Nooa Säästöpankin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2020

”Taloudellinen epävakaus jatkuu. Asiakkaamme tarvitsevat meitä enemmän kuin koskaan. Säästämisen ja varautumisen viesti kuullaan nyt paremmin kuin ennen. Meidän tärkein tehtävämme Säästöpankissa on olla asiakkaan puolella.”

”Poikkeuksellinen vuosi toi mukanaan paljon poikkeuksellista. Taloudellisen turvan ja oman talouden ennakoitavuuden merkitys näyttäytyi uudessa valossa, kun perusarki muuttui perinpohjaisesti. Työskentelimme hyvin pitkälti kotitoimistoilta käsin ja harkitsimme tarkasti asiointimme palveluiden parissa. Myös pankeissa asioiminen on muuttunut ja muuttuu edelleen. Me Säästöpankissa haluamme toimia asiakkaidemme talouden kumppaneina ja olla joustavasti apuna siellä ja silloin, missä tarvitaan. Tahdomme varmistaa, että asiakkaillamme on mahdollisuus vaurastua ja riskit on turvattu kaikissa tilanteissa. Vaikean vuoden saldona on paitsi sopeutumista ja uuden oppimista myös paljon hyödyllisiä käytäntöjä asiakkaidemme hyödyksi”, summaa Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti vuotta 2020.

Nooa Säästöpankin vuosi 2020 oli koronapandemian myötä poikkeuksellinen. Pankin liiketoiminta kehittyi hyvin: liikevoitto saavutti tavoitellun tason ja asiakaliiketoiminnan kannattavuus ja vakavaraisuus vahvistuivat. 

Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa vuonna 2019). Edellisvuoden liikevoittoa kasvattivat sijoitussalkun poikkeukselliset tuotot sijoitusmarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Asiakasliiketoiminnan kannattavuus vahvistui selkeästi. Korkokate oli 7,4 miljoonaa euroa (6,9) ja nettopalkkiotuotot 7,4 miljoonaa euroa (7,5). 

Nooa Säästöpankin toimialue on pääkaupunkiseutu ja Keski-Uusimaa. Helsingin ydinkeskustan toimipiste Aleksanterinkadulla ja Vantaan toimipiste Tikkurilassa laajenivat alkuvuonna pankin yhdistäessä toimintojaan. Lisäksi pankilla on toimipiste Järvenpäässä sekä tapaamispisteet Helsingin Herttoniemessä sekä Espoon Sellossa ja Iso Omenassa.

Nooa Säästöpankki on muovannut organisaatiotaan ja toimintatapojaan viime vuosien aikana tavoitteenaan  joustavammat, asiakkaille ja henkilöstölle parhaimmat tavat toimia. Pankin asiakastyytyväisyys on vahva ja tuleva kasvu halutaankin rakentaa juuri laadukkaan, kasvollisen talouden palvelun varaan. Toimintatapojen rakentaminen yhdessä koko henkilöstön kanssa näkyy myös henkilöstön vahvana sitoutumisena. Syksyllä Nooa Säästöpankki saavutti merkittävän virstanpylvään, kun se virallisesti maailman ensimmäisenä säästöpankkina sai Great Place to Work® Finland -sertifioinnin - Suomen parhaiden työpaikkojen sertifikaatin. 

Pankin Sp-Koti –ketjuun kuuluva tytäryhtiö Urbaanit Kodit varmistaa, että asiakkaille tärkeät asumisen kokonaisuuteen ja kodinvaihtoon liittyvät asiat ovat keskeisellä paikalla pankin toiminnassa. Urbaanien Kotien kasvava välittäjäjoukko toimii vahvasti rinnan Säästöpankkiireiden kanssa ja molemmat yhtiöt hyötyvät. Yhteistyö pääkaupunkiseudun Sp-Koti -yrittäjien ja Nooa Säästöpankin välillä mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen ja uusien asiakaslähtöisten ratkaisujen tuomisen koko kejun käyttöön. 

Säästöpankkiirien tukena toimivat myös Säästöpankkipalveluiden asiantuntjiat, jotka kohtaavat asiakkaita eri kanavissa rinnan pankin oman henkilöstön kanssa.  Säästöpankkipalvelut on Säästöpankiryhmän yhteinen palveluyhtiö. 

Nooa Säästöpankin omistavat Säästöpankkiryhmään kuuluvat säästöpankit.

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Toimintaympäristömme

Koronapandemia iski maailmantalouteen ennennäkemättömällä voimalla. Pahiten kriisistä kärsi palvelusektori. Euroalueelle odotetaan viime vuodelle yli 7 %:n pudotusta bruttokansantuotteessa, kun Suomen kohdalla odotus on vain noin 3 %. Suomen talous on siis pärjännyt kriisissä muita Euroopan maita paremmin. Eniten ovat kärsineet majoitus- ja ravitsemisala, kuljetus, viihde ja virkistysalat. Korona on siis kohdellut eri alojen yrityksiä eri tavoin. Yritysten konkurssit ovat kuitenkin pysyneet matalalla tasolla, osin pohjaten konkurssilainsäädännön muutokseen, jolla väliaikaisesti vaikeutettiin yritysten hakemista konkurssiin.

Loppuvuonna saatiin erinomaisia uutisia, kun useampi lääkeyhtiö ilmoitti toimivasta koronarokotteesta ja monella yhtiöllä kehitys on aivan loppusuoralla. Rokottamiset päästiin aloittamaan jo loppuvuonna. Rokotusten aloittaminen luo myös paremman näkymän vuoteen 2021 ja ulospääsy koronkriisistä häämöttää jo näköpiirissä. Euroalueen korkotasoon  ei nopeaa muutosta ole näköpiirissä.

Kotitaloudet on kokonaisuutena selvinneet koronakriisistä kohtuullisen hyvin. Lomautukset nousivat nopeasti keväällä, mutta valtaosa lomautetuista on palannut töihin. Työttömyys on noussut yli prosenttiyksiköllä, mutta pelätty massatyöttömyys ei toteutunut. Kotitalouksien palkkasumma oli loppusyksystä 2020 jo lähellä edellisvuoden tasoja. Yksi koronakriisin ilmentymä on se, että kotitalouksien säästämisaste on noussut. Tämä mahdollistaa ripeänkin kulutuksen elpymisen, kun tautitilanne helpottaa.

Suomen asuntomarkkinat ovat olleet yllättävän häiriökestävät koronan aikana. Keväällä kauppamäärät putosivat noin kolmanneksen, mutta sen jälkeen asuntokauppa on käynyt vilkkaana. Myös asuntojen hinnat ovat nousseet hieman, joskin alueelliset erot ovat suuria.

Nooa Säästöpankin avainluvut 2020 (2019)

  • Vakavaraisuussuhde, %: 22,50 (21,57)
  • Liikevoitto (1  meur): 3,4 (5,1)
  • Koko luotonanto (1  meur): 802,3 (811,2), josta välitettyjä luottoja 273,1 (275,8)
  • Tase (1 meur): 838,4 (815,1)
  • Omat varat yhteensä (1 meur): 66,9 (66,4)
    (suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-31.12.2019)
 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Esa Jäntti
puh. 0400 383 348
esa.jantti@saastopankki.fi
twitter.com/Ejantti

Nooa Säästöpankki somessa:
facebook.com/nooasaastopankki
twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki, joka haluaa mullistaa pankin kanssa asioinnin. Pankki tarjoaa rehtiä ja ketterää palvelua pääkaupunkiseutulaisille sinkuille, dinkuille, perheille ja pienyrittäjille. Säästöpankkiirit tapaavat asiakkaan silloin ja siellä, missä se asiakkaan arkeen parhaiten sopii. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista