Lähipankki lähiruoantuotannon tukena

Kotimaisella ruoantuotannolla on aina ollut tärkeä merkitys yhteiskunnassa ja se korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tähän uskon Säästöpankin maatalousrahoitusasiantuntijana, maatilan emäntänä ja maatalousalan opiskelijana.

anu_pirttilä

Syömällä torjut ilmastonmuutosta

Se mitä kukin meistä syö, on jokaisen henkilökohtainen valinta. Valitsemalla lähellä tuotettuja tai vähintään kotimaisia elintarvikkeita, torjuu samalla ilmastonmuutosta. Suomalaisen elintarvikkeen kuljetusmatka on lyhyt verrattuna siihen, että elintarvikkeita tuodaan jopa toiselta puolelta maapalloa. Jopa samoja mitä Suomessakin pystytään tuottamaan.  

Suomalainen maanviljelijä on sitoutunut käyttämään lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita määräysten mukaisesti. Kotieläintuotannossa eläinten hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota eikä eläimiä Suomessa lääkitä kuin sairauksien hoitoon. Tuotantoeläimiä hoidetaan terveydenhuoltoeläinlääkärin valvonnassa. Esimerkiksi suomalainen naudanlihantuotanto perustuu nurmiviljelyyn. Nurmet sitovat hiiltä. Metsänomistajia sitoo metsälaki, joka velvoittaa hakkuiden jälkeen metsän uudistamiseen. Hyvässä kasvussa oleva metsä sitoo hiiltä kun taas hoitamattomat ja mahdollisesti lahoavat metsät vapauttaa sitä. Metsiä hoidetaan Suomessa hyvin, mikä on myös ilmaston kannalta positiivinen asia. 

Pankkimme suhtautuu maatalouteen positiivisesti ja ymmärtäväisesti. 

Tiedostamme sen, että maataloudessa on ollut jo usean vuoden aikana kannattavuusongelmia. Yrittäjien on lähes mahdotonta määrätä tuotteesta saatavaa hintaa. Kustannukset ovat nousseet tuloja nopeammin.  Heikko kannattavuus ei ole mahdollistanut kaikkia tarvittavia investointeja. 
Välillä kuulee sanottavan, että maanviljelijällä pitää olla uskonto 10 ja matematiikka 4. Viljelijät osaavat tänä päivänä laskea. Moni tila on varmasti miettinyt kaikki oljenkorret mistä voisi vielä säästää tai tehostaa toimintaa. Ongelmien kasaantuessa kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä rahoittajapankkiin ja tulla keskustelemaan. Koska elän itsekin maatilalla, tiedän oikein hyvin minkälaisten ongelmien kanssa viljelijät painivat.

Pidetään kuitenkin vähintäänkin nämä asiat mielessä:

  • Yksityistalouden ja maatilan menot erillään. Molemmille omat tilit.
  • Pidä kassavirtalaskelmaa maksuvalmiuden seuraamiseen.
  • Lainanhoitomenot suhteutetaan tulokseen.
  • Lainaturva luottoihin. Maatalous on tapaturma-altis ala.
  • Tee edunvalvontavaltuutus  ja testamentti
  • Säästä säännöllisesti. Pienikin summa kuukaudessa riittää.
  • Pidä huolta omasta jaksamisestasi. Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkein asia!

Mitä me kaikki voimme tehdä?

Jokainen meistä on kuluttaja ja tekee valintoja ruokakaupassa. Valitsemalla kotimaisen tuotteen on mukana ilmastotalkoissa ja tukee suomalaista talonpoikaa!

Palvelen sinua maa- ja metsätalousasioissa, ota rohkeasti yhteyttä!

Anu Pirttilä
Rahoitusasiantuntija, maatalousasiakkaat. Someron konttori, puh. 029 041 2319.

Tiimimme:

Sari Rannikko
Rahoitusasiantuntija, maatalousasiakkaat. Salon konttori, puh. 029 041 2367. 

Petteri Elo
Rahoituspäällikkö, yritysasiakkaat. Salon, Perniön ja Kemiönsaaren konttorit, puh. 029 041 2371.

Leena Leppänen
Rahoituspäällikkö. Urjalan ja Akaan konttorit, puh. 029 041 2353. 

Tuomo Helavirta
Rahoituspäällikkö, maatalousasiakkaat, Akaan, Forssan ja Urjalan konttorit, puh. 029 041 2348.

Julkaistu
...