Förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi: De här fyra penningfärdigheterna behöver du för att bli förmögnare

Förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi är känd som grundaren av den populära Facebookgruppen Vauras nainen. Hon besökte Sparbankens investeringsträff i Uleåborg för att inspirera åhörarna. ”När den egna ekonomin är i ordning är det lättare att ta tag i det som du vill uppnå i ditt liv”, påminner Terhi. Här några plock ur förmögenhetscoachens tankar.

Terhi Majasalmi: fyra penningfärdigheter för att bli förmögen

– Terhi Majasalmi, vad kan jag göra för att bli förmögnare just idag? 

Idag fattar du besluten om hur din ekonomi ska se ut i framtiden. När du börjar investera räcker det länge innan du ser betydande resultat, enkelt t.o.m. tjugo år. Resan är alltså lång. Om du tycker att det tar för lång tid kan du fundera hur du kan skruva upp farten. Det lönar sig att minnas att lån och sparande inte utesluter varandra. När man betalar på bolånet rekommenderar jag att man samtidigt sparar vid sidan om, det lönar sig inte att vänta i 25 år, åtminstone inte med den här räntenivån. Det är lättare att spara och placera långsiktigt än att på några år försöka få ihop en stor summa. Att spara är en vana som man lär sig. 

– Du talar ofta om penningfärdigheter. Vad menar du med det? 

Penningfärdigheterna har en stor betydelse när man vill bli förmögen. Jag har definierat en utvecklingstrappa i fyra steg. I skalan framskrider man ett steg åt gången och varje steg är viktigt.  

  1. Förmågan att förtjäna. Viktigt här är att ständigt hålla sitt marknadsvärde högt. Fundera om dina färdigheter har ett värde ännu om ett eller fem år när världen förändras. Eller om de inte har det, vilka färdigheter du måste skaffa för att din kompetens alltid ska vara efterfrågad. 

  2. Förmågan att spara. Om inkomstflödet är för litet så är det ju svårt att lägga undan något. Om du inte kan spara lönar det sig att fundera hur du skulle kunna få mera – har du till exempel möjlighet att få extra inkomster eller högre lön. 

  3. Förmågan att placera. Det här blir möjligt först när de två första punkterna är i ordning. När du funderar på att placera ska du tänka igenom hur mycket egen tid du är beredd att använda och välja placeringsobjekt enligt det. Kom också ihåg att placerande alltid är förknippat med risker. Du kan minska risken betydligt till exempel med valet av placeringsobjekt, med att sprida placeringarna och med att höja din kunskapsnivå – när du själv förstår bättre vad du placerar i fattar du också bättre beslut och den vägen minskar risken.   

  4. Förmågan att använda hävstångskraften som hjälp att bli förmögen. Hävstången kan vara till exempel andras pengar, tid, system eller kontakter. Till exempel när du själv har investerat i bostäder har du använt andras pengar som hävstång, i allmänhet lån i banken för att göra köpet möjligt. Dvs. du behöver inte själv har färdigt alla pengar för att du ska kunna börja bostadsinvestera

– Hur lönar det sig att se på de egna inkomsterna och utgifterna?

Jag rekommenderar att var och en gör en personlig resultaträkning. Skriv upp dina inkomster och utgifter och gör också en personlig balansräkning där du för in dina tillgångar och skulder. Jag gör också alltid en resultaträkning med dem som jag coachar och vi ställer mål till exempel för att öka på inkomsterna. 

Min egen rekommendation är att var och en borde ha minst två inkomstkällor – det är alltid bra att ha en reservplan om någon av inkomstkällorna sinar. En inkomstkälla utöver lönearbete kan till exempel vara placerande och med det kommer man lätt igång. 

Det viktigaste rådet: betala först till dig själv 

På utgiftssidan är mitt viktigaste råd: betala först till dig själv. Lägg åt sidan, i en reservfond, en del av din lön genast när pengarna kommer in på kontot. Enligt mig är 10 % av bruttoinkomsten en bra sparsumma; då är du väl förberedd om något oväntat äger rum.  

Nå hur stor borde reservfonden sedan vara? Enligt mig är en summa som motsvarar ett halvt års fasta kostnader ett bra mål. Då finns det också spelrum neråt. Med fasta kostnader menar jag nödvändiga kostnader, till exempel boendekostnader och matutgifter.

En reservfond ger såväl mental som ekonomisk balans och trygghet. När du har en tillräckligt stor reservfond behöver du inte ty dig till dyra snabblån. Det är viktigt att man inte behöver ansöka om brådskande kredit – till vilket pris som helst. 

– Vad betyder vilja för dig?

Jag har en verkligt stark tro på viljans kraft: Om man inte har viljan händer ingenting. Jag har märkt att väldigt många saknar ett ekonomiskt mål och det om något är ett hinder för att bli förmögnare. Jag tror att det här är fråga om 80 % psykologi och 20 % strategi. Om inte det egna sinnet och tankarna stöder så blir det heller inget av det. 

Vill du bli förmögnare? Boka tid till en ekonomistund för att kartlägga din ekonomi nu och för att göra upp en plan! 

 
Kategorier
...