10 tips för sparande

Vad visste redan Einstein om sparandet? Du hittar hans spartips och nio andra utmärkta tips i den här artikeln.

Säästäminen-Säästöpankki

1. Börja redan!

Redan Albert Einstein flaggade för ränta på ränta-effekten. Ju tidigare du börjar spara, desto mer ränta ackumulerar dina besparingar. Det lönar sig alltså att börja genast, fastän med en liten summa – huvudsaken är att du sparar och låter tiden göra sitt jobb! När du inte skjuter upp sparandet i onödan blir det snabbt en naturlig del av livet. Börja genast och boka en tid.

2. Sprid äggen i flera korgar 

Fonder, sparförsäkringar, bostäder … Det finns flera sätt att bli förmögen. För att minimera riskerna lönar det sig att kombinera olika placeringsobjekt. Det lönar sig också att sprida placeringarna geografiskt. En blandfond är ett enkelt sätt att sprida ägandet, men det bästa resultatet får du genom att diskutera dina målsättningar med personalen på Sparbankens kundservice som skräddarsyr ett paket för dig.

3. Gör upp en plan

Sparar du för nästa års vintersemester eller för dina pensionsdagar? Placeringens målsättning och tidsspann inverkar på hur stor risk det lönar sig att ta. När du har din målsättning klar för dig kan du tänka på hur mycket du kan placera regelbundet. Du hittar en lämplig summa genom att gå igenom dina inkomster, utgifter och den livsstil du vill ha. Sparbankens Ekonomistund är ett utmärkt sätt att kartlägga de egna målsättningarna och möjligheterna tillsammans med en expert.

4. Ta  hjälp av tidens gång 

Regelbundna månatliga placeringar är smarta, eftersom de garanterar en tidsmässig decentralisering. När du regelbundet lägger undan pengar i till exempel en fond undviker du förluster som beror på fluktuationer på marknaden, i stället ackumuleras en jämn avkastning.

5. Ta beskattningen i beaktande 

Följ följande tumregler i beskattningen av kapitalinkomster: Skatten betalas först när du tar ut tillgångar ur till exempel fonden. Det är avkastningen som beskattas – om till exempel en placering på 1 000 euro stigit till 1 500 euro, betalar du skatt för 500 euro. Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30 procent upp till 30 000 euro, och 34 procent för summor som överstiger det.

Det lönar sig också att komma ihåg tusenlappsregeln: om värdet av försäljningen av värdepapper eller annan egendom är högst 1 000 euro är vinsten skattefri, oberoende av hur mycket vinst placeraren fått. Förlusterna kan däremot utnyttjas – en förlust vid en inlösning kan dras av från inlösningsvinsterna i pågående beskattningsår och under de fem följande åren.

 

6. Överväg ditt behov av kontanter i god tid

Placeringens likviditet innebär hur snabbt egendom kan omförvandlas till pengar: det kan ta flera månader att sälja en placeringslägenhet, men tillgångarna i en fond kan vara på ditt konto på några dagar. Välj placeringsobjekt som passar din målsättning, så hamnar du inte i knipa om du plötsligt behöver kontanter.

7. Ha lång stubin

Tid, regelbundenhet och planmässighet är sparandets trumfkort. Ibland kan det kännas tråkigt att spara, men i stället för att sträva efter snabbvinster lönar det sig att sträva efter jämn avkastning – då kan du också sova gott om nätterna.

8. Följ med marknaden 

Ekonominyheter, börsöversikter och Sparbankens webinarier är ett enkelt sätt att hänga med i svängarna på marknaden. Det lönar sig ändå inte att stressa eller förhasta sig – om du placerar i Sparbankens fonder har en expert som konstant följer med marknaden hand om din portfölj och fattar också placeringsbesluten utgående från sin erfarenhet så att du slipper att göra det.

9. Känn dig själv 

Är du organiserad eller gillar du kreativt kaos? Är du en snabbtänkt risktagare eller någon som överväger besluten över en lång tid? Sparande och placeringar passar för alla sorters personer, men det är att lätt att undvika fallgropar i det egna sparandet när du känner dig själv och ditt sätt att agera.

10. Skippa paniken

Är du organiserad eller gillar du kreativt kaos? Är du en snabbtänkt risktagare eller någon som överväger besluten över en lång tid? Sparande och placeringar passar för alla sorters personer, men det är att lätt att undvika fallgropar i det egna sparandet när du känner dig själv och ditt sätt att agera.

Vill du börja din resa mot ett förmögnare liv redan i dag? Ta kontakt och fråga om råd!

Placeringschef Hanne Siira har stått för tipsen.

Kategorier
...