Joka toista suomalaista mietityttää rahan ja säästöjen puute

Nooa Säästöpankin tuoreen tutkimuksen perusteella joka neljännelle (24 %) jo toteutunut hintojen nousu on aiheuttanut talouteen vaikeuksia erittäin tai melko suuressa määrin. Erityisesti naisten ja nuorten taloudellinen tila on heikentynyt kahden vuoden takaisesta.

Säästöpankin brändikuva.

Nooa Säästöpankki toteutti toisen kerran tutkimuksen, joka selvittää työssäkäyvien suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin tilaa. Tavoitteena oli selvittää työssäkäyvien suomalaisten näkemyksiä ja toimintatapoja omaan talouteen, sen tilaan ja hallintaan liittyen. Tutkimus toi odotetusti esiin, että talouteensa tyytyväisten osuus on inflaation myötä vähentynyt ja taloudellista stressiä kokee nyt 63% työikäisistä suomalaisista.

Naiset ja nuoret tuntevat eniten negatiivisia tunteita talouteensa liittyen

Erityisen suuresti kokemus oman talouden tilasta on heikentynyt naisten ja nuorimpien (18-34v.) sekä korkeakoulutettujen keskuudessa. Myös muissa ikäryhmissä ja koulutusasteilla sekä kaikissa tulo- ja ammattiryhmissä yrittäjiä lukuun ottamatta kokemus oman talouden tilasta on heikentynyt. Oman talouden tilan koki vuonna 2021 erinomaisena tai hyvänä puolet suomalaista ja tänä vuonna vastaava luku on vain 40%. Naisten kokemus oman talouden tilasta oli heikentynyt 15% -yksikköä ja 18-34 vuotiaiden jopa 22% -yksikköä. Korkeasti koulutettujen kokemus talouden tilasta oli laskenut 17%-yksikköä.

– Luvuissa näkyy varautumisen heikot mahdollisuudet, naiset ja nuoret saattavat kokea, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta säästää. Korkeasti koulutetut saattavat luottaa hyvään tulevaisuuden tulotasoon ja ovat mitoittaneet menonsa suuremmiksi tai pidemmän opiskelun takia otettu suurempi opintolaina painaa taloutta, arvioi Nooa Säästöpankin taloudellisen hyvinvoinnin palveluista vastaava Terhi Mali.

Varautumiskyky hintojen mahdolliseen nousuun jakaa työssäkäyvät kahtia – enemmistö on vähentänyt rahan käyttöään

Positiivista tutkimuksessa oli se, että joka toinen (47%) kokee pystyneensä varautumaan hintojen mahdolliseen nousuun myös jatkossa vähintään melko hyvin. Sama osuus (48%) kuitenkin kokee, että on voinut varautua melko huonosti tai ei lainkaan. Koulutustason, ammattiryhmän ja erityisesti tulotason mukaan erot ovat suuria.

Samaan aikaan rahan käyttöä kertoo vähentäneensä 57%. Talouttaan on opetellut hallitsemaan paremmin 32% ja säästämistä on lisännyt joka neljäs. 14% etsii paremmin palkattua työtä ja yhtä moni päätyön ohessa tehtävää lisätyötä. 13% kertoo muuttaneensa tai etsivänsä edullisempaa asuntoa saadakseen kuluja alemmaksi.

– Nyt ollaan valmiita todella suuriin elämänmuutoksiin talouden hallinnan saavuttamiseksi. 80% vastanneista on tehnyt toimenpiteitä viimeisen puolen vuoden aikana ja yllättävän monella muutokset koskettavat suuria asioita kuten koti ja työ, Terhi Mali toteaa.

– Sinänsä tutkimuksen tulokset eivät tulleet yllätyksenä, kun ottaa huomioon kuinka nopeasti korkojen ja hintojen yleinen nousu on tapahtunut. Tällä on luonnollisesti ollut isoja vaikutuksia suomalaisten omaan talouteen. Perheet ovat pakotetusi joutuneet miettimään menojaan ja jopa yli puolet ovat vähentäneet omaa rahankäyttöä, jatkaa Terhi Mali.

Raha-asiat heikentävät toimintakykyä työssä - silti suomalaiset hakevat heikosti taloudellista neuvonta-apua

Jopa neljännes työikäisistä kokee, että henkilökohtaiset raha-asiat ovat heikentäneet toimintakykyä työssä suuresti tai melko suuresti. Tässä on tapahtunut suhteellisesti suurin lisäys sitten vuoden 2021 tutkimuksen.

– Toimintakyvyn heikkeneminen näkyy ensisijaisesti henkisessä jaksamisessa ja ylipäätään työssä jaksamisessa. Jos suunta jatkuu negatiivisella trendillä tällä alkaa jo olemaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, arvioi Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund.

– Kuluttajien vaikeuksia muuttaa tai tehdä nopeita ratkaisuja omaan talouteen on myös vaikeuttanut täysin pysähtynyt asuntokauppa ja nopea hintojen nousu, toisaalta onneksi meillä on toistaiseksi vielä hyvä työllisyystilanne, jatkaa Tommi Grönlund.

Tutkimuksen mukaan miehistä 4% ja naisista vain 1% on hakenut apua talousasioissa. Jopa neljännes (27%) kokee, ettei edes haluaisi vastaanottaa raha-asioissaan apua mihinkään asiaan liittyen.

– Olemme havainneet, että apua haetaan usein liian myöhään ja silloin kun ollaan jo ongelmissa. Rahasta puhuminen koetaan usein tabuna. Jokaisen kannattaisi suunnitella talouttaan ja kysyä neuvoja taloudenpitoon – varsinkin elämänmuutostilanteissa kuten nuoren muuttaessa omaan kotiin, erotilanteissa tai kun muutetaan yhteen, kertoo Terhi Mali.

 

Tutkimus: YouGov Finland on toteuttanut Taloudellisen Hyvinvoinnin kyselytutkimuksen Nooa Säästöpankin toimeksiannosta. Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä 15.3.-20.3.2023 välisenä aikana. Kyselyyn osallistui 18-65 vuotiaat suomalaiset palkansaajat ja yrittäjät ja vastanneita oli yhteensä 1005 henkilöä. Virhemarginaali +/- 3% yksikköä.

Tutkimuksen yhteenveto on ladattavissa sivuiltamme.

 

Lisätietoja

Terhi Mali
Markkinointi ja talousvalmennus
040-657 7041
terhi.mali@saastopankki.fi

Tommi Grönlund
Liiketoimintajohtaja
040-575 1969
tommi.gronlund@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista