Onko sinulla suunnitelma sille varalle, jos jotain sattuu?

Suomessa kuolee joka vuosi 10 000 työikäistä ihmistä (Yle Uutiset 16.2.2017). Eli keskimäärin joka päivä kuolee 27 ihmistä. Joka viikko kuolee 192 työikäistä… Se voi sattua kenelle tahansa. Mikä on sinun suunnitelmasi siihen, jos jotakin sattuu? Kuolema on vain yksi elämän traagisista tapahtumista. Myös sairaudet, tapaturmat ja työttömyys aiheuttavat suurta henkistä ja taloudellista vahinkoa perheille.

Suomessa keskimääräinen lainamäärä on noin 100 000 € taloutta kohti ja osalla lainamäärä on huomattavasti tätä suurempi. Lainat ovat keskittyneet osalle perheistä. Samalla keskimääräinen henkivakuutuksen taso on 20-30 000 €. Eli olemme selkeästi alivakuutettuja. Omaisille jää usein suuri lainasumma hoidettavaksi samalla kun suuri osuus perheen tuloista häviää.

Varautumissuunnitelma voidaan jakaa osiin. Riittävän henkivakuutusturvan pitäisi kattaa perheen lainat, 1-2 vuoden tulot sekä noin 20 000 € per huollettava lapsi. Yleensä turvataso on parhaiten ajan tasalla, kun lainoihin liitetään takaisinmaksuturva (lainaturva). Henkivakuutuksen voi sitten mitoittaa loppuosalle. Eli ylivakuuttamisen pelkoa ei yleensä ole.

Jos loukkaannumme tai sairastumme vakavasti?

Tapaturman tai sairauden johdosta työkyvyttömäksi joutuminen on melkein yhtä surullinen tilanne kuin kuolema. Pelkän henkivakuutuksen ottaneiden näkökulmasta se on jopa pahempi tilanne; korvauksia ei tule ja tulot romahtavat. Työkyvyn menettämisen varalta voidaan ottaa erillinen tapaturmavakuutus tai sitten ottaa lainoihin liitettävä vakuutus, jolla näissä tilanteissa pystytään maksamaan lainat pois.

Tapaturmavakuutus ei kata sairastumisia. Sairaus on vielä todennäköisempää kuin tapaturma. Sairaudenkin varalle voi ottaa erillisiä vakuutuksia, mutta Säästöpankin Balanssin Maxi turvassa se on aina mukana. Balanssi korvaa lainan kuukausierää vastaavan summan, jos joudumme sairaslomalle, joka kestää yhtäjaksoisesti yli 30 päivää. Korvaus maksetaan takautuvasti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lähtien.

Mitä jos työ loppuukin yhtäkkiä? Joka alalla on mahdollisuus joutua työttömäksi. Työttömyyden varalle voi esimerkiksi työttömyyskassa myöntää vakuutuksen. Myös Säästöpankki Balanssin Maxi turva sisältää vakuutuksen työttömyyden varalle. Tämän ansiosta saadaan taloudellista tukea ja aikaa uuden työpaikan etsimiseen.

Balanssin tarkemmat ehdot ja sopivuus elämäntilanteesi kannattaa kysyä Säästöpankin asiantuntijalta www.saastopankki.fi/varaa-aika.

Myös lakiasiat kannattaa laittaa kuntoon

Jokaisen meistä kannattaa laatia testamentti. Lähes aina huolellisesti laaditulla testamentilla pystytään helpottamaan läheistemme tilannetta kuoleman jälkeen, esimerkiksi perintöverojen osalta. Varsinkin uusioperheissä, joissa on sinun, minun ja meidän lapsia, kannattaa testamentti laatia huolella. Tällöin pystytään vaikuttamaan omaisuuden hallinnoimiseen ja jakamiseen vainajan haluamalla tavalla. Yleensä tämä vähentää riitoja ja selkeyttää asioita.

Sen varalle, että olisimme sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömiä huolehtimaan omista asioistamme, voimme laatia nykyisin edunvalvontavaltuutuksen. Tällä asiakirjalla voimme hyvinkin tarkkaan määrittää sen tavan millä asioitamme hoidetaan ja miten omaisuuttamme käytetään oman toimintakyvyttömyytemme aikana. Eritoten tämä asia pitää muistaa, jos perheessä on esimerkiksi maatila tai muu yritys, jonka osalle on laadittu suunnitelmia sukupolvenvaihdoksesta. Jos omistaja sairastuukin saattaa sukupolvenvaihdos olla mahdotonta toteuttaa, mikäli edunvalvontavaltuutusta ei olla laadittu oikein.

 

Säästöpankki Optian lakimiehet auttavat perheenne lakiasioissa mielellään. Ottakaa yhteyttä omaan konttoriinne ja varatkaa aika lakiasioiden kartoitukseen.

Varaa aika oman paikkakuntasi Säästöpankkiin: www.saastopankki.fi/varaa-aika

Julkaistu
Kategoriat

Ajankohtaista