Millainen perhe, sellaiset tarpeet. Myös taloudessa.

Säästöpankin palvelut ovat apuna perheen raha-asioissa erilaisissa elämäntilanteissa.

Isällä on iloinen poika reppuselässään.

Yhteinen talous ja tilit

Yhteinen tili helpottaa yhdessä säästämistä tai perheen yhteisten kulujen hoitoa. Yhteistä tiliä voi käyttää yhdessä tai kukin osapuoli erikseen. Yhteiset pelisäännöt helpottavat kodin menojen hoitoa ja arjen sujumista.

Yhteiselle taloustilille taloudessa asuvat siirtävät kuukausittain omalta tililtään yhteisesti sovitut summat yhteisiin elinkustannuksiin. Näin myös molemmat ovat selvillä arjen talouden menoista.

Tutustu tilivaihtoehtoihin

Rinnakkaiskortit

Säästöpankin Visa Credit -kortteihin voi liittää myös rinnakkaiskortin. Kaikki pää- ja rinnakkaiskortinhaltijoiden tekemät ostokset, käteisnostot sekä muut maksut laskutetaan samalla laskulla. Yhteisvastuu luotosta on kaikilla luottosopimuksen täysi-ikäisillä asiakkailla riippumatta siitä, kuka kortinhaltijoista on käyttänyt korttia.

Tule konttoriin juttelemaan sopivasta korttivaihtoehdosta.

Tili lapselle

Avaa lapsellesi ihan oma tili Säästöpankissa. Näin lapselle voi kerryttää pesämunaa tulevaisuutta varten jo pienestä pitäen. Pienistäkin summista kertyy pikku hiljaa mukava potti.

Tilin avaaminen alle 15-vuotiaalle lapselle onnistuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

  • Vanhemmat avaavat yhdessä tilin Säästöpankin konttorissa.
  • Lapsen isä tai äiti avaa tilin yksin toisen vanhemman valtakirjalla.

Samalla sovitaan, annetaanko tilin käyttöoikeus myös lapselle sekä tilille mahdollisesti tulevat lisäpalvelut, esimerkiksi maksukortti ja nettitunnukset.

Säästä tai lahjoita lapselle

Nuoren ihmisen tulevaisuutta voi ajatella säästämällä hänelle säännöllisesti. Tavaralahjan arvo yleensä laskee ajan myötä, kun taas hyvin sijoitetun rahalahjan arvo suurella todennäköisyydellä nousee.

Voit säästä lapsille, lapsenlapsille tai kummilapsille säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain tai kerran vuodessa. Valitse sinulle sopiva tapa säästää.

Hyviä säästämisen vaihtoehtoja ovat

Vaivaton rahastosäästäminen

Rahastosäästäminen on yhtä helppoa kuin pankkitalletuksen tekeminen. Omaisuutta hoitavat sijoittamisen ammattilaiset markkinoiden kehitystä seuraten ja analysoiden. Lahjan saaja voi halutessaan vaihtaa rahasto-osuuden käteiseksi milloin vain myymällä sen.

Vakuutuslahja Säästövakuutuksella

Säästövakuutus on pitkäaikaiseen säästämiseen tai sijoittamiseen tarkoitettu säästöhenkivakuutus. Vakuutuslahjana voit lahjoittaa lähiomaiselle 3 999 € joka kolmas vuosi ilman lahjaveroseuraamuksia. Vakuutuslahja syntyy vakuutuksen erääntyessä.

Säästöpankin rahastolahjat hauskasti salkkuun paketoituina

Nuorten ja lasten rahastolahja on monipuolinen ja joustava: voit valita joko kertaluonteisen tai säännöllisen rahastosäästämisen. Paketoidun rahastolahjan voit noutaa kaikista Säästöpankin konttoreista.

Tietoa rahalahjan verotuksesta löytyy verottajan sivuilta.

Työttömyys ja sairastuminen

Oman talouden pohja voi joskus pettää työttömyyden tai vakavan sairastumisen takia. Säästöpankki tukee ja neuvoo sinua raha-asioiden järjestelyissä kaikissa tilanteissa. Autamme myös varautumaan ikäviin yllätyksiin jo ennakolta.

Tule Säästöpankkiin keskustelemaan muuttuneesta tilanteestasi. Jos sinulla on lainaa, voimme muuttaa lainanhoitosuunnitelmaa sopimalla esimerkiksi lyhennysvapaista kuukausista tai laina-ajan pidentämisestä.

Lainaturvan avulla voit turvata asunto- tai kulutusluottosi myös ennakolta työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta.

Säästöpankin Talousturvan avulla saat turvaa työttömyyden ja sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden varalle. Voit itse valita haluamasi turvatason säännöllisten kuukausimenojen kattamiseksi.

Läheisen kuolema

Läheisen kuollessa omaiset joutuvat surun keskelläkin hoitamaan käytännön asioita. Säästöpankki on tukena ja apuna kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseen liittyvissä järjestelyissä.

Pankki saa tiedon asiakkaansa kuolemasta Väestörekisterikeskukselta, mutta omaisten kannattaa itse ilmoittaa kuolemantapauksesta niin pian kuin mahdollista. Helpoiten se onnistuu toimittamalla kuolintodistus tai virkatodistus Säästöpankin konttoriin.

Vainajan pankkiasioiden hoito sujuu joustavimmin, jos kuolinpesä antaa kirjallisesti yhdelle nimetylle osakkaalle oikeuden vainajan tileihin ja varojenhoitoon. Kuolinpesän nimetyn asianhoitajan on pidettävä kirjaa varojen käytöstä ja säilytettävä laskut ja tositteet.

Perunkirjoituksen määräajat

Vainajan varoista ja veloista on laadittava perukirja kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja on tehtävä silloinkin, kun vainaja on varaton. Perukirja toimitetaan verotoimistoon kuukauden kuluessa sen valmistumisesta.

Tietoa perinnön ja lahjan verotuksesta saat Verohallinnon sivuilta.

Ajankohtaista