Yrittäjä, näin tasoitat kausivaihteluita ja tasaat kassavirtaa

Kysynnän vaihtelut ovat tuttuja jokaiselle yrittäjälle. Vaihtelua voi syntyä paitsi eri vuoden aikoina, mutta myös odottamattomina kysynnän muutoksina. Yrittäjän tai yrittäjäksi ryhtyvän onkin tärkeää ymmärtää oman yrityksensä tyypilliset sesongit ja kehittää alusta lähtien keinoja niiden tasoittamiseksi.

Säästöpankin brändikuva

Sesonki tai odottamaton muutos kysynnässä?

Siinä missä yksi yritys on riippuvainen kesästä, toinen saattaa olla kiinteä osa oman toimialueensa tapahtumatarjontaa. Tiedossa oleviin kysynnän muutoksiin voi onneksi varautua. Vuodenaikojen lisäksi kysyntään voivat vaikuttaa lähes mikä tahansa yllättävä markkinamuutos, sää, palkanmaksupäivä tai vaikkapa some-trendit. Monilla yrityksillä on jopa kuukausittaisia vaihteluita ja myös kausiriippumattomat yritykset voivat havaita vaihteluita, jolloin ostajia on vaikeampi tavoittaa tai ostajat eivät tee ostopäätöksiä.

Miten tasoittaa yrityksen kausivaihteluita?

Kun yrityksen palveluiden tai tuotteiden kysyntä on laskuvaiheessa, tärkeintä on varmistaa, että kassassa on riittävästi varoja pakollisiin menoihin. Aivan kuten kotitalouksien, myös yrityksen kassassa kannattaa olla varoja noin kolmen kuukauden menoihin. Kassanhallinta on kuitenkin vain yksi keino tasata vaihteluita. Kysynnän vaihteluihin kannattaa varautua myös uusilla tuote- tai palveluinnovaatioilla tai joustavalla hinnoittelulla. Listasimme keinoja, joilla yrittäjä voi pyrkiä vaikuttamaan kysynnän määrään ja tasoittaa näin yrityksen kausivaihteluita.

1. Joustava hinnoittelu

Hinnoittelu on monella toimialalla tehokkaaksi havaittu keino ohjata kysyntää. Dynaaminen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että hiljaisina aikoina annetaan alennuksia ja sesonkihuippuina hinnoitellaan rohkeasti kysynnän mukaan. Näin tuotteiden tai palveluihin kate säilyy hyvänä alennuskausista huolimatta. Joustava hinnoittelu puolestaan tarkoittaa sitä, että asiakas määrittelee palvelutason, jonka mukaan hän maksaa palvelusta. Näin yritys saa asiakkaan sitoutumaan palveluihin ja asiakkaalla on puolestaan mahdollisuus vaikuttaa ostettavan palvelun hintaan vaikkapa kuukausittain. Kolmas hinnoittelustrategia on kiinteä hinnoittelu, joka on yleistynyt jopa kahviloissa. Jopa kahvin ja hiustenleikkauksen voi saada nykyisin kiinteällä kuukausihinnalla. Kokeile rohkeasti erilaisia hinnoittelustrategioita oli toimialasi sitten mikä tahansa.

2. Keskitä investointi parhaaseen sesonkiin

Kustannusten hallinta on keskeinen keino hallita kassavirtaa. Suurimmat kustannukset ovat yleensä henkilöresurssit, joihin voi olla vaikeampi vaikuttaa. Työvoiman ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto yritykselle, joka ei uskalla sitoutua kiinteisiin henkilöstökuluihin. Yhä useampi työtehtävä voidaan järjestellä ostopalvelulla, jolloin työvoiman käyttö on joustavaa ja verovähennyskelpoista. Hankintoja kannattaa yleisesti ottaen keskittää suuren kysynnän kausille, jolloin kassa ei rasitu niistä matalan kysynnän aikoina.

3. Pidä yrityksen markkinointi käynnissä myös hiljaisina aikoina

Yleinen virhe on leikata markkinointikustannuksia, kun kysyntä laskee. Kustannuksia kannattaa hallita, mutta markkinoinnin tarkoituksena on kuitenkin kasvattaa kysyntää. Mieti markkinoinnille lyhyt- ja pitkäaikainen tavoite: esimerkiksi tunnettuutta kannattaa kasvattaa läpi sesonkien ja taktisemmat kampanjat auttavat lisäämään myyntiä sesongin ulkopuolella.

4. Laadi myyntistrategia

Aktiivinen myynti on tärkein asia, kun kysyntä laskee. Myyntistrategia tulee valita sen mukaan, mikä on syy kysynnän laskulle. Sesonkiin liittyvä kysynnän lasku voidaan kääntää voitoksi myymällä esimerkiksi ennakkoon jotain sellaista, jota sesongin aikana ei vielä voida tarjota. Myyntitaktiikka on usein sidoksissa siis myytävään tuotteeseen tai palveluun. Kun tuote tai palvelu on kunnossa, alkaa varsinainen myynti. Voit käyttää myyntiin myös ulkopuolisia resursseja omiesi lisäksi.

5. Pidä palvelu- ja tuotekehitys aktiivisena

Kausivaihtelut tuntuvat pahiten sellaisissa yrityksissä, joissa myydään selkeästi vuodenaikaan sidottuja tuotteita tai palveluita. Kausivaihtelut ovat siis usein lähtökohtaisesti tuttuja ja niihin on kenties varauduttu. Mikäli sesonkiluonteinen työ ei ole kannattavaa, joutuu yritys miettimään kokonaan uusia tuotteita ja palveluita tasoittamaan vaihteluita. Tuotemyynnin oheen voidaan tarjota koulutus- tai konsultointipalveluita, tai palvelumyyntiä voidaan laajentaa kehittämällä kokonaan uusia palveluita.

Vinkki: tasoita kassavirtaa lyhytaikaisella rahoituksella

Kun yrityksen toiminta on kannattavaa koko tilikauden ajan, kausittaista vaihtelua voi rahoittaa yrityslainalla tai luottolimiitillä. Erilaiset rahoitusratkaisut tuovat joustoa yrityksen liiketoimintaan ja tasoittavat kassavirtaa. Yrityslainalla voi rahoittaa myös yritykselle elintärkeät investoinnit.

Haluatko varmistaa yrityksesi maksuvalmiuden ympäri vuoden? Jätä yhteydenottopyyntö – asiantuntijamme ovat apunasi sopivan ratkaisun löytämiseen.

Kategoriat
Yrittäjyys

Ajankohtaista