Planera en rikare framtid för ditt barn

Med noggrann planering kan man också i barnfamiljens vardag spara pengar. Mikko och Eveliina började placera när tvillingarna föddes och båda fortfarande studerade.

Planera en rikare framtid för ditt barn

I barnfamiljens vardag tycks pengar ofta vara en bristvara så att placera verkar inte vara aktuellt. Men är det omöjligt för en vanlig barnfamilj att spara? Och hur ska man få pengarna att räcka till om man vill spara? Tips hur barnfamiljer kan spara och placera ger Pia Linnavuori som är placeringschef i Sparbanken och det unga paret Eveliina och Mikko från Tammerfors.

Förbered dig på förändringen redan innan barnet är fött

Eveliina och Mikko som bor i Tammerfors studerade båda fortfarande när deras tvillingar föddes för drygt fem år sedan. Inkomsterna var små.

Ca tre år senare utökades familjen med en lillebror. Nu hösten 2016 håller Eveliina på att slutföra sina studier och Mikko har sedan han blev färdig såväl jobbat som varit pappaledig och arbetslös. När familjen har vant sig vid att leva på studiestöd och inkomsterna inte i något skede varit särskilt höga har det varit lätt att fortsätta det sparsamma levnadssättet i vardagen som barnfamilj.

Enligt Eveliina och Mikko lönar det sig att i mån av möjlighet bekanta sig med placerande och sparande redan innan barnet föds. När man har fått en rutin är det lättare att lägga undan pengar också efter att barnet kommit.

För Mikko var placerande i aktier en gammal hobby som han tog upp på nytt när tvillingarna föddes. Fastän alla placeringar inte lyckades i början är placeringarna numera på plus.

De dagliga svängningarna stör inte familjen för deras mål ligger flera år i framtiden.

"Jag placerar bara så mycket som vi är beredda att förlora och riskerna är inte så stora. Det är ingen idé att förlora nattsömnen på grund av sina placeringar", säger Mikko. 

När ett barn föds förändrar det i allmänhet familjens ekonomi betydligt. Därför försöker man i Sparbanken träffa barnfamiljerna och hjälpa dem att planera sin ekonomi.

Besparingar underlättar vardagen med barnet, jämnar ut förändringar i det ekonomiska läget och hjälper i nya anskaffningar.

"Alla familjer är olika. Tillsammans går vi igenom vilka extra kostnader som kommer när barnet föds och hur man kan förbereda sig på dem", berättar Pia Liinavuori som är placeringschef i Sparbanken.

Redan för ett spädbarn kan man välja i vilken fond man börjar spara. I fonden kan man i den mån det är möjligt sätta in en liten summa t.ex. varje månad.

Tiden är placerarens bästa vän. Ju tidigare man börjar placera desto mera hinner man dra nytta av fenomenet ränta på ränta. I en fond för barnet kan också t.ex. mor- eller farföräldrarna eller faddrarna spara.

Ibland upplever man att det svåraste med att spara är att börja. Via vår elektroniska tidsbokning kan man boka en tid för avgiftsfria råd eller till Ekonomistunden där man kartlägger hur familjens ekonomi för tillfället mår och hur man kan förverkliga sina drömmar.

Skolstarten medför nya kostnader

Mikkos och Eveliinas tvillingpojkar börjar i förskolan nästa år. Skolåldern medför också tankar om hobbyer och nya önskemål bland annat gällande kläder, leksaker eller till exempel en egen telefon.

Å andra sidan upphör dagisavgifterna när skolan börjar. Det lönar sig att fundera på om en del av de sparade dagisavgifterna kunde läggas till den månatliga sparsumman.

Att planera för framtiden är något som Mikko och Eveliina har i ryggraden. De planerar alla anskaffningar noga: de ska vara hållbara, ha ett vettigt pris och märket spelar ingen roll.

"På barnen skulle man kunna sätta hur mycket pengar som helst om man vill. Att spara är dagliga val", påpekar Eveliina.

Till exempel kan det vara skillnader på flera hundra euro i priset på barnvagnar. Böcker och kläder får man mycket mera för samma pris när man köper dem second hand och inte som nya.

"Jag varken kan eller vill slösa, utan jag tänker hellre på framtiden", säger Eveliina.

Den största fallgropen för barnfamiljens ekonomi är klar. Många lever i den tron att inget överraskande kan hända en själv eller den egna familjen.

Också en liten summa extra är till hjälp sedan när man behöver pengarna. Förutom till en hushållsmaskinkatastrof kan man också använda placeringen till trevligare saker: födelsen av ett syskon, familjeresa, ny bostad eller en intressant hobby.

För att bli förmögnare behöver man utöver sparsamhet också förmåga att få pengarna att växa. Besparingarna kan man till exempel placera i aktie- och räntefonder där portföljförvaltare följer med marknaden.

När man väljer fond är det bra att ta reda på i vilka branscher eller världsdelar de olika fonderna placerar. Information finns till exempel hos Morningstar som bedömer fonder oberoende och rapporterar om fondernas tidigare avkastning, risker och avgifter. Sparbankernas personal hjälper sina kunder att komma igång med fondsparandet men om de vill kan kunderna köpa och sälja fondandelar enkelt också i nätbanken.

Enligt Liinavuori är fonder det vanligaste sättet att spara till barnen. Föräldrar som är intresserade av aktieplacering kan å sin sida redan tidigt börja sammanställa en egen aktieportfölj för barnet.

Liinavuori uppmanar föräldrar att bekanta sig med sparförsäkringen. Till en sparförsäkring kan man välja fonder eller färdiga kapitalförvaltningslösningar ur Sparbankens urval och det går flexibelt att till exempel överföra pengar från en fond till en annan inom försäkringen. Man kan sprida den månatliga minimisumman på flera fonder inom sparförsäkringen.

"Inne i försäkringen kan man göra ändringar utan post från skattemyndigheten", säger Liinavuori.

Regelbundet månadssparande lönar sig förutom för att man på det sättet ökar sina besparingar jämnt också för att man då kan dra nytta av aktiekursernas svängningar.

"Om familjen har flera barn kan man spara till dem turvis t.ex. varannan eller var tredje månad", säger Liinavuori.

"Också på det sättet får man ihop en nätt summa på lång sikt."

Tonåringen och det myndiga barnet kan redan spara själva

Till växande ungdomars liv hör ökande konsumtion. I tonåren börjar ungdomarna tillbringa allt mera tid utanför hemmet och går till exempel på café och bio. Femtonåringar börjar bli intresserade av mopeder eller mopedbilar och den som blir myndig vill ofta ta körkort.

För föräldrarna är det bra att fundera på dessa årtal och milstolpar samt barnets intressen i förväg. Vilka behov kan uppstå i framtiden och hur kan man förbereda sig på dem?

Förutom att konsumera mera börjar tonåringen ofta också ha mera egna pengar. I högstadieåldern får man sannolikt sin första arbetserfarenhet och lön. Också t.ex. konfirmations- och examensgåvor kan ge inkomster.

Liinavuori säger att det i det här skedet lönar sig att besöka banken tillsammans med tonåringen. I Sparbanken får man information om olika alternativ för att placera eller spara de första löneinkomsterna. Syftet är att hjälpa en ung människa, som lär sig att använda pengar, att planera sin ekonomi långsiktigt

Ett sparalternativ är ett BSP-konto som är avsett för 15–44-åringar och där man kan sätta in pengar man själv tjänat från det att man fyllt 15. BSP-kontot har en insättningsränta som är högre än vanligt och när en bostadsköpare tar ett BSP-lån får hen det förmånligare än ett vanligt bolån.

BSP-spararen för bättre lånevillkor för den första bostaden än en vanlig låntagare, Bland annat är bolåneräntan lägre än vanligt och på lånet får man statsborgen.

"För en tonåring kan det kännas fjärran men det lönar sig ändå att komma till banken och diskutera saken", säger Liinavuori.

Föräldrarnas framförhållning hjälper det barn som flyttar hemifrån

I Eveliinas och Mikkos familj räcker det ännu länge innan barnen flyttar hemifrån. Tvillingarna som nu börjar förskolan tänker ännu på lekar och simskola.

"Vi har inte råd att spara så mycket till dem. Men i placeringar skulle pengarna ge ränta på ränta", säger Mikko.

Eveliina och Mikko vill lära sina tre pojkar att använda pengar på ett bra sätt. Fastän pojkarna ännu inte har pengarnas värde klart för sig har föräldrarna lärt dem hur man kan konsumera på ett vettigt sätt genom att bland annat köpa tio Kalle Anka pocketböcker på loppis och berätta för pojkarna att man för samma summa får en i butiken.

Tvillingarna har fått lära sig att pengar inte kommer från tomma intet. De får till exempel en liten lön när de hjälper farfar med trädgårdsarbetet.

"Det lönar sig att efter hand lära barnen hur man använder pengar ända från början", säger Liinavuori.

När man tidigt lär sig att vara sparsam är det till stor hjälp när man flyttar hemifrån. Om man är van att spara kan man till exempel spara sommarjobbspengar till den kommande terminen.

"Om den unga börjar studera är det i allmänhet svårt att klara sig bara på studiestödet. För att leva behöver man också andra inkomster", säger Liinavuori.

Alla vill eller får inte jobb genast när de har flyttat hemifrån. Under övergångsskedet kan hjälpen vara nära om föräldrarna har kunna spara till en liten buffert för barnet så att hen kan börja sitt nya liv.

Det sista provet för det sparande som började under föräldrarnas skyddande vingar är att den unga kan fortsätta spara på egen hand.

Spartips för föräldrarna

  1. Börja placera och spara till er själva redan innan det blir tillökning i familjen. Inarbetade rutiner är det lätt att fortsätta fastän allt annat är nytt.

  2. Var beredd på förändring. Att få barn betyder mera kostnader och ofta mindre inkomster när den ena föräldern stannar hemma. Det kan man förbereda sig på genom att planera och spara som mycket man kan.

  3. Spara till ditt barn redan från början. Också en liten placerad summa kan vara till stor glädje när barnet blir självständigt. Fastän man har ont om pengar blir också en liten sparsumma med tiden en nätt summa.

  4. Räkna kostnaderna för milstolparna i barnets liv i förväg. Det kan till exempel vara fråga om skolstarten eller en ny hobby. När man är beredd på de möjliga kostnaderna kommer de inte överraskande.

  5. Var beredd på överraskningar. Allt kan man inte planera i förväg, men också små extra besparingar kan vara till stor hjälp om någon i familjen till exempel blir sjuk eller hushållsmaskiner går sönder.

  6. Lär barnet att spara. När man redan som liten lär sig använda pengar på ett vettigt sätt är det till stor hjälp när barnet flyttar hemifrån och lär sig att leva ett självständigt liv.

  7. Spara i fonder eller direkt i aktier. På det sättet får du bättre avkastning på dina besparingar eftersom de pengar som med nuvarande räntor ligger på sparkonton knappt ger någon avkastning alls.

Läs mera om att spara till barn

 

Vill du börja göra din familj förmögen? Boka tid.

Intressant just nu