Aktier för företag

Aktieplaceringar är ett bra alternativ om du aktivt följer med bolag och marknaden och inte är rädd för att placera företagets extra tillgångar på lång sikt. I det långa loppet erbjuder långsiktiga placeringar bästa avkastningen.

check

Placeringsobjekt som lönar sig på lång sikt.

check

Noggrann spridning jämnar ut riskerna.

check

Det är lätt och går snabbt att sälja aktier och andra värdepapper.

Placeringsobjekt som ger avkastning på lång sikt

Aktieplaceringar erbjuder goda möjligheter till avkastning på företagets extra tillgångar på lång sikt. Via Sparbanken köper och säljer du aktier och andra värdepapper enkelt och smidigt.

Aktieplaceringar passar för dig om du aktivt följer med bolag och marknaden och kan binda tillgångar på lång sikt. Det lönar sig inte att göra ett placeringsbeslut på kort sikt, eftersom kapitalet som du investerar i aktierna kan fluktuera mycket på grund av kurserna. På lång sikt och historiskt sett har aktieplaceringar dock varit ett lönsamt placeringsobjekt.

En omsorgsfull spridning är en av de viktigaste reglerna för framgångsrik aktieplacering. Placera i många olika företag och branscher, och tänk också på den geografiska spridningen.

Inhemska och utländska aktier inom räckhåll

Via Sparbanken kan du köpa aktier på Helsingfors börsmarknad och på Sparbankens kontor kan du också köpa aktier på utländska börsmarknader.

Du hittar aktuell information som stöd för placeringsverksamheten på Sparbankens sajt med marknadsinformation. Där kontrollerar du snabbt till exempel fondernas och aktiernas dagliga värde och börsmeddelanden.

Sparbankens experter hjälper dig med alla frågor som berör ditt företags placeringsbeslut. Ta kontakt.

...