Kuolinpesä – vastauksia yleisiin kysymyksiin

Kun läheinen menehtyy, on surun keskellä omaisilla monia käytännön asioita hoidettavaan. Yhtenä asiana on kuolinpesän pankkiasioiden järjestäminen

Säästöpankin brändikuva

Kuolinpesän pankkiasioiden hoitaminen – vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja käytännön ohjeita

Kun läheinen menehtyy, on surun keskellä omaisilla monia käytännön asioita hoidettavaan. Yhtenä asiana on kuolinpesän pankkiasioiden järjestäminen. Autamme Nooa Säästöpankissa parhaamme mukaan, jotta pankkiasioiden hoitaminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Alle on listattu muutamia käytännön ohjeistuksia ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joista on apua hoidettaessa kuolinpesän asioita pankissa.

Mitä pankkiasioita voi hoitaa ennen perunkirjoitusta? Entä tarvitaanko kaikkiin toimiin suostumus jokaiselta kuolinpesän osakkaalta?

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle ja kuolinpesän asioista päättävät lähtökohtaisesti pesän osakkaat yhdessä. Kuolinpesän osakas on kuitenkin oikeutettu yksinään, ilman muilta osakkailta saatua valtakirjaa, tekemään seuraavia asioita jo ennen perunkirjoitustakin

  • saamaan perunkirjoitusta varten saldotodistukset vainajan varallisuudesta, lainoista ja vastuista kuolinpäivältä
  • saamaan muutenkin tietoja vainajan pankkiasioiden kuolinpäivän tilanteesta ja sen jälkeen,
  • jättämään pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja taikka vainajalle kuuluneita sähkö-, puhelin- tai yhtiövastikelaskuja, ja
  • luetteloimaan vainajan tallelokeron sisällön yhdessä pankin kahden toimihenkilön kanssa. 

Jotta yksi osakas voi jättää esimerkiksi hautauslaskun pankille maksettavaksi, selvitykseksi riittää pankille virkatodistus, josta on nähtävissä, että kyseinen henkilö on pesän osakas. Osakkaalla tulee lisäksi olla mukanaan voimassaoleva henkilöllisyystodistus.  

Mihin pankkitoimiin taas vaaditaan kuolinpesän kaikkien osakkaiden suostumus?

Kaikkien osakkaiden suostumus vaaditaan esimerkiksi, 

  • kun nostetaan käteistä vainajan tililtä
  • tyhjennetään vainajan tallelokero
  • myydään vainajan arvopapereita tai muuta sijoitusvarallisuutta tai
  • pyydetään tietoja vainajan elinaikaisista pankkiasioita.   

Miten tulee sitten toimia, jos halutaan nostaa varoja kuolinpesän pankkitililtä? Voiko vain yksi osakkaista tulla tekemään noston ja lopettamaan pankkitilejä? 

Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti, pankki tarvitsee tiedon kuolinpesään kuuluvista osakkaista, jotta se voi varmistua, että kaikki osakkaat ovat antaneet suostumuksensa kuolinpesän omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Pankki tarvitsee asian selvittämiseksi joko maistraatin vahvistaman perukirjan tai perukirjan sekä sukuselvityksen. Jos maistraatti on vahvistanut osakasluettelon, tämä on sellaisenaan ilman erillistä sukuselvitystä riittävä todistus pankille siitä, ketkä ovat kuolinpesän osakkaina oikeutettuja hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Jos vainajalta jäi testamentti, tulee myös jäljennös siitä aina toimittaa. Myös muita asiakirjoja voidaan tarvita, mutta neuvomme aina tapauskohtaisesti. 

Jotta kuolinpesän osakas voi yksin nostaa varoja kuolinpesän pankkitileiltä, tarvitsee hän muilta osakkailta valtakirjan tätä varten. Kuten edellä on kerrottu, asianmukaisen sukuselvityksen avulla pankki varmistuu siitä, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet valtakirjan pankkiasioiden hoitamista varten. Kuolinpesän osakkaat voivat kyllä valtuuttaa yhden henkilön nostamaan varoja kuolinpesän pankkitililtä ja tekemään muita toimia pankissa. 

Miten hoidat kuolinpesän pankkiasiat mahdollisimman joustavasti Nooa Säästöpankissa?

Lähtökohtaisesti kuolinpesän pankkiasiat hoituvat kaikista joustavimmin ajanvarauksella, jolloin kuolinpesän pankkiasioita voi käydä rauhassa asiantuntijan kanssa lävitse. Kaikki tilanteet ovat yksilöllisiä ja me Nooa Säästöpankin lakipankkiirit autamme parhaamme mukaan. Mikäli mieleesi heräsi kysymyksiä, niin olethan yhteydessä minuun tai muihin Nooa Säästöpankin lakipankkiireihin – yhteystietomme löydät täältä. Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön.

Voit lukea lisää kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta Säästöpankissa täältä. 

 
Julkaistu

Ajankohtaista