Investerare som 19-årig – “att investera är en daglig hobby för mig”

”Jag är inte ute efter snabbvinster utan jag investerar långsiktigt. När man är ung är det ju enkelt”, berättar Henri, 27, som gjorde sina första investeringar som 19-åring. Vad har han lärt sig under resans gång? Och vad har varit mest belönande?

Att investera är en daglig hobby för Henri.
För unga är det allt viktigare att investera och spara, berättar Sparbankens undersökning Sparbarometern. Unga förhåller sig positiva till sin ekonomi och ser investeringsbesluten som värdeval. Av samma åsikt är också vårt intervjuobjekt Henri*. Låt oss alltså ge ordet till honom. 

Föräldrarna uppmuntrade honom att komma igång med investerandet

Jag gjorde min första investering som 19-åring. Mina föräldrar uppmuntrade mig att ta reda på, undersöka saker och investera om jag bara kunde. Av mina första sommarjobbspengar skrapade jag ihop en liten summa som jag placerade i aktier

Investering är för mig en daglig hobby på samma sätt som att till exempel spela fotboll. Egentligen skulle jag kunna fördriva hur mycket tid som helst med det. Ibland kan jag läsa ekonomiska nyheter och söka nya investeringsobjekt i flera timmar. Endast under semestrarna försöker jag stänga av apparaterna och för en stund låta min hobby vila.

Egna värden har stor inverkan på valet av investeringsobjekt 

Det mest belönande i investerandet är när man lyckas och hittar bra investeringsobjekt. När jag väljer investeringsobjekt är mina egna värderingar en stor vikt. Till exempel är miljön viktig för mig och att investeringarna ska vara etiska. Trots möjlig avkastning vill jag inte med mina pengar stöda ett företag som agerar mot mina värderingar. 

Förutom att det är en intressant hobby är investering ett sätt att trygga min framtid. Jag är inte ute efter snabbvinster utan jag investerar på lång sikt. Mitt tålamod har vuxit under årens lopp och de förhastade besluten ligger förhoppningsvis nu bakom mig. Ibland gör jag investeringar som har lite större risk. Det lönar sig ändå att ta måttligt med risker så att inte den egna ekonomin lider fastän man skulle göra en förlust.  

Riskminimering genom spridning

Ibland går man också på en mina och det svåraste med den här hobbyn är också att svälja förluster. Alla strävar naturligtvis efter att inte misslyckas men helt kan man inte undvika misslyckanden. Nog får man se sig i spegeln, att hur gick det nu så här. Man måste lära sig att tåla bakslag eftersom man kan lära sig mycket av dem. Allt kan man inte förutspå, men det är bra att gå igenom varför man gjorde investeringen och om den kanske gjordes på fel grunder. 

För att minimera riskerna sprider jag mina investeringar på olika aktier och fonder. Jag köpte också för en tid sedan min första bostad. Jag kunde spara en del på affären genom att själv renovera och konkurrensutsätta anskaffningarna. De sparade pengarna kan sedan användas till exempel till att investera. 

Öppen diskussion om att spara och investera i den egna kompiskretsen

Jag vill att åldern inte ska vara ett hinder för någon att investera. När man börjar tidigt kan man spara långsiktigt för den egna framtiden. Det är fint att man nuförtiden åtminstone i min egen kompiskrets mera öppet talar om att spara och investera. När jag började investera kändes ämnet fortfarande lite tabu för många. Nu pratar vi om det tillsammans och sporrar varandra. 

Henris tips till nybörjare:

  1. Sök information om investering. Sök information, var insatt och följ nyheterna. När man söker lämpliga objekt är informationen viktigt. 
  2. Be om hjälp. Hjälp kan du få till exempel av banken, vänner eller anhöriga
  3. Gör upp en plan. Gör upp en investeringsplan och håll dig till den. 
  4. Kom ihåg att vara källkritisk. Bedöm hur tillförlitlig en källa är särskilt om någon lovar enorma vinster.
  5. Ta det första steget. Tveka inte att börja investera, summorna behöver inte vara stora. Här kan du få hjälp av bankens placeringsrådgivare.
  6. Sprid. Det finns inga helt riskfria investeringar, så det lönar sig alltid att sprida dem. 
  7. Ha tålamod. Investeringarnas värden varierar och vinster får du inte på en eller två nätter.

* Henri heter egentligen något annat

Vill du börja investera och spara? Ta kontakt, så funderar vi tillsammans hur du kommer i gång.


”Åsikterna i denna artikel är den intervjuades egna personliga. Artikelns innehåll ska inte förstås som en investeringsrekommendation eller investeringsrådgivning. En investerare fattar varje investeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.”

 
Kategorier

Intressant just nu