Miksi vastuullisuus on hyvää bisnestä? – Varainhoitaja antaa 3 vastuullisuusvinkkiä sijoittajalle

Mitä vastuullisempi yritys on, sitä enemmän se tutkimusten mukaan tuottaa. Vastuullisuutta ajatellaan usein liian kapeasti, pelkkien ilmastovaikutusten kautta.

Karri Alameri

Vastuullisten yritysten tuottavuutta on tutkittu sekä Pohjoismaissa että Yhdysvalloissa. 

Pohjoismaissa Nordea selvitti vuonna 2017, että yritykset, joilla oli korkeimmat ESG-tulokset, olivat 40% tuottavampia verrattuna yrityksiin, joilla oli ESG:ssä huonommat arvosanat. ESG-tuloksilla mitataan sitä, kuinka korkealla tasolla yritysten ympäristö-, sosiaalinen ja hallintovastuullisuus on. 

Vuonna 2018 Bank of America Merrill Lynchin tekemän tutkimuksen mukaan myös Yhdysvalloissa yritykset, joilla on korkeammat ESG-luvut, tuottavat 3 vuoden aikajänteellä mitattuna paremmin kuin kilpailijansa, ja lisäksi niissä konkurssit ovat vähemmän todennäköisiä. 

Vuonna 2015 Friede, Busch ja Bassen tutkivat noin 2200 eri tutkimusta, joissa oli laajasti mukana eri vastuullisuusnäkökulmia ja mittausmenetelmiä. Heidän kokoomatutkimuksen mukaan valtaosa näistä tutkimuksista osoitti positiivisia tuloksia vastuullisuusnäkökohtien ja yhtiön taloudellisen suorituskyvyn yhteydestä. 

Muutakin kuin ilmastovaikutuksia

Säästöpankin varallisuudenhoidon liiketoimintajohtajan Karri Alameren mukaan vastuullisuutta on ajateltu tähän mennessä liian kapeasti, lähinnä ilmastovaikutuksilla mitattuna. Erityisesti yritysten sosiaalisella vastuullisuudella on iso merkitys tuottavuudelle.

– Säästöpankissa sosiaalista vastuuta on toteutettu jo perustamisesta alkaen. Osa yrityksen tuloksesta jaetaan suoraan yhteisölle, eli esimerkiksi Hyviä tekoja -lahjoituksina ympäri Suomen. 

Alameri korostaa, että sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös diversiteetti eli yrityskulttuurin monimuotoisuus. Siinä koko Suomella Säästöpankki mukaan lukien on Alameren mukaan vielä tekemistä.

– Diversiteetti on tällä hetkellä hot topic, ja sekin on tutkitusti hyvää bisnestä. 

Monimuotoisuuden vaikutusta yritysten tulokseen ovat tutkineet esimerkiksi Wall Street Journal ja McKinsey. 

Wall Street Journal tutki viime vuonna S&P 500 -yrityksiä ja niiden diversiteettiä. Tutkimus osoitti, että mitä suurempi diversiteetti yrityksessä on, sitä paremmin se tuottaa suhteessa kilpailijoihin.

McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan diversiteetin mukaan diversiteetin ja tuottavuuden suhde ei rajoitu vain sukupuoleen. Tutkimus osoitti, että sellaisilla yrityksillä, joiden johtoryhmissä on eniten entistä ja kulttuurillista diversiteettiä, on 33% suurempi mahdollisuus olla oman alansa tuottavin.

Varainhoito vastuullisuuden vartijana

Alameren mukaan varainhoitajilla on käytössään vaikutusvaltaa, jonka avulla voidaan ohjata yrityksiä tarkastelemaan omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

– Voimme laittaa painetta isoihin, globaaleihin yrityksiin koska keskustelemme yritysjohdon kanssa ja vaikutamme ennakkoon aktiivisesti yhtiökokouksille tehtäviin esityksiin ja tarvittaessa myös osallistumme itse kokouksiin. Säästöpankki on myös mukana erilaisissa maailmanlaajuisissa sijoittaja-aloitteissa muiden pankkien ja isojen sijoittajien kanssa.

Alameren 3 vinkkiä vastuulliselle sijoittajalle:

Alla olevat tiedot voi selvittää esimerkiksi yritysten vastuullisuusraporteista ja vuosikertomuksista.

  1. Jos yritys sanoo olevansa kansainvälinen, katso ketä sen johtoryhmässä ja hallituksessa istuu. Löytyykö johdosta pelkkiä virtasia ja heinosia - samalla taustalla ja samoista ikäluokista? Vai löytyykö myös kansainvälistä kokemusta keränneitä henkilöitä, jotka tulevat erilaisista taustoista ja kulttuureista. 

  2. Jos olet kiinnostunut tasa-arvon toteutumisesta yrityksessä, katso onko etenkin sen hallituksessa ja johtoryhmässä naisia ja miehiä - ja missä suhteessa. 

  3. Jos mietit, miten inklusiivisuus ja diversiteetti yrityksessä toteutuu, tutustu yrityksen ikäjakaumaan, etniseen ja kulttuurilliseen vaihtelevuuteen sekä mahdollisiin ohjelmiin, joilla inklusiivisuutta pyritään toteuttamaan paremmin. 

Säästöpankkien Varainhoidossa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissa.  Vastuullisuuskatsauksessa kerrotaan, millaisia tekoja Säästöpankin Varainhoidossa on tehty vastuullisen sijoittamisen osalta sekä julkaistaan tietoa rahastojen vastuullisuusmittareista.

Ensimmäinen vastuullisuuskatsaus on nyt julki – katso esimerkiksi rahastokohtaiset hiilijalanjäljet

Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus

Haluatko, että autamme sinut alkuun säästämisessä ja sijoittamisessa? Me teemme sen mielellämme. Räätälöidään sinulle sopiva ratkaisu. Varaa meille aika tai jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä.

Teksti on julkaistu Kauppalehti Studiossa 19.3.2020.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista