Det lönar sig alltid att studera! I donationsobjekten i Åboregionen betonades läroinrättningarna

Till den lokala Sparbanken i Åboregionen kom nästan 90 förslag till donationsobjekt under ansvarskampanjen Goda gärningar våren 2018. De röster de olika objekten fick gav bankens styrelse en riktning för stöden. ”Antalet röster var inte det enda kriteriet för att få stöd, utan också med ett mindre antal röster var det möjligt att få stöd när styrelsen ansåg att något var viktigt.” Som tema för årets donationsobjekt valdes barn och unga, berättar Lundo Sparbanks verkställande direktör Jussi Hakala.

Donationsobjekt 2018 i Åbo

Största summan gick till högskolornas verksamhet

De största stödsummorna beviljades Åbo universitet för tävlingen Intoa! Yrittäjyysteko samt Åbo yrkeshögskola. 

Till yrkeshögskolan beviljades stöd till skolans medelsanskaffning, Osaamisanti, och det riktas till undervisningen i finansiering. ”Vi har haft ett gott samarbete med Åbo yrkeshögskola alltsedan år 2011. Samarbetet har via praktik- och sommararbetsplatser gett de studerande möjligheten att göra lärdomsprov och t.o.m. få en stadigvarande anställning i Sparbanken. Oss har samarbetet hjälpt att hitta studerande som är intresserade av finansbranschen utöver att vi har kunnat göra bankbranschen mera känd och intressant bland de studerande. För tillfället har vi sex anställda som har kommit till oss via fadderelevsverksamheten. Dessutom har vi studerande som sommarjobbare”, summerar Hakala.

Liedon Säästöpankin toimialueella vuoden 2018 Hyviä tekoja -tukea saivat:

Intoa! Yrittäjyystekokilpailu, Åbo Universitet 30 000 €
Åbo Yrkeshögskola, Osaamisanti 25 000 €
Loimaan Palloseura, konstgräsplan i Loimaa 5 000 €
Peimari United, motionsverksamhet för barn 3 500 €
Turun Kehitysvammaisten tuki ry 2 000 €
Liedon lukios elever 1 500 €
SB Naantali P03 1 000 €
Turun Nappulaliiga 1 000 €
Aurajoen Nuorkauppakamari och Åbo Stadsmission rf 1 000 €

Sparbankerna har varit med och byggt finländska sammanslutningars och individers välstånd ända sedan de grundades år 1822. Också den här berättelsen är en del av de goda gärningar där Sparbanken stolt har medverkat. Läs mera om Sparbankens ansvarsfullhet. 
 
Skriven
Kategorier
Typ

Nyhet

Intressant just nu