparsumman utgående från hur besparingarna ackumuleras.

Du kommer bra igång redan med femtio euro, men om du till exempel sparar 250 euro i månaden får du ihop ett belopp som tryggar din ekonomi redan på ett år och åtta månader.

Det finns ingen genväg när det gäller sparande, men ett större sparbelopp betyder att sparbeloppet ökar snabbare. Enligt Laakkonen lönar det sig att dimensionera det månatliga sparbeloppet litet i överkant enligt de egna sparmöjligheterna hellre än att fundera över vilket är det minsta belopp som behövs för att besparingarna ska ackumuleras

Hur bra tål du osäkerhet? 

Du kanske har vissa sparmål, till exempel en bostad eller en bil, men även om så inte är fallet ger fortlöpande fondsparande dig även sinnesro och stabilitet i vardagen. Om tvättmaskinen går sönder behöver du inte till exempel fundera på varifrån du ska ta pengarna. 

Vid fondsparande lönar det sig att sprida besparingarna så, att att du gör upp en sparplan på kort sikt, på mellanlång sikt och en långsiktig plan. Detta hör även samman med risktålighet. Du kan fundera på hur risktålig du är, men om du behöver hjälp kan du boka tid till Ekonomistunden, där våra kundrådgivare tillsammans med dig utreder dina framtidsmål och din risktålighet. 

På kort sikt rekommenderas ofta en fond med låg risk. 

Däremot kan man fundera över om risken på medellång och lång sikt kan vara högre och därmed även ge en högre avkastning. Hos Sparbanken finns en lösning för varje sparare. Måtta, Hyfs och Djärvhet är lösningsfonder som erbjuder ett enkelt sätt att börja fondspara. 

Måtta är till exempel en lånebetonad lösningsfond för placerare som vill ta en liten risk. Däremot är Djärvhet åter en aktiebetonad lösningsfond för den som redan är lite mer risktålig. Du kan bekanta dig med alternativen här

Enligt Laakkonen är människans egen kunskap det viktigaste. Hur risktålig är du och hur mycket är du beredd att förlora? Detta definierar hur stor del av lönen det lönar sig för dig att spara.  

Grubblar du ännu över något?  Kontakta oss eller lämna en kontaktbegäran

 
Kategorier

Intressant just nu