Rahoitusta yritykselle – mitä pitää huomioida sopivaa rahoitustapaa valitessa?

Mistä tietää, millainen rahoitusratkaisu yrityksen kannattaa milloinkin valita? Kysyimme vinkkejä rahoituksen asiantuntijalta.

Voimakastahtoinen yrittäjänainen tietää, mitä tahtoo ja miten hän pääsee tavoitteisiinsa.

Mihin yritykset hakevat rahoitusta? 

– Eniten rahoitusta haetaan yritystoiminnan käynnistämiskustannuksiin sekä käyttöpääomaksi. Esimerkiksi luotollisella tilillä eli tililimiitillä varmistetaan yrityksen rahojen riittävyys myös silloin, kun tilillä ei muuten olisi tarpeeksi katetta. Yrittäjät hakevat myös usein lainaa esimerkiksi isomman koneen investointiin tai yrityskauppoihin.

Miten yrittäjä osaa valita sopivimman rahoitusvaihtoehdon? 

– Yrittäjälle sopivin rahoitustapa riippuu aina tilanteesta ja käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi jos ollaan tekemässä koneinvestointia, kannattaa harkita, otetaanko rahat omasta kassasta vai rahoitetaanko se pankkilainalla, osamaksulla vaiko leasingillä - vaihtoehtoja riittää. Kun rahoitusratkaisuksi valitaan leasing tai osamaksu, yrityksen vakuuksia säästyy mahdollisiin tuleviin isoihin rahoitustarpeisiin, kuten toimitilainvestointeihin.

Yrityslaina vai luotollinen tili? 

– Tililimiitti eli luotollinen tili on lyhytaikaista yrityslainaa parempi ratkaisu, jos kassa vaihtelee merkittävästi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tämä vaihtelu on etukäteen tiedossa. Limiitissä joustovara on jatkuvasti käytössä ja ainoastaan sen käytöstä maksetaan. Yrityslaina taas on parempi ratkaisu yksittäisiin rahoitustarpeisiin esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa, yrityskauppaan tai investointiin. Tämä on siis vain karkea arvio, sopivin tapa jutellaan aina yrittäjän kanssa tapauskohtaisesti. 

Rahoitustarve kannattaa arvioida mieluummin yläkanttiin

– Yrittäjät arvioivat silloin tällöin rahoitustarpeensa liian matalaksi ja eivät välttämättä aina huomioi investointeihin liittyviä muita kustannuksia kuten esimerkiksi varainsiirtoveroa. Myöskään alv-palautusten saamisen kestoa ei välttämättä muisteta huomioida. Palautukset haetaan erikseen verottajalta ja niiden käsittelyssä kestää 1–3 kuukautta. 

Myös tarvittava käyttöpääoman määrä aliarvioidaan usein. Hyvänä ohjenuorana on, että yhtiön tilillä pitäisi olla rahaa noin 10 % liikevaihdosta tai noin kuukauden liikevaihdon verran. Toki tämäkin riippuu aina toimialasta. 

Liikaa velkaantumista pitää toki välttää. On hyvä muistaa, että yrityksen omavaraisuuden tulisi olla vähintään 30 %. Näin yrityksellä on riittävä puskuri esimerkiksi mahdollista heikompaa tilikautta varten. 

Finnvera ja muut avut rahoitukseen

Valtion erityisluottolaitos Finnvera on varsinkin yritystoimintaa aloittavilla pk-yrityksillä rahoituskuvioissa yleensä mukana. Finnveran mukanaolon myötä yrittäjän tarvitsee käyttää vähemmän henkilökohtaista omaisuuttaan vakuuksina. Enintään 3 vuotta sitten rekisteröidylle yritykselle on saatavissa maksimissaan 100 000 euroa pankkilainaa, johon voi saada Finnveran alkutakausta enintään 80 %, eli 80 000 euroa. 

Lisäksi yrittäjä voi hakea Finnveralta henkilökohtaista yrittäjälainaa esimerkiksi yrityskauppoihin tai isomman investoinnin omarahoitusosuudeksi.

Pk- tai startup-yrittäjä voi hakea takausta myös Euroopan investointirahastolta (EIR). EIR-takauksen etuina ovat mm. pienemmät lainan korot sekä matalammat vakuusvaatimukset lainan saamiselle. Yrityksen rahoitukseen voi käyttää myös pääomasijoittajia, alueellisia säätiöitä, bisnesenkeleitä tai joukkorahoitusta, esimerkiksi Fundua. Kun yritys on kehittämässä toimintaansa esimerkiksi uusille markkina-alueille tai tekemässä investointeja, kannattaa myös selvittää hyvissä ajoin alueellisen ELY-keskuksen kanssa, olisiko kehittämis- ja/tai investointitukia saatavilla. 

Kuinka pitkäksi aikaa yritysrahoitusta haetaan? 

Yrityksen rahoitustarpeet vaihtelevat paljon. Esimerkiksi tapahtumanjärjestäjä voi tarvita rahaa vain viikoksikin, kun taas kiinteistölainan pituus voi olla jopa 15 vuotta. 

Yleisimmät yritysten laina-ajat: 
  • tililimiitti: 1–3 vuotta
  • velka käyttöpääomaksi: yleensä enintään 1 vuosi 
  • laina laitehankintaan: 3–5 vuotta. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että jos investointi ei maksa itseään takaisin laina-ajassa, sitä ei kannata ostaa.
  • kiinteistölainat: yleensä 7–12 vuotta, 15 vuoden laina-aikaa voidaan pitää ylärajana (pl. taloyhtiölainat, joissa laina-aika voi olla jopa 25 vuotta). 

Vältä pikavippejä! 

– Omat ja yrityksen luottotiedot kannattaa pitää kunnossa. Olisi toivottavaa, että yrittäjät olisivat nykyistä tietoisempia yrityksen taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Varsinkin pienessä firmassa osaava kirjanpitäjä on monesti yrittäjän paras kumppani ja sparraaja ja häntä kannattaa kuunnella. Valitettavasti yksityishenkilöiden keskuudessa yleistä pikavippitrendiä on havaittavissa myös yrityspuolella. Kannattaa perehtyä lainan korkokustannuksiin ja mieluummin ottamaan yhteyttä pankkiin. 

Eri rahoitusmuotoja pähkinänkuoressa 

Leasing. Suosituin rahoitusratkaisu esimerkiksi koneiden, laitteiden ja kalustohankintojen rahoittamiseen. Leasingiin eli vuokraukseen ei tarvita omia vakuuksia eikä välttämättä omarahoitusosuutta pohjaksi vaan ostettava tavara toimii vakuutena. 

Osamaksu. Osamaksua käytetään paljon kalusto-, kone- ja laitehankintojen rahoittamiseen. Osamaksullisiin hankintoihin on haettu usein myös ELY-tukea. Toisin kuin leasingissa, investointi näkyy yhtiön omassa taseessa ja alv:n vuoksi osamaksussa on edellytyksenä yleensä 30 prosentin omarahoitusosuus. 

Luotollinen yritystili. Tililimiitti, tililuotto, shekkitililimiitti…rakkaalla lapsella on monta nimeä. Luotolliselle tilille on määritelty luottoraja, limiitti, jonka verran tili voi mennä miinukselle. Esimerkiksi jos limiitti on 100 000, tilillä on luottorajaa 100 000 euroa. 

Yrityslaina. Yrityslainaa käytetään usein esimerkiksi kiinteistökaupoissa ja yrityksen käyttöpääomatarpeissa yrityksen perustamisvaiheessa. 

Onko yritykselläsi tarvetta rahoitukseen? Ota yhteyttä, niin keskustellaan eteenpäin. 

Artikkeli kuuluu yrittäjän tehokurssiin. Ilmaisen neljän viikon kurssin aikana saat tietoa yrityksen rahoituksesta, kassanhallinnasta, lakiasioista, yrittäjänä sijoittamisesta ja siitä, miten yrityksiä yritetään huijata. Tilaa yrittäjän tehokurssi sähköpostiisi.
 

Ajankohtaista