Stöd till barnfamiljer och närståendevårdare i Björneborgsregionen

Stödobjekten för kampanjen Goda gärningar 2018 har publicerats under slutet av året. Till exempel delade vi på vårt kontor i Björneborg dagen före självständighetsdagen ut inalles 10 000 euro till lokala aktörer.

På bilden ser vi Huittisten Säästöpankkis marknadsföringschef Pasi Virtanen (till vänster) samt representanter för donationsobjekten för Goda gärningar i Björneborg.

Huittisten Säästöpankkis donationer i Björneborg 2018:

  • Jalkapallon kaveriliiga, stöd till fotboll för specialbarn
  • Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, stödverksamhet för barnfamiljer
  • Satakunnan Syöpäyhdistys ry Syöpykät, möjlighet till stimulerande verksamhet utan infektionsrisk för barn med cancer
  • KiVa Perhekahvila Päärynäpuu, stöd till kamratstödscafé
  • Närståendevårdare inom Röda Korsets distrikt i Satakunta, stöd till stimulerande verksamhet för närståendevårdarna.

Sparbankerna främjar lokalt välstånd 

De banker som hör till Sparbanksgruppen har inga ägare och årligen delar vi ut en del av våra vinstmedel direkt till stöd för det lokala välståndet, i stället för utdelning och bonusar till ägarna. På det sättet kan vi främja den andliga välmågan och det ekonomiska välståndet för så många som möjligt.

Huittisten Säästöpankkis donationspott på 40 000 euro

I Huittisten Säästöpankkis verksamhetsområde delades år 2018 i anslutning till ansvarskampanjen Goda gärningar ut inalles 40 000 euro till stöd för lokala föreningars och aktörers verksamhet. Starka teman också var också under år 2018 barn och ungdomar samt seniorer, som lokala människor också till största delen röstade på i nätomröstningen på våren. 

Sparbankerna har varit med och byggt finländska sammanslutningars och individers välstånd ända sedan de grundades år 1822. Också den här berättelsen är en del av de goda gärningar där Sparbanken stolt har medverkat. Läs mera om Sparbankens ansvarsfullhet.

 
Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet

Intressant just nu