Rakennetaanko Helsinkiä vain varakkaille, sijoittajille ja sinkuille?

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ja Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti ovat huolissaan, että kalliiden tornitalojen ja pilvenpiirtäjien rakentaminen uusille merellisille asuinalueille Helsinkiin ja Espooseen lisää entisestään pk-seudun eriarvoistumista. Rantasen ja Jäntin mielestä alueen kasvu ja kaupungistuminen edellyttävät asenteiden muutosta ja asuntopoliittisia uudistuksia päättäjiltä.

Kun tahtoa riittää, riittää myös mahdollisuuksia. Nuorelle naiselle koko maailma on avoinna.

Helsinki ja koko pk-seutu tarjoavat Rantasen ja Jäntin mukaan paljon hyviä mahdollisuuksia kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen. Se edellyttää päättäjiltä uusia asuntopoliittisia ratkaisuja: nykyistä järkevämpää maankäyttöä, pk-seudun kaupunkien tiivimpää yhteistyötä sekä kaavoituksen merkittävää helpottamista. 

– Kuntavaalien lähestyessä on tärkeää keskustella myös alueiden asuntopolitiikasta ja -rakentamisesta. Pk-seudun kasvu edellyttää uusia asuntopoliittisia ratkaisuja, varsinkin jos halutaan mahdollistaa myös pienempituloisille kohtuuhintainen asuminen täällä, sanoo Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti. – Nurmijärvi-ilmiöitä tulee ja menee. Kaupungistuminen tulee kuitenkin vääjäämättä jatkumaan pk-seudulla viimeistään koronapandemiasta päästyämme. Pitäisi ymmärtää, että Helsinkikin voi kasvaa myös sisäänpäin. 

– Pilvenpiirtäjien ja korkeiden tornitalojen rakentaminen ei ratkaise pääkaupunkiseudun asunto-ongelmaa millään lailla, sanoo myös Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. – En ymmärrä, miksi tänne ei rakenneta sellaisia asuntoja, joita ihmiset tarvitsevat ja joihin heillä on varaa? Kaikkien uusien asuntojen ei tarvitse olla meren rannassa. Tätä menoa vain varakkaat, sijoittajat ja sinkut voivat ostaa täältä asuntoja. 

– Asuminen uudessa yksiössä tornitalossa meren äärellä esimerkiksi Jätkäsaaressa tai Finnoossa ei kiinnosta kaikkia ja vain harvoilla on siihen edes varaa. Ihmiset haluavat etätyön yleistymisen seurauksena jatkossakin kotiinsa enemmän tilaa niin, että huoneita on riittävästi käyttötarpeisiin nähden, summaa Jäntti. 

– Olemme huolissamme eriarvoistumisen lisääntymisestä. Tätä menoa meillä on kohta tyhjiä tornitaloja rannalla, kun kenelläkään ei ole varaa asua niissä, toteavat Rantanen ja Jäntti. – Ihmisiä tulisi kuunnella, kysyä mitä he haluavat ja sitten rakentaa sellaisia asuntoja. Pk-seutu kasvaa, tänne tarvitaan lisää hyvien yhteyksien päässä olevia kohtuuhintaisia asuntoja. Sellaisia, jotka vastaavat myös perheiden tarpeisiin.

– Täältä löytyy yhä paljon kohtuuhintaisia asuinpaikkoja ja asuntoja, Vantaan lisäksi myös Espoosta ja Helsingistä, Rantanen toteaa. – Tulevaisuuden kannalta on tärkeää nähdä koko pk-seutu yhtenä alueena.

– Vapaata rakennusmaata on. Helsingissäkin olisi idässä ja pohjoisessa vaikka kuinka paljon tilaa rakentaa. Kaupunki osti Sipoosta vuosia sitten miljoonilla maata, mutta se ei enää näytä kiinnostavan ketään. Kiinnostaisi kuulla Helsingin päättäjiltä, mihin niiden alueiden rakentaminen jäi, Jäntti ihmettelee.

Tyhjistä toimistotaloista asuintaloja? Miksi ei?

– Uskon, että pandemian jälkeenkin ihmiset tekevät yhä enemmän töitä kotoa käsin. Kokonaisia toimistorakennuksia hyvillä sijainneilla ja keskellä asutuksia voi jäädä tyhjilleen, kun yritykset eivät enää tarvitse isoja toimitiloja. Jos kiinteistöjen käyttötarve vaatii muutosta, kun toimitilakäyttöön ei löydy enää vuokralaisia, kaupungin kannattaisi suhtautua myönteisesti käyttötarkoituksen muutoshakemuksiin, Rantanen sanoo.

– Toimitilakiinteistöjen muuttaminen asuinkäyttöön olisi järkevää asuntopolitiikkaa, joka tukisi pk-seudun kasvu- ja kaupungistumiskehitystä. Kun alueiden infrat ovat jo valmiina, kaupungeilta vaaditaan vain myönteistä suhtautumista asemakaavojen muuttamiseen, jatkaa Rantanen. 

– Asuntorakentamisen kannattaisi seurata alueen kehitystä ja ottaa ihmisten asumisen tarpeet nykyistä paremmin huomioon, korostaa Jäntti. – Olisiko nyt aika oppia, mitä ihmiset haluavat? Ja voisivatko tietyt alueet tulevaisuudessa olla vaihtoehtoisia, joko toimistorakentamisen tai asuinrakentamisen kortteleita?

Ota yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää:

 
 
 Toimitusjohtaja, Sp-Koti Oy

 puh. 050 341 1391

 jukka.rantanen@spkoti.fi

 

Esa Jäntti Esa Jäntti

 Toimitusjohtaja, Nooa Säästöpankki Oy

 puh. 040 038 3348

 esa.jantti@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...