Rakentaminen kasvuun Kainuussa

Suomen talous on lähtenyt vihdoinkin nousuun ja sen myötä myös asuntorakentaminen on vilkastunut. Kasvua on ollut etenkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Millaiset ovat rakentamisen näkymät Kainuussa ja mitä voisimme tehdä asian hyväksi?

Kainuun talousnäkymät ovat positiiviset

Kainuun talousnäkymät ovat selvästi kohentuneet ja vuosia jatkuneen taantuman voidaan viimeistään nyt todeta olevan takanapäin. Tuotannollisten työpaikkojen kehitys on ollut positiivinen mm. Terrafamen ja Transtechin ansiosta. Kainuun uuden sairaalan rakentaminen parantaa tilannetta entisestään.

Kainuun työllisyystilanne paranee kuukausi kuukaudelta ja useilla toimialoilla puhutaan jo työvoimapulasta. Seuraavassa kuvassa näkyy Kainuun työttömyystilasto 2006–2017.

 

Kuva 1. Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2017.

Teollisten työpaikkojen lisäys kasvattaa automaattisesti myös palvelualan työllisyyttä. Onkin arvioitu, että yksi teollinen työpaikka tuo mukanaan kaksi–kolme palvelutyöpaikkaa. Työpaikkojen lisääntyessä tulee alueelle vastaavasti lisää myös palkkatuloja, joita taas käytetään erilaisten palveluiden ja tuotteiden ostamiseen.

Asuntokauppa on vilkastunut

Uudet työpaikat ja usko tulevaisuuteen näkyvät ehkä parhaiten asuntokaupassa. Kun työpaikka koetaan varmaksi ja pysyväksi, uskalletaan ostaa myös asunto ja ottaa asuntolainaa. Tämä onkin näkynyt asuntokaupan selvänä piristymisenä jo kahden vuoden ajan. Asuntokaupan virkistyminen on kuitenkin näkynyt lähes ainoastaan käytettyjen asuntojen kaupassa, koska uusien rakentaminen on ollut vähäistä heikosta kysynnästä johtuen. Kun vanhat hyväkuntoiset asunnot ovat löytäneet uudet omistajansa, niin seuraava vaihe on uusien asuntojen rakentaminen. Millaiset resurssit meillä on vastata kasvavaan asuntorakentamiseen?

Asuntorakentamisen paine on suurin Kajaanissa

Koska Kajaani on Kainuun suurin kunta, niin myös asuntorakentamisen paine on kasvuvaiheessa täällä suurin. Tästä syystä asian tarkastelu rajataan Kajaaniin.
Kajaanissa on valmistunut viimeisen kymmenen vuoden keskimäärin hieman yli 100 asuntoa vuodessa. Hajonta on kuitenkin suuri: ennätysvuonna 2012 valmistui lähes 200 asuntoa ja hiljaisimpana vuonna vajaa 50. Kuvassa 2. havaitaan Kajaanin asuntorakentamisen vuotuiset vaihtelut.

 

Kuva 2. Lähde Kajaanin kaupunki, myönnetyt rakennusluvat 2016.

Jos asuntorakentaminen palautuisi lähellekään vuosien 2011 ja 2012 tasoa, kasvua olisi helposti 100 asuntoa vuodessa verrattuna viime vuoteen. Jotta näihin lukuihin päästään, halukkaita rakentajia ja hyviä rakennustontteja tulee olla tarjolla. Kajaanissa ja lähikunnissa on runsaasti luotettavia rakennusyrityksiä, joilta löytyy riittävät resurssit rakentamiseen. Rahoitusta on myös hyvin saatavilla pankeista niin omakoti-, rivitalo- kuin kerrostalojenkin rakentamiseen.

Löytyykö sitten maata, mihin asuntoja rakennetaan? Kajaanin kaupungilla on parhaillaan myynnissä noin 100 tonttia, joista valtaosa on tarkoitettu pientaloille. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt laittaa elokuussa kerrostalo- ja liiketilatontteja myyntiin rajavartioston entiseltä kasarmialueelta Kajaanissa. Kokonaan uusi asuinalue on Kontiosaari–Kuninkaanniemi -alueen kaavaluonnos, jonne ollaan kaavoittamassa 60 pientalotonttia, joista kymmenkunta on rantatonttia (Kainuun Sanomien verkkosivut 26.6.2017).

Uusia hyviä asuinalueita kannattaisi kuitenkin laittaa vireille. Esimerkiksi asuntomessualue Onnela Kajaanissa on erinomainen esimerkki viihtyisästä asuinalueesta, jossa on hyödynnetty luonnon läheisyys lähellä kaupungin palveluita. Tällaisia alueita olisi Kajaanin joen varrelta hyödynnettävissä muitakin kuten Suvantolan alue Hetteenmäen kohdalla joen puolella tai sitten Kuurnassa Kaukametsän alueesta jokivartta ylöspäin. Uusilla alueilla tulisi olla tarjolla sekä omistus- että vuokratontteja.

Jos Kajaanissa päästäisiin esimerkiksi 150 asunnon valmistumiseen vuodessa, niiden rahallinen arvo olisi 100.000 euron keskihinnalla arvioituna yhteensä 15 miljoonaa euroa. Rakentamisessa miljoona euroa arvioidaan työllistävän suoraan ja välillisesti yhteensä 15 henkilöä eli työllistävä kokonaisvaikutus olisi 225 henkilöä vuositasolla. Tällä olisi merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen ja verotuloihin.

Talouden kohentuessa on myös rakentaminen virkistymässä. Tähän meidän kannattaa varautua.

 

Matti Mentilä
Kirjoittaja toimii Säästöpankki Optian Kajaanin konttorinjohtajana

Varaa aika lainaneuvotteluun saastopankki.fi/varaa-aika

Julkaistu
Kategoriat

Ajankohtaista