Nousussa: Vastuullinen sijoittaminen

Mitä vastuullinen sijoittaminen todella on ja miten sitä huomioidaan? Säästöpankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Anna Varpula vastaa kysymyksiin.

Säästöpankin brändikuva
Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Säästöpankin sijoitustoimintaa hoitaa Säästöpankkien omistama Sp-Rahastoyhtiö. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Säästöpankin asiantuntija Anna Varpula. 

Mitkä ovat sijoittajan kannalta tärkeimpiä motiiveja vastuulliseen sijoittamiseen?

Vastuullinen sijoittaminen pyrkii sijoitusten tuotto-riski-suhteen parantamiseen huomioimalla taloudellisten lukujen lisäksi ympäristöön, sosiaalisen vastuuseen ja hyvän hallintotapaan liittyvät tekijät. Monet asiat vaikuttavat tahtoon sijoittaa vastuullisesti. Lähtökohtana toimivat yleensä sijoittajan arvot ja sijoitusten tuottotaso. Myös ympäristötekijät, kuten globaalit trendit ja lainsäädäntö, saattavat vaikuttaa päätöksiin. 

Mitä tietolähteitä ja työkaluja sijoittajalla on käytössä?

- Sijoittajalla on useita keinoja hyödyntää tietoa julkisista tietolähteistä. Nykyään vastuullisuusraportointi on jo kattavaa ja tietoa löytyy paljon. Sijoittajat voivat myös seurata sijoituskohteen vastuullisuuteen liittyviä uutisia tai lukea esimerkiksi kansalaisjärjestöjen raportteja. Lisäksi isommat instituutiosijoittajat voivat käyttää apuvälineinään erilaisten palveluntarjoajien työkaluja liittyen esimerkiksi vastuullisuuspisteytykseen tai siihen, miten yritykset noudattavat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia.   

Mitä tarkoittaa aktiivinen omistajuus ja mikä merkitys sillä on sijoitustoiminnassa?

- Aktiivinen omistajuus voi merkitä hieman eri asioita eri sijoittajalle. Sijoittaja voi esimerkiksi osallistua sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin tai rahastojensa osuudenomistajakokouksiin. Sijoittaja voi myös aktiivisesti keskustella sijoituskohteidensa tai varainhoitajansa kanssa vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi on olemassa erilaisia vastuullisuuteen liittyviä yhteistyöaloitteita, jotka ovat pääasiassa suunnattu instituutiosijoittajalle. 

Artikkeli on julkaistu ensimmäistä kertaa Business Insight –julkaisussa.
 
Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen

Ajankohtaista