Taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimus

Maaliskuun 2021 aikana toteutetun kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää työssäkäyvien suomalaisten näkemyksiä ja toimintatapoja omaan talouteensa ja sen tilaan ja hallintaan liittyen. Lisäksi selvitettiin talouden ja muiden tekijöiden vaikusta toimintakykyyn työssä ja vapaa-ajalla sekä kiinnostusta talouden neuvontapalveluihin. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18-65 -vuotiaat suomalaiset palkansaajat ja yrittäjät.

Nuori mies miettii tulevaisuuttaan ja sitä, miten hän voisi vaurastua.

Tutkimus - Raha-asioiden neuvonta työsuhde-etuna houkuttelee suomalaisia 

Tuoreen kyselytutkimuksemme mukaan valtaosa työssäkäyvistä suomalaisista olisi kiinnostunut työnantajan järjestämästä henkilökohtaisesta taloudellisesta neuvonnasta. Raha-asiat aiheuttavat stressiä jopa 60 prosentille kaikista palkansaajista ja yrittäjistä – ikään, koulutustasoon tai tuloluokkaan katsomatta. Rahahuolet myös heikentävät työkykyä ja vaikuttavat työssä jaksamiseen enemmän kuin fyysisen terveyden ja mielenterveyden ongelmat.

Nooa Säästöpankki teetti tutkimuksen YouGov Finlandilla 9.3.–14.3.2021 paneelitutkimuksena.

Tiedot henkilötietojen käytöstä ja tietosuojaseloste löytyvät täältä.

 

Täyttämällä lomakkeen saat ladattua taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimuksen

Palvelumme avulla voit lisätä henkilöstösi taloudellista hyvinvointia

Huomioimalla talousasiat osana työhyvinvoivointia voidaan ylläpitää yksilön työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä talousongelmia. Oman talouden hallintataidot lisäävät mielenrauhaa, elämän hallinnan tunnetta ja yksilön kyvykkyyttä suoriutua erilaisista tehtävistä.

Lue lisää palveluistamme henkilöstön taloudelliseen hyvinvointiin täältä tai kysy Terhi Mali 040 657 7041, terhi.mali@saastopankki.fi.

;