Asuntomarkkinakatsaus 2017 Pohjois-Suomesta, Itä-Suomesta ja Keski-Suomesta

Säästöpankkiryhmään kuuluvan kiinteistönvälitysketjun Sp-Kodin kiinteistönvälittäjät Rovaniemeltä, Oulusta, Kajaanista, Joensuusta, Kuopiosta ja Jyväskylästä kertovat asuntomarkkinakatsaukset vuodelta 2017.

Valtakunnallisen asuntomarkkinakatsauksen löydät  halutessasi Säästöpankki Optian tulosjulkistuksen yhteydestä. 

Asuntomarkkinakatsaus Rovaniemellä

Rovaniemellä tilastojen mukaan vanhojen asuntojen kauppa vuonna 2017 on lukumääräisesti vuoden 2016 tasolla (vuonna 2016 860 kpl ja 2017 857 kpl). Rivitalojen ja kerrostalojen uudiskohteista tehtiin 265 kauppaa vuonna 2017, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 225.

Etuovi.com sivustolla on myynnissä 444 kpl uudiskohteita ja 481 kpl käytettyjä asuntoja Rovaniemen alueella 13.2.2018. Uudisasunnot vs. käytetyt näkyy eritoten uudistuotannon vahva osuus, vaikka otettaisiin huomioon, että käynnissä on hiljainen jakso vuodesta. Tarjonta ja kysyntä kiihtyvät kohti kesää. Rovaniemellä käytettyjen asuntojen keskineliöhinta oli vuonna 2017 oli 1912€/neliömetri ja edellisenä vuotena eli vuonna 2016 1797€/neliömetri.

–  Rovaniemellä kasvukeskuksena ja opiskelijakaupunkina sijoitusasuntojen kysyntä on vahvaa. Uutena tulokkaana ”air bnb” kysyntä. Tätä varten on suunnitteilla kokonainen kerrostalo Rovaniemelle, kertoo Säästöpankkiryhmään kuuluvan kiinteistönvälitysketjun Sp-Kodin yrittäjä Mikko Salo.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Rovaniemi, Kiinteistönvälitys Rovaniemen Tähelliset LKV Oy, Mikko Salo, 040 631 9799, mikko.salo@spkoti.fi

Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen näkyi Oulun asuntokaupassa 2017

Vuosi 2017 oli Oulun asuntomarkkinoilla varsin positiivinen. Käytettyjä asuntoja myytiin Oulussa noin 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Suurin muutos nähtiin käytettyjen omakotitalojen kauppamäärissä. Omakotitaloja myytiin Oulussa noin 8,5 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuotena. Käytettyjä kerrostaloasuntoja myytiin noin 0,5 % enemmän ja käytettyjä rivitaloasuntoja noin 1,7 % enemmän kuin vuonna 2016. Asuntokaupan rakenne Oulussa on normalisoitunut. Oulussa on usean viime vuoden aikana myyty pieniä hyväkuntoisia kerrostaloasuntoja ja omakotitalokauppa on ollut vaikeuksissa. Nuoret lapsiperheet puuttuivat Oulun asuntomarkkinoilta. Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen 2017 näkyi nimenomaan omakotitalokaupan piristymisenä. Lapsiperheet uskaltavat ottaa lainaa ja ostaa omakotitaloja. Markkinoilla on myyty entistä enemmän hyväkuntoisia, remonttivapaita koteja. Omakotitaloissa asuntojen keskikoko on pienentynyt ja kauppa käy erityisen hyvin 2010 jälkeen valmistuneissa kohtuukokoisissa taloissa.

Käytetyissä kerrostaloasunnoissa asuntokaupan keskikoko oli vuonna 2017 noin 117.700 euroa/kauppa, kun se vuonna 2016 oli noin 110.600 euroa. Omakotitaloissa keskikaupan koko nousi noin 190.000 eurosta noin 205.000 euroon.

Uudistalokauppaa Oulussa tehtiin noin 30 % enemmän kuin vuonna 2016. Uudiskohteiden hinnat ovat nousseet noin 25 % vuodesta 2015. Hintojen nousun syynä on keskustaan ja keskustan läheisyyteen rakennettujen uusien kerrostaloasuntojen hintojen nousu. On rakennettu sijoittajavetoisesti pieniä asuntoja vuokrauskäyttöön. Rakennettujen asuntojen keskikoko on laskenut noin 37 neliöön. Yhtiömuotoisilla pienillä omakotitaloilla / erillistaloilla on ollut Oulussa hyvin kysyntää. Erityisesti Hiukkavaaran suuntaan rakentuvilla uusilla asuin alueilla nämä erillistalot ovat tehneet hyvin kauppaa.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Oulu, Hannu Hietala, 050 448 8050, hannu.hietala@spkoti.fi
Asuntomarkkinatietoa Kajaanista, käytettyjen asuntojen kauppa iloisesti plussalle

Vuonna 2017 Kajaanin alueella tehtiin käytettyjen asuntojen kauppoja yhteensä 494 kpl. (Kiinteistövälitysalan Keskusliitto, KVKL) Muutosta edelliseen vuoteen verrattuna oli +13,8 %. Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskineliöhinta oli 1319,17 euroa, kun se vuotta aikaisemmin 2016 oli 1349,30 euroa. Alueen asuntojen keskimääräinen myyntiaika vuonna 2017 oli 86 vrk, kun se vuotta aikaisemmin oli 83 vrk.

Hyväkuntoiset kerrostaloasunnot lähellä palveluja sekä hyväkuntoiset uudehkot perheasunnot ovat kysytyimpiä
Asunnon hyvä kunto on vahva myyntivaltti. Vanhojen ja huonokuntoisten kohteiden myynti on aiempaa haasteellisempaa. Remontoidulla kodilla on positiivista vaikutusta sekä hintaan että myyntiaikaan. Sijainnilla on erityisen tärkeä merkitys uuden kodin valinnassa. Palveluiden saatavuus, hyvät liikenneyhteydet, alueen tulevaisuuden näkymät sekä turvallisuus.

Uudehkoja perheasuntoja kysytään tarjontaa enemmän, joten uudistuotanto olisi enemmän kuin tervetullut Kajaanin alueelle rivitalo- ja omakotitalotuotannossa.
Menestystä Kainuuseen Sp-Koti -ketjussa Kiinteistönvälittäjä, LKV Sari Nokkala menestyi vuoden 2017 Sp-Koti ketjun valtakunnallisessa vertailussa menestyneimpien kiinteistönvälittäjien kesken sijoittuen 3.sijalle.

Vuoden 2018 näkymät asuntomarkkinassa Kainuussa
Vuosi 2018 on lähtenyt vuoden 2017 malliin pirteästi liikkeelle tehdyissä asuntokaupoissa.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Kajaani, Leena Haataja, 045 615 1005, leena.haataja@spkoti.fi

Joensuussa asuntomarkkinoilla toiveikkuutta

Joensuussa kaupunkialueella käytettyjen asuntojen kauppamäärät laskivat vuonna 2017 noin 3,4 % toteutuneiden keskimääräisten neliöhintojen pysyen kutakuinkin ennallaan (2 123 €/m2) edelliseen vuoteen verrattuna. Parhaiten tekivät kauppansa pienet, hyväkuntoiset kodit hyvin hoidetuista vanhemmistakin taloyhtiöistä. Myös uudehkot 2000-luvun asunnot kiinnostivat, joissa tulevat saneerausvelat eivät vielä mietityttäneet ostajia.

Omakotitalojen kauppamäärät kaupunkialueella laskivat noin 4,9 %. Huomionarvoista omakotitalokaupassa on, että toteutuneiden kauppojen keskiarvoinen rakennusvuosi nousi edellisvuoden v. 1985 rakennetuista vuoden 1989 rakennettuihin omakotitaloihin ja toteutuneiden kauppojen keskiarvohinta nousi lähes 100 €/m2 vuonna 2017. Tämä hintojen nousu tukee jo kentällä koettua, että kuluttajat ovat valveutuneita ja haluavat ostaa yhä uudempia taloja, sekä perheasuntoja missä kalliit peruskorjauksetkin on ajallaan toteutettu.

Uudiskohteiden kauppamäärät pysyivät ennallaan vuoteen 2016 verrattuna. Myytyjen uudisasuntojen keskimääräinen huoneistokoko kuitenkin putosi 8 neliömetrillä 50 neliöön ja keskimääräiset toteutuneet neliöhinnat laskivat myös uudistuotannossa noin 1,7 %.

Loppuvuonna 2017 etenkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa on kuultu positiivisia uutisia asuntomarkkinoilta. Valtakunnallisella tasolla vuonna 2017 oli siis kokonaisuudessaan parempi kaupallisesti kuin edellinen. Pohjois-Karjala tulee kuitenkin hieman ns. ”jälkijunassa” ja tätä positiivisuuden tarttumista susirajan pohjoispuolelle odotamme toteutuvaksi kevään 2018 aikana.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Joensuu, Petteri Kolmonen, 045 163 5330, petteri.kolmonen@spkoti.fi

Asuntomarkkinat Kuopiossa

Kuopiossa käytettyjen asuntojen kauppamäärä kasvoi edellisvuodesta n. 1,4 %. Välittäjien kautta Kuopiossa tehtiin vuonna 2017 noin 1500 kauppaa. Hintatasossa ei käytännössä tapahtunut muutoksia minkään asuntotyypin kohdalla. Kauppamäärissä eniten kasvua oli omakotitalojen osalta, joiden kauppamäärä kasvoi edellisvuoteen nähden n. 10 %. Myyntiajat käytetyissä asunnoissa pysyivät hyvinkin lähellä edellisvuoden tasoa, eikä merkittävää muutosta kumpaankaan suuntaan ollut havaittavissa.
Rakentaminen jatkui vahvana myös Kuopiossa. Uudiskohdeasuntoja myytiin vuonna 2017 noin 330 kpl, kun edellisvuoden kauppamäärä oli noin 200 kpl. Etenkin kerrostalorakentamisen määrä jatkoi kasvuaan, kun taas rivitaloasuntojen kauppamäärä oli lähellä edellisvuoden tasoa. Uusien kerrostaloasuntojen neliöhinta kasvoi edellisvuodesta noin 3,6 % eli n. 3700 euroon. Rivitaloasuntojen osalta hintatasossa ei käytännössä tapahtunut muutosta.

Kuopiossa parhaiten kauppansa tekevät edelleen pienet kerrostaloasunnot sekä yleisesti ottaen uudistuotanto. Omakotitalojen kauppamäärän kasvu on ilahduttava piirre, samoin ensiasunnonostajien määrän lisääntyminen asuntomarkkinoilla. Uudisrakentamisen määrä voi jollain aikavälillä aiheuttaa inflaatiota lähiöiden kysyntään. Etenkin isompien kerrostaloasuntojen myyntiajat vanhoissa taloissa ovat kasvaneet viime vuosina.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Kuopio, Markus Itkonen, 045 163 5330, markus.itkonen@spkoti.fi

Jyväskylän asuntomarkkinakatsaus

Viime vuosien aikana on havaittu, että asiakkaiden luottamus omaan talouteen on vahvistunut. Merkit viittaavat siihen, että luottamus jatkuu tulevaisuudessakin. Jyväskylä on markkina-alueena iso ja edelleen kasvava keskus.

–  Vuodet ovat opettaneet, että kodin merkitys ei häviä mihinkään ja kotia tarvitaan aina. Jos mahdollista, oma koti ostetaan talouden salliessa ja koti ostetaan omaan sen hetkiseen elämäntilanteeseen sopivaksi, sanoo Sp-Koti Jyväskylän kiinteistönvälittäjä Tiina Rahikainen.

– Olemme myös huomanneet, että ensiasunnon ostajia on lukumäärällisesti enemmän liikkeellä, viime vuosiin verrattuna. Ensiasunnon ostajien määrän kasvu markkinoilla vauhdittaa puolestaan asuntojen vaihtuvuutta, kertoo Sp-Koti Jyväskylän kiinteistönvälittäjä Marketta Tulla-Rajala.

Tilastollisesti neliöhinnat ovat nousseet kokonaisuudessaan käytetyissä asunnoissa 2,67 % Jyväskylän alueella, mutta alueellisia eroja on asuinalueiden välillä. Joillakin asuinalueilla hinnat ovat jopa vähän laskeneet tai pysyneet samana ja halutuimmilla ns. kasvualueilla hinnat ovat hieman nousseet. Kauppalukumäärät ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla vuosina 2016 ja 2017.

Lisätietoja: Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Jyväskylä, kiinteistönvälittäjä Marketta Tulla-Rajala, 045 605 6140, marketta.tulla-rajala@spkoti.fi ja kiinteistönvälittäjä Tiina Rahikainen, 044 981 1480, tiina.rahikainen@spkoti.fi

Julkaistu
Kategoriat
...