Veroilmoituksen tekeminen – mitä yrittäjän kannattaa tietää?

Yrittäjän veroilmoitus tehdään, kun tilikauden päättymisestä on neljä kuukautta. Jos tilikausi on kalenterivuosi, veroilmoitus jätetään 2.5. mennessä. Mitä tarkemmin teet vähennyksiä ja poistoja, sitä vähemmän maksat veroja tuloksesta.

Säästöpankin brändikuva
Vaikka kirjanpitäjä tekisi veroilmoituksen puolestasi, nämä asiat on hyvä yrittäjän itse tietää. Koostimme tähän artikkeliin tärkeimmät pointit, päivämäärät sekä vinkit vähennyksiin ja poistoihin veroilmoituksen tekemisestä yrittäjänä.

Yrittäjän veroilmoituksen aikataulu

Osakeyhtiön tai osuuskunnan veroilmoitus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Elinkeinoharjoittajan eli toiminimiyrittäjän veroilmoitus tulee kuitenkin jättää 3.4.2023. Jos veroilmoitus myöhästyy, joudut maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Voit tarvittaessa hakea ilmoittamiseen lisäaikaa, mutta vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten esimerkiksi sairastuminen.

Tilinpäätös valmiiksi ennen veroilmoitusta

Ennen kuin aloitat täyttämään yrityksesi veroilmoitusta, tilinpäätöksen tulee olla valmis. Tilinpäätös on tilikauden päätteeksi tehtävä laskelma, joka kertoo yrityksesi tuloksen ja varallisuustilanteen. Erikokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset, joihin vaikuttaa yhtiömuodon lisäksi toimiala. Tilinpäätös sisältää ainakin tuloslaskelman ja taseen, josta on poistettu tase-erittelyt. Lisäksi se sisältää liitetiedot, joiden laajuus ja sisältövaatimukset riippuvat yrityksesi koosta ja yhtiömuodosta.

Osakeyhtiöiden tulee pitää myös yhtiökokous, jossa vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään voitonjaosta. Veroilmoituksen tulee sisältää ote pöytäkirjasta, jossa nämä tiedot näkyvät. Tilinpäätösasiakirjat ja kirjanpitomateriaalit tulee säilyttää vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Yrityksen tulovero – mitä se tarkoittaa?

Yritysmuodosta riippuen maksat erilaisia veroja. Yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa kaikki yrityksensä kautta tienaamat tulot henkilökohtaisen verotuksen yhteydessä joko ansio- tai pääomatuloverona. Toiminimen yritystulo jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Pääomatulosta maksetaan veroa 30 % aina 30 000 euroon saakka. Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulovero eli yhteisövero on 20 % ja maksetaan yrityksen tekemän tuloksen mukaan yrityksen varoista. Yrityksen yhteisövero maksetaan useimmiten ennakkoveroina kuukausittain tai pienemmän liikevaihdon toiminnassa tätä harvemmin.

Vähennykset ja poistot verotuksessa

Osakeyhtiö tai osuuskunta

Vähennyksillä ja poistoilla on merkitystä yrityksesi tulokseen. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi vähentää yritystoiminnan käyttöä varten tekemiensä hankintojen kuluja verotuksessa ja kirjanpidossa. Vähennyksistä kannattaa olla tarkkana ja hyödyntää ne parhaalla mahdollisella tavalla. Jos hankinnat on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, se on käyttöomaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennukset, tietokoneohjelmat, koneet sekä kalusto. Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina jakaen hankintahinta eri vuosille. Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää kerralla, jos omaisuuden käyttöikä on enintään kolme vuotta, tai kyse on pienhankinnasta, jonka hankintahinta on enintään 1200 euroa. Pienhankintoja voit vähentää yhteensä 3 600 euroa. Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston.

Jos yhteisön eli osakeyhtiön tai osuuskunnan verovuoden tulos on tappiollinen ja Verohallinto vahvistaa tappion, sen saa vähentää verotuksessa seuraavina vuosina. Vahvistettu tappio vähennetään voitollisesta tuloksesta 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tulo syntyy. Yhteisön ei tarvitse itse ilmoittaa tappioiden vähentämistä veroilmoituksessa, vaan Verohallinto vähentää vahvistetut tappiot verotuksessa automaattisesti.

Elinkeinoharjoittajan vähennykset

Myös yksityisenä elinkeinoharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä voit tehdä erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät yrityksesi verotettavaa tulosta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi auto- ja työmatkakulut, työtilan vuokra ja työhuonevähennys, edustusmenot sekä poistot ja pienhankinnat. Verohallinto laskee automaattisesti tappiot ja yrittäjävähennyksen. Tiedot kannattaa tarkistaa aina kuitenkin verotuspäätöksestä.

YEL-maksujen vähennys

YEL-vakuutus on yrittäjän ainoa eläkettä kerryttävä, lailla säädetty vakuutus, joka toimii yrittäjän sosiaaliturvan perustana. Yrittäjänä kustannat eläketurvasi itse maksamalla YEL:ä. Vakuutus on pakollinen, jos täytät sen ehdot eli kuulut yrittäjän eläkelain piiriin. Yrittäjänä voit ottaa eläkevakuutuksen joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta.

YEL-maksut voi vähentää verotuksessa lisäämällä jokainen lasku menona. Toinen tapa vähentää YEL-vakuutukset, on ilmoittaa vakuutusmaksut henkilökohtaisella veroilmoituksella. YEL-laki uudistui 1.1.2023 ja voit lukea sivuillemme uudistuksesta

Me Säästöpankissa olemme yrittäjän tahdon asialla. Ota meihin yhteyttä yrittäjyyteen liittyvissä, mieltä askarruttavissa, kysymyksissä!

Kategoriat
Yrittäjyys

Ajankohtaista